Search form

Maki 6:6

6Máan tiyan ma vanasi ano ída mumunan iyain nan Yisasi kokhon ineine en mino.

Yisasi Vei Eyo Iyampon Kayo Siantan Ma Monó Dorantá Orera Ein Baya Ino

(Matiu 10:5-15; Ruku 9:1-6)

Máan turen Yisasi mai akhempá ma varé ein baru kayo fimpá oriven monó baya e siamen oren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index