Search form

Revaresen 6:8

8 Máa sirá mo onékun mana aufáke yanaren uvin ayoran mana ukhein osin eren mino. Mai osin amaniná ma kumantaré ein banta aví Purin ne sikhan maen inká Banta Masi se sin mano véin bákuren noren mino. Nókan maen kamí kamí pintan banasi yaíde vá baenatifo safi anampo safi namu aí kayofo safi inká afá tafúna kayofo safi vá mana masiman aruan kípano siren mai ákona míkanan amen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index