Search form

Matiu 2:6

6“‘Yudiá bara fintena varu Betariamu oe,

Yudiá barafin ma aví bain baru kayoi oyampá éi ída va ono.

Mai fara vara seyo, éin pinté mana ánon banta e afoká uven maen

béi anon tenti Isareri nanin bantai yafisiní inten mino.’” Mai 5:2

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index