Search form

Matiu 11:25

Yisasi Ma Ve Afóen Tusu Sianten Amúkein Baya Ino

(Ruku 10:21-22)

25 Maí damú ana Yisasi máa semí, “Tifóe oe, éi inaru vá bara vái Bafan mi van ná ein amo sé uno. Mai fara vara seyo, kama ineine vá afova vá bain banta kayo ano onan nain nan ma aúpasí ukhareya ma iyampon arará kayo an dakhein banta kayo ma aníeona van mi susu sé uno.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index