Search form

Romu 2:29

29 Ida ino. Tiyarafenu avorá ma funtákein manoi fura sen Yutan banta uron ban mino. Inká pura sen au khavin avúavá ma vain mai yan bukhafa máa ma au khavin naino. Tiyarafenui Kantá Aunan manoi aúpin afoká uádé iyan mino. Intéa kéká anó mai avúavá baré iyan nafi mai varará nanin banta ano va amusin uanté iyan naino. Ída ino. Tiyarafenu anon amusin uanté iyan mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index