Search form

Matiu 15:31

31 Ayofiyan maen minó nanin banta ano onákan ída ma vaya siyá ein kayo ano vaya síkan ai ayan ma namu ukharé ein kayo evaránen puntarákan arantan ma namu ukharé ein mano e manten oríkan auu ma yufúkukharé ein kayo evaránen onákan iyaimpin banasi ano sakharen kokhon ineine en orera iyáken Isareri kékái Ayarafenun aví daníen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index