Search form

Maki 6:30

Yisasi Ma Yan Manápá Tauseni (5,000) Vanta Yunan Amein Baya Ino

(Matiu 14:13-21; Ruku 9:10-17; Yoni 6:1-13)

30 Yisasi ma vei eyo iyampon kayo siantan dorantá orikhá ein mai ovaránen e átarú uven betí ma yoriyá ein má banasi ma siamiyá ein baya kayo vá béin tiamen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index