Search form

Romu 15:16

16 Tiyarafenu anon ena anan nanin bantafin Yisas Karaisini kama vaya mo siamino van mi séin aní uren monó ánon banta ano ma yoriyain avúaváká ten nan dorano van mai yoran timen mino. Kama vaya mo siamékun Kantá Aunan mano vetin ayaintin Tiyarafenu ano ma ará manafiní é iyain íkun uan amin an dantin pura sen betin maman bei vanasií ino van muno.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index