Search form

Matiu 12:41

41 Máan tinten mifo Tiyarafenu ano ma vanasi yaimin nain damú Ninivéke vanta kayo ano mairá e mantaven maen ma ma saréa vain nanin bantai namu avúavá tian afoká inten mino. Para vara seyo, Yona ma mo vaya sin maen minó Ninivéke nanin banta ano vaya iníden ará baeren mifo siretin aúbanápin mana Yonan esantakhein daná ano e vákaya ída ará baeriya ono.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index