Search form

Matiu 14:13

Yisasi Ma Yan Manápá Tauseni (5,000) Vanta Yunan Amein Baya Ino

(Maki 6:31-44; Ruku 9:10-17; Yoni 6:1-13)

13Yonin ma aruan purin baya Yisasi iníden mai varu me ampiren aúpáké botifin ódiven banta ída van kámá barafá bei eyo iyampon kayo vá ana orivin maen minó nanin banta ano mai ma Yisasi orikheípá afová en iniren betíi varu me ampiriyan barará maifá ana ore ore en mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index