Search form

Matiu 23:15

15“Man baya ma afová ukheona vanta kayo vá Farasisi kéká ba soe, kákan uman uron mi varan nono! Tireti vaya ma sire ída mai ánain dakhafé iya ono. Tiretí ankan ma varará bá un nompin má ma noreya ma mana vanta o avían tiretimpin kauren nan ma siretin an davi mae véin maman aron ída van ma ira kiyan uman baren berai siyan purin baru finte vanta an daádiya ono. Tiretí ankan manon béin avíáde nan mi véi moéken tiretin esantaren namu avúavá bariyan mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index