Search form

1 Pita 2

Adükarɨ ana nɨmoei aboedɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgoweimbɨ eŋgoro nahurai-ani

1Ranɨmboane asu hapo-ana se mamɨkarambo moaruwai hohoanɨmo, muŋguambo tɨkai hoafɨ, yimbu hohoanɨmo süŋgufe ho, nindou ŋgorümbo moaruwai hohoanɨmo asu ŋgorümbo muŋguambo daboadanɨ moaruwai hoafɨ hohoanɨmo ranamboanɨ se moanɨ hɨnɨŋgɨndɨhindɨ. 2Se sɨmborɨ tükümehindɨ ranane asu se Yifiafɨ Aboedɨndɨ-mayo hoafɨ sürühoeimbɨ ranahambo wembombondei, nɨmorɨ warɨhündɨ tɨtɨ sɨmɨndɨmbo rawehindɨ nou. Ranɨmbo-anɨmbo hoafɨ ranɨ ŋgɨnɨndɨnambo sɨhei Godɨmbo süŋgufe hohoanɨmo ra nɨmorɨ horarɨhehindɨ noundowanɨ, aboedambo-ndearümbui. 3Ŋga asu Godɨndɨ hoafɨ ai yahoya, ‘Se Adükarɨndɨ hohoanɨmo yarɨhi hoeirɨhinda-mayoa aparümb-ane asei,’ meho.

4Adükarɨ aiana yaŋgɨrɨ nɨŋgombo worɨmbombo kambohoanɨ nahurai-ani. Ahambo nindou ai moaruwai-ani sei hehi worɨmbombo kambohoanɨ moaruwai asɨhehindɨ nou yarɨhorɨ masɨhehorɨ, ŋga God ai ahambo aboedɨ hamɨnd-ani yahuhaya hoeirirühɨ maserümündu. Ranɨmayu ranahambo sowana se sühüsi arɨhündɨ. 5Se-amboanɨ yaŋgɨrɨ worɨmbo kambohoanɨ nɨmɨ nahurai-anei, ŋga God ai sɨhei-mayo fi kambohoanɨ nɨmɨ nahurai ranambo dɨdɨbafɨfe worɨ ra mamambe-fendürɨ worɨmbombohündambo yahumboani hohoanɨmoayu. Worɨ ranambe se Godɨmbo sɨhehi-rɨhündeimbɨ sürühehindeimbɨ mbumundɨ hondü anɨmboei. Asu Yifiafɨ Aboedɨndɨ süŋgu sɨhei fimbo Godɨmbo sɨhefe moatükunɨ nahurai ndahündomboyei Sudahündɨ sɨhefembo sipsip hɨfɨkoaru ahambo sɨhou-arundɨ nou. Kraisɨndɨ süŋguyo God ai sɨhefe hohoanɨmo ra yifirayu. 6Krais ranahambo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyowohü yahoya,

“E, hoeirɨhi, ro aboedɨ hamɨndɨ worɨ kambohoanɨ

Saion ŋgoafɨhü kamafoarɨheandɨ.

Ŋga nindou düdi ai kambohoanɨ ranahambo anɨhondümbo-arirɨ ana,

ai ŋgɨrɨ ŋgusüfo nɨmbɨndei,” Aisaia 28:16

meho. 7Ranɨmboane nindou se Adükarɨmbo anɨhondümbo-rɨhoreimbɨ sɨhei hohoanɨmoambe ai hepünɨfeimbɨ moatükunɨ hamɨnd-ani. Ŋga nindou ai ahambo anɨhondümbofe-koateyeimbɨ ranaheimbo Godɨndɨ hoafɨ ra yare hoafɨyowohü yahoya,

‘Sapo nindou worɨmboru-rundeimbɨ kambohoanɨ hoeirunda mayoa masɨhoundɨ

ranana aboedɨ hamɨndɨ hond-ane,’ Buk Song 118:22

meho. 8Asu ŋgorü bɨdɨfɨranɨ Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyowohü yahoya,

‘Kambohoanɨ rananɨmbo nindou ranaheimbo bendeandüranɨ

ai bübürɨndeihɨ pɨndeimboyei,’ Aisaia 8:14

meho. Ai Godɨndɨ hoafɨ süŋgufekoate-yei arɨhündɨ, ŋga ranɨmboyei ai bürühümündi mahei God horombo hohoanɨmomayu süŋgu.

9Ŋga sɨheimbo ana God ai dɨbonɨmendüra se ahandɨ mamɨsɨr-anei asu God adükarɨ bogorɨmbo sesɨ sɨhehi-rɨhündeimbɨ anɨmboei. Asu se sürühehindeimb-anei asu ahandɨ yaŋgɨrɨ nend-anei. Se nindou hɨmboahü Adükarɨ ai aboedɨ hamɨndɨ moatükunɨ ratüpurɨyu arandɨ ranɨmbo wataporɨmbo-mbɨrɨhündamboane yahuhaya dɨbonɨyu hɨnɨŋgɨ-mareandürɨ. Aiyu sɨheimbo hoafɨyuhü yahuya, se nɨmbɨ nɨmaro-ambeahɨndɨ hɨnɨŋgɨrɨhi hehi wandɨ si aboedɨ safɨ nɨŋgowanɨ tüküyahi sɨnei, mehu. 10Horombo se Godɨndɨ nindou-yeipoanɨ, ŋga hapondanɨ ana se Godɨndɨ nindou tüküyahimboanei anɨmboei. Horombo-ana God ai moai sɨheimbo hɨpoambo-reandürɨ randɨ, ŋga hapondan-ana ai sɨheimbo hɨpoambo-reandürɨmboani.

11Wandafɨ mamɨ, seana nindou ŋgorü ŋgoafɨhündɨyei hehimbo, asu hei hɨfɨ ndanɨhü burɨyei wakarɨhindɨ nahurai-anei. Ŋga sɨhei ŋgoafɨ hondü ana sünambe-ane anaŋgondürɨ. Ranɨmbo-hündamboane ro sɨheimbo hoafehandürɨ nda: Hɨfɨ ndanɨhünda hohoanɨmo ranɨ fikɨmɨ wakɨndahimboyei, ŋga ranahambo bündahindɨ. Ŋga hohoanɨmo ra nindou-yei fiambe yaŋgɨrɨ nɨŋgombo ranɨ-babɨdɨ yifiarɨyei rɨhündühane. 12Ŋga seana nindou Godɨmbo anɨhondümbofe-koateyeimbɨ ranahei hɨmboahü aboedɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ süŋgundɨhindɨ. Rananɨmbo asu ai sɨheimboya, aiana moaruwai hohoanɨmo süŋgurɨ-hindürühanei mbɨsahɨ-ndüranɨwanɨ, asu ai sɨhei aboedɨ ratüpurɨ hohoanɨmo ranahambo ndandɨhi hoeindɨ-hindanɨwanɨ God ai nindou yɨbobofe si tükündɨfeyoanɨ ai Godɨmbo aboed-ani mbɨseimboyei.

Se bogorɨ nindou-yomondɨ hoarehɨndei

13-14Adükarɨmbo-hündambo muŋguambo boboagorɨ sɨheimbo hɨbadündürɨmbo anɨŋgomo ahamundɨ hoarehɨ yaŋgɨrɨ nɨmboei. Gafman adükarɨ bogorɨ ai gafman nindou bodɨmondambo hɨnɨŋgɨ-mareapurɨ. Ai nɨŋgombo nindou düdi ai moaruwai hohoanɨmoayei ranaheimbo tɨŋɨrɨfo segodürɨmbohünda asu nindou ai aboedɨ hohoanɨmoayei ranaheimbo aboed-anei hoafombohünda hɨnɨŋgɨ-mareapur-anemo. 15Ŋga God ai sɨheimboya, se moanɨ aboedɨ hohoanɨmo süŋgundühɨ ŋgeianɨ, asu se nindou ŋgusüfo-koate bɨdɨfɨrɨ ai sɨheimbo nɨne-hoafɨ moaruwai hoafɨnda-hündüranɨ, ranaheimbo aboedɨ hohoanɨmo ranambo ahei yafambehü kɨkɨhɨndɨ-hümündihündürɨ. 16Se nindou ŋgor-ai sɨheimbo hɨfandɨyondürɨ-koate nahurai nɨmboei. Ŋga se ŋgɨrɨ nindou ŋgor-ai hɨfandɨyomunɨ-koateanefɨ mbɨsei hehi moaruwai hohoanɨmondei. Ŋga seana Godɨndɨ moanɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ nahurai hamɨndɨ hond-anɨmbo nɨmboei. 17Seana nindou muŋguambo ahɨnɨndahündürɨ. Anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ranaheimbo hohoanɨmo-ndahündürɨ. Se Godɨmbo yɨhɨmbondɨhorɨ asu gafmanɨndɨ adükarɨ bogorɨmbo ahɨnɨndahündo.

Sɨhɨrɨ Sisasɨndɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ süŋgundɨhundühɨ tɨŋümbɨ hohoanɨmondahumɨ-ndefɨmboane

18Moanɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ, seana nindou ai sɨheimbo hɨfandarandürɨ ranahambo ahɨnɨndeihɨ ahandɨ hoarehɨndei. Nindou sɨheimbo aboed-anemo asu ŋgɨnɨndɨ hoafɨkoate-yomo rundeimb-anemo ranahamumbo hoareihɨmbo yaŋgɨrɨyopoanɨ, ŋga ŋgɨnɨndɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ, ranahamundɨ hoarehɨ amboanɨ nɨmboei. 19Se Godɨmbo yaŋgɨrɨ hohoanɨmo-yahündowohü heianɨ, asu nindou ai sɨheimbo tɨŋümbɨ hohoanɨmo ra moanɨ sahündüranɨ asu se ranɨ hohoanɨmo ranahambo moan-ane sei hehi anɨmboei ana, God ai ranahambo aboed-ane rananasɨ mbüsümbui. 20Ŋga se moaruwai hohoanɨmoyeianɨ, asu nindou ranai sɨheimbo ranɨ-süŋgumbo harɨyahündüranɨ, asu se ranahambo moan-ane asei ana, asu ŋgorü nindou ai hohoanɨmo ranahambo ŋgɨrɨ aboed-ane mbüsu. Ŋga se aboedɨ hohoanɨmo ranɨ-süŋgu süŋgurɨ-hindühɨmbo heianɨ, asu nindou ranai sɨheimbo ranɨ-süŋgu harɨyahü-ndüranɨ, asu se ranahambo moan-ane sei hehi anɨmboei ana, God ai sɨheimbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndümbui. 21Ŋga God ai sɨheimbo ranɨ tüŋümbɨ hohoanɨmo ndahümündi yahuhayamboyu kafoare hɨnɨŋgɨ-mareandürɨ. Ranɨmboyu Krais amboa tɨŋɨrɨfo masemündu sɨheimbo farɨhefe-ndürɨmbohünda. Ranɨmboyu ai anümɨ nahurai sɨheimboya ai-amboa yarɨhi hoeirɨhindühɨ ranɨ-süŋgumbɨrɨhinda yahuhaya yare masɨhendɨ.

22Ŋga ai moai nɨnɨ-moatükunɨmbo moaruwai hohoanɨmo ratüpurɨ ra süŋgureandɨ asu nindou mamɨ ai-amboanɨ moai hɨmborɨyuwanɨ tɨkai hoafɨ ahandɨ yahamo tüküfeyo, ŋga wanɨ. Aisaia 53:9

23Nindou ai ahambo moaruwaimbo-fimbo hoafɨ hoafɨmeyomondowa ranɨmbo ai moai ahamumbo sɨmborɨ moaruwaimbo-fepurɨ hoafɨ hoafɨyu. Nindou ai ahambo asübusɨ afɨndɨ sabudowanɨ ai moai sɨmborɨ moaruwaimbo-ndɨheapurɨmboyahɨ yahu, ŋga wanɨ. God ai mbumundɨ yɨbobore-randeimbɨ-wamboane ranɨmboane asu Krais ai ahambo anɨhondümbo-rirühɨ ahandɨ fi Godɨndɨ warambe nɨnendɨmareandɨ. 24Aiyu ahandɨhoarɨ sɨhefɨ moaruwai hohoanɨmo ra ahandɨ finambore semündü hu nɨmɨ keimbɨ karɨhe-ndeimbɨfihɨ yɨfɨmayu. Sɨhɨrɨ moaruwai hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨfe hefe, asu mbumundɨ hohoanɨmo ranɨ yaŋgɨrɨ süŋgufembohünda ai yɨfɨmayu. Nindou ai ahandɨ fi ra moaruwaimbo-marundɨ, ŋga asu ranɨyo sɨhɨrɨ aboedɨ tükümehundɨ. 25Ŋga horombo-yei se sipsip moanɨ mamɨkarɨhi burɨyei wakɨmarɨhindɨ nahurai-mayei, ŋga asu hapondan-ana se sipsip hɨfanda-randeimbɨ sowahɨ hɨhɨrɨyahi ahei nahurai masɨnei.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index