Search form

Matiu 15:32

Yisasi Ma Kamí Kamí Tauseni (4000) Vanta Yunan Amein Baya Ino

(Maki 8:1-10)

32 Daní iyákan Yisasi vei eyo iyampon kayo aran eríkan máa sen tiamemí, “Ma nanin banta maen dunan ída nan kanú manaú damúi sen má baká betin nan tirunan iyá umpo arafan bantí ma siantan oriyaren ayanafá auu entave entave intin eraven ankaminten mino.”

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index