Search form

Matiu 28:16

Yisasi Ma Vei Eyo Iyampon Kayo Ákona Yoran Amein Baya Ino

(Maki 16:14-18; Ruku 24:36-49; Yoni 20:19-23)

16 Tiyan míkan mifo sirantan mana orun kádan (11) eyo iyampon kayo ano Karirifá oren Yisasi ma veti nan mai anurasá orono ma sikharé ein anurá o unen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index