Search form

Revaresen 7:9

Kokhon Nanin Banta Ano Ma Sipisipi Arará Aví Ma Yaní Iyain Baya Ino

9Máan turá mo onékun ída yankaforen nanin banta ma minó akhempá báken ara ara vaya siyain kayo ma minó barafin bain má minó anan nanin banta vá ano Sipisipi Arará ma kin karáká kumantein aufá mantakharen mino. Mai nanin banta ano efanten buí daná ana uriyan kefo ana fákarú ukharen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index