Search form

Romu 11:11

Ena Anan Nanin Banta Ano Afá Orifi Yaa An Dakhá In Ma Tiyarafenu Ano O Iyaaren Ayun Táke Orifi Yaará Ma Asótu Ein An Dakhein Baya Ino

11 Máa sikhen mifo mai fura sen ná Isareri nanin banta ano eraven ankanten ídá evaránen e mantanten nafino. Ída uron mino. Betí ankan ma Tiyarafenu oyan amiyain nan mi Tiyarafenu ano ena anan kéká evaránen avídantin Isareri kayo ano ódaren tetin mana sivirano van muno siren aranan ino van mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index