Search form

Matiu 26:20-21

20-21Máan turan inúpákesí iyain má tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) eyo iyampon kayo vá dunan nan takhoká Yisasi kumamen dunan niyáken temí, “Téi fura siré tiretin tiamiyá uno. Tiretin pinté mana ano sesi namuro ayampin téin tivían kain nono.”

22Máa síkan minó eyo iyampon kayo ano mai vaya iníden arunan en orera iyáken mana mana ano máa sen Yisasin inaemí, “Bafan noe, ída sen ne sin nono.”

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index