Search form

Matiu 6:2

2“Éi ma ona ída van nanin banta ma manáa yaná ameno van ma inteya ída vá manáa kéká an deya kampun baya sire ída mai ánain dakhafin banasi ano ma amo sino van tiantan oriyan ma monó átaru namumpin nafi ayanafa safi ma ufen aseiní ono. Téi fura siré tiretin tiamiyá uno. Mai vanta kayo ano inká minó miyan baren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index