Search form

Matiu 24:49-50

49-50arona yoran banta kéká ankamiyáken ma inká non naren óen iyain banta kayo vá oriven ma yunan nen non nen iyáken ma vei ayafa van ída erinten mino ma sen inin nain damúi erinten mino. 51Eriven maen mai yoran banta sika sika uren tiantantin baya siren ma ída mai ánain dakhafin banta kéká bá báken ifí diyan aveantuntá inkekí piyan berai siyan banten mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index