Search form

Maki 9:45-46

45-46Éin arantan mano ma umefin ma avían kaintiya mai arantan ná tíkareya karú dano. Mana arantan mana ma éin baréintiya ída kípan aunan kanaíeya varan nono. Mai kama intenmifo éin ma kankanan arantan ma áesin báken mana arantan mano ma umeí iyá inti mae ída kípan ira ma kiyan ma uman baren berai siyan purin barufinmi orin nono. 47 Éin auu ano ma umefin ma avían kaintiya mai auu víaná karúdan orino. Mana auu ana ma éin baréinti Tiyarafenui yafisimpin oferan nono. Mai kama inten mifo éi ma kankanan auu ma áesin báken mana auu ano ma umeí iyá inti mae ída kípan ira ma kiyan ma uman baren berai siyan purin barufin mi orin nono.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index