Search form

Matiu 24:24

24 Para vara seyo, manáa kampun sakhanampa vanta ano eriven maen máa sinten mino, ‘Tiyarafenu ano ma aní ukharé ein téi mai vantan báké mana sakhanampa vantan bá uno.’ Máa siren maen ara ara aní danasinta vá kákan enará ukhein danasinta vá afoká inten mino. Afoká uren kokhon nanin banta aviren mo asuse iyáken Tiyarafenu ano ma veyan iyákein nanin banta vá dere kasaen kufa uádanten mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index