Search form

Matiu 26:47

Yisasini Namuro Kayo Ano Ma Véin Pákein Baya Ino

(Maki 14:43-50; Ruku 22:47-53; Yoni 18:3-12)

47Yisasi mai vaya fara siyákan tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) eyo iyampon kayo finte Yudasin ne sin banta eren mino. Monó ánon banta kéká bá banasii ánon banta kayo vá ano siantan kokhon banta ano sópe vá karápuna vá bariyan uaren béin má eren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index