Search form

Matiu 24:29

Banta Anin Ma Overánen Erin Nain Baya Ino

(Maki 13:24-27; Ruku 21:25-28)

29 “Mai kákan uman kayo ma kípan nain damú anan

‘áau ano sítipa intin

biyon ída ena vá kantin

ayon táké minó ofu kayo kararen eravintin

minó ákona yaná ma inarurá báin nain mano kayamana inten mino.’” Ais 13:10; 34:4; Isi 32:7; Yoe 2:10, 31

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index