Search form

Romu 11:17

17 Máan tukhan maen Isareri kéká ano mai ayuntáke orifi yaa ana an mi yakhá en nan mi Tiyarafenu ano manáa ayan iyaren do varen mino. Do máden inká tireti ena anan nanin banta ano mai afá orifi yaa an mi yakhá en nan Tiyarafenu ano o iyaaren ayuntáke orifi yará ma asótu einíen mino. Máan turai saréa siretí ankan ayuntáke orifi ayan ma einí uveyan mai yaa fintena anu variyákeya ana variya vaono.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index