Search form

Maki 8:31

Yisasi Ma Veyan Púaren E Mantan Nain Baya Sein Mino

(Matiu 16:21-28; Ruku 9:22-27)

31Máa siren mairá betí ankan afova amen temí, “Banta Anin mano kákan aí barantin minó ánon banta kayo vá monó ánon banta kéká bá man baya ma afová ukhein banta kayo vá béin oyan amiren béin aruan purinten mino. Aruan púdantin kanú manaú damú orivintin béi evaránen e mantanten mino.”

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index