Search form

Revaresen 1:4

Dan Manápá Ifo Afápá Kan Un Kádan Monó Namumpin Ma Mumunan Nanin Banta Van Ma Yoni Amusin Baya Siantein Mino

4 Téi Yoni anon dan manápá ifo afápá kan un kádan monó namun kayo ma Esiá barafin ban ma maifin mumunan nanin banta vaípái mai vompon uvamádékun oren mino.

Mai ma fefá baren taréa van ma inká ínaimpá dere ma fara van nain má inká dan manápá ifo afápá kan un kádan Aunan kéká ano ma Tiyarafenui kin kará aufá bain mái sarisari vá kusin má ano vá tiretin má bano.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index