Search form

Revaresen 4:6

6 Mai kin kará aufá kamu an dakhein un non bákan maifin ída mana yaná ban maen avusese uron ukharen mino.

Mai kin karái sefá tefá akhen pákena safúnaren daná ma kaya iyan aunan bain kami kami ano vákan maen betíi oyampá bukhafa vá inká aufá bukhafa vápin auu kayo ano eúkukharen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index