Search form

Matiu 12:42

42 Tiyarafenu ano ma vanasi yaimin nain damú mana sautíke Kuinin mano mairá e mantaven maen ma ma saréa vain nanin bantai namu avúavá tian afoká inten mino. Mai farava ino mai Kuini ano vara akhempa suron mi varen Soromonini kama afova vaya ineno van erein mifo mana Soromonin esantakhein daná ano e van mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index