Search form

Romu 11:28

28Isareri kayo ano Yisasini kama vaya oyan amiran mai anon Tiyarafenu vá namuroíen mino. Namuroí ein nan mi Tiyarafenu ano vei avábá po ena anan nanin banta ayaen mino. Ayaen mifo fefá ma Abaraamun ana akhápin ma iyáan takharé ein nan mi Tiyarafenu ano veinaí ukhein bákan taréa vetin nan para anunu ukhen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index