Search form

Matiu 27:15

Pairoti Ano Ma Yutan Kéká Ayampin Yisasin Amein Baya Ino

(Maki 15:6-15; Ruku 23:13-25; Yoni 18:38–19:16)

15Ena ena oranará Avo Uantan Dunan ma Nan Damú ma erin maen banasi ano ma aví tein karavusin kamanini ayafa vanta ano útúantan oré iyan mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index