Search form

Ratüpurɨ 13

Barnabas Sorɨmbo Godɨndɨ ratüpurɨmbo koamarɨhaupɨra mahafanɨ

1Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ Andiokɨhü anɨboadei ranahei mbusümo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ asu yamundu-rundeimbɨ manɨŋgomo. Ahamundɨ ndürɨ ra Barnabas, Simion, ahambo fi nɨmbandɨ sei marɨhündɨ, Rusius Sairinihündɨ, Manayen, ai Herot bogorɨndɨ ŋgunindɨyu asu Sor. 2Ai Godɨmbo hohoanɨmoyeihɨ sesɨ wehɨyeiane, asu Yifiafɨ Aboedɨ ai hoafɨyohü yahoya, “Ro Barnabas weimbo Sor wandɨ ratüpurɨ ratüpurɨmbo dɨbonɨmehapɨr-ane, ŋga se ahafanɨmbo ranɨ ratüpurɨmbo kaboadɨhi hɨnɨŋgɨndɨhipɨrɨ,” meho. 3Ranɨmboemo ai sesɨ wehɨyomondühɨ ahamundɨ warɨ ahafandɨwamɨ nandu houmbo koamarɨhaupɨra mahafanɨ.

Barnabas asu Sor Saipɨrasɨhü Godɨndɨ hoafɨ hoafɨmefanɨ

4Yifiafɨ Aboedɨ ai Barnabas, Sor ahafanɨmbo koamarɨhepɨra Serusia ŋgoafɨna mahanɨfanɨ. Ranɨhü ai sipambe farefɨneanda sip ai Saiprus airanɨnambo sepɨrɨmɨndɨ maho. 5Ai Saramis ŋgoafɨhü tüküyafɨne hena Suda-yei rotu worambe Godɨndɨ hoafɨ wataporɨmbo-marɨnandɨ. Son Mak ai-babɨdɨmbo manüŋgu ahafanɨmbo farɨhefepɨrɨmbohünda.

6Ai Saiprus airan ŋgasündɨne Pafosɨhü tükümefɨneandɨ. Ranɨhü tɨbagɨre randeimbɨ mamɨ hoeimarɨnerɨ, ahandɨ ndürɨ Barsisas. Ai Sudahündɨyu asu tɨkarehaya hoafɨyuhüya, “Ro Godɨndɨ hoafɨ hoafɨya rɨhandeimb-anahɨ,” mehu. 7Ai gafman bogorɨ Sergus Paurus-dɨbo mamaru. Sergus Paurus ana aboedɨ hohoanɨmoyu kükühɨfoare fɨfɨreandeimb-ani. Ai Godɨndɨ hoafɨ hɨmborɨmbo yɨfiriyuhü asu Barnabas Sorɨmbo mborai mehupɨrɨ. 8Ŋga asu tɨbagɨre randeimbɨ Erimas ai gafman bogorɨ ranahambo Sisasɨndɨ hoafɨ anɨhondümbofembo ra yowanɨ yahundombo Sor weimbo Banabasɨmbo hɨfɨnambo-mareapɨrɨ. (Tɨbagɨre randeimbɨ Barsisas ndürɨ ra Grik hoafɨnambo Erimas-ane masei.) 9-10Ŋga Sor, Grik hoafɨna ahandɨ ndürɨ Por. Yifiafɨ Aboedɨndɨ ratüpurɨ worɨborɨ kɨdaboarɨ-mayu ranai Erimasɨmbo hɨmboa parirühɨ yahuya, “Se-ana Satanɨndɨ nɨmor-anafɨ asu se-ana aboedɨ hohoanɨmo ranahandɨ hürütimb-anafɨ. Muŋguambo tɨkai hoafɨ, moaruwai hohoanɨmo sɨhafɨ ŋgusüfoambe amaro ranana afɨndɨ hamɨnd-ane. Se-ana muŋguambo Adükarɨndɨ aboedɨ nafɨ moaruwaimboro randüh-anafɨ. Awi se ranɨ hohoamɨmo ra hɨnɨŋgɨfembo moei safɨmboyafa? 11Asu se hɨmborɨndafɨ! Hapondanɨ Adükarɨ ai sɨhambo hɨmboarɨ sündianɨnanɨ se tütümondamboyafɨ. Haponda se ŋgɨrɨ hüfɨhamɨndɨ hoeindowandɨ, ŋga akɨdou gedühɨ safɨ nɨmandɨmboyafɨ,” mehundo. Ranɨyo asu nɨmehünou mburɨŋgai peyowohüyo Erimasɨmbo nɨmbɨ mamaro. Ranɨyu asu ahambo watɨŋarɨhü kɨkɨhimündɨ hefembo nafɨ nafuimbohünda nafɨ kokomarandɨ. 12Gafman bogorɨ ai ra hoeire haya anɨhondümbo-mareandɨ. Asu ai Adükarɨmbo yamundɨfe hoafɨ hoafɨmefanɨ ra hɨmborɨyu haya hepünɨmefiyu.

Barnabas Sor ai Andiok ŋgoafɨhü Pisidia-yafeambe Adükarɨndɨ hoafɨ hoafɨmefanɨ

13Por asu nindou bɨdɨfɨrɨ ai-babɨdɨ Pafos ŋgoafɨ ŋgasündundanɨyo sip ai sepurɨmɨndɨ haya Perga ŋgoafɨnambo Pamfiria-yafeambe maho. Ŋga Son Mak ai hɨnɨŋgɨreapurɨ haya hɨhɨrɨfi Serusaremɨnambo mahu. 14Ai Perga ŋgasündɨne hena, hafanɨ Andiokɨhü Pisidia-yafeambe tükümefɨneandɨ. Ranɨyo asu moanɨ ŋgoafɨmbo nɨmarɨmbo si rasɨmboanɨ ai Suda-yafe rotu worambe kefoene mamarɨfanɨ. 15Mosesɨndɨ ahnümbɨ hoafɨ asu Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ-yomondɨ hoafɨ ra bokarɨhoemo mburumbo asu hɨfandɨ-rundeimbɨ ai hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Wandafɨ weimbo, se nindou-yei ŋgusüfoambe ŋgɨnemɨndɨmbo hoafɨ hohoanɨmo-ndafandühɨ ana, hoafɨndafanɨ,” mehomo. 16Por ai botɨfi nüŋgumbo warɨ pakarɨfoareandühɨ hoafɨyuhü yahuya, “Wandaf, Israerɨhündɨ asu nindou amurɨ Godɨmbo ahɨnɨrɨhorɨ rɨhündeimbɨ se hɨmborɨndei. 17Israer-yafe God ai sɨhefɨ amoao kamafoareandür-ane. Ai Isipɨhü fehefehündɨ-yahi nɨboadeiane, God ai ŋgorü süŋgumareanda nindou afɨndɨ momorɨmayei. Süŋgunambo ahandɨ adükarɨ ŋgɨnɨndɨnambo ai semündündürɨ Isip hɨnɨŋgɨrɨhi hehi mahei. 18Nɨmɨ wohɨ furɨkoate-reandühɨ nɨboadeimbo 40 hɨmbanɨ Godɨndɨ hoafɨmbo moei masei, ŋga asu God ai aheimbo fehefendürɨmbohünda tɨŋɨrɨfomayu. 19Kenan-yafe hɨfɨhü 7 sɨrɨ God ai aheimbo yɨhɨrɨrearühɨ hɨfɨ ra Israer aheimbo masagadürɨ horombo hoafɨmayu süŋgu. Horombo Israer ai Isip sowana hei nɨmareimbo asu süŋgunambo Kenanɨnambo mahei ra 450 hɨmbanɨyo. 20Süŋgunambo God ai Israerɨmbo hɨfandɨyo-ndürɨmbohünda yɨboboru rundeimbɨ nindou kamafoareapura ai hɨfandɨrundürɨ homomboyo süŋgunambo Samuer Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ ai tüküfi ahamundɨ fondɨ kasɨmaramündu.

21Ranɨ-sɨmboanɨ Israer ai adükarɨ bogorɨ semɨndɨmbo hoafɨmehündowamboyu asu God ai Sor, Kisɨndɨ nɨmorɨ, ahei adükarɨ bogorɨ kamafoarirɨ. Ai-ana Bensaminɨndɨ sɨrambeahɨnd-ani. Ranɨyu ai adükarɨ bogorɨmbo 40 hɨmbanɨ mamaru. 22Ŋga God ai ahambo raguanamborirɨ mburambo Defit ahei adükarɨ bogorɨmbo hɨnɨŋgɨmarirɨ. God ai ahambo hoafɨyuhü yahuya, ‘Ro Sesindɨ nɨmorɨ Defit fɨfɨrɨhinɨ, ŋga wandɨ ŋgusüfo ai nindou rahurai ranahambo anahɨ hohoanɨmo-ayahɨ. Nɨmboe ai anɨmbo wandɨ hohoanɨmo süŋgundeambui,’ mehu. 23God ai Defitɨndɨ sɨrambeayahɨndɨ Sisas sɨhefɨmbo aboedambo-fembohünda Israer sowana koamarɨherü horombo hoafɨmayu süŋgu.

24Sisas ai weindahɨ tüküfekoate-yuambe Son ai Israerɨhündɨ muŋgu ranaheimbo aboedɨ hoafɨ bokarɨhendürühɨ yahuya, ‘Sɨhei hohoanɨmo moaruwai daboadanambo-ndɨhinda asu sɨheimbo hundürü-ndɨhandürɨ-mboyahɨ,’ mehu. 25Ndeara Son ai ahandɨ ratüpurɨ muŋgumbo yaŋgɨrɨ-yoanɨyo ai hoafɨyuhü yahuya, ‘Se hohoanɨmoyeiya ro dɨdeyaha? Ro-ana nindou sapo se hɨfandarɨhündɨ ranɨyahɨpoanɨ. Se hɨmborɨyei! Nindou ra süŋguna tükündɨfimbui, ŋga ro-ana ahandɨ sufihɨndɨ wofɨ fufurɨhefembo ra aboedɨyahɨpoanɨ,’ mehu.

26Wandafɨ mamɨ, se-ana Abrahamɨndɨ ahuirɨ anei, asu Suda-yafe ndɨfo se Godɨmbo hohoanɨmoyei arɨhündɨ God ai aboedambo-ndeamunɨmbui hoafɨ ranana ai sɨhefɨmbo soana koafoareamboani. 27Serusaremɨhündɨ nindou anei asu ahei bogor-anemo ai moai Sisasɨmbo aboedambore randeimb-ani sei ndorɨhorɨ fɨfɨrɨhorɨ. Asu ai moai Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ-yomondɨ hoafɨ muŋguambo ŋgoafɨmbo nɨmarɨmbo si ranambe hoeiru marundɨ ra fɨfɨrɨhindɨ, ŋga wanɨ. Ai ahambo papɨ-hoafɨmarɨhorɨ horombo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ ranɨ-moatükunɨ tükündɨfemboe mehomo süŋgu. 28Ŋga yɨbobofeambe Sisasɨmbo hɨfɨkoefimbo moai hoafɨ yaŋgoro, ŋga asu moanɨ hoaŋgɨrɨhi hehimboyei papɨ-hoafɨrɨhorühɨ Pairatɨmbo hoafɨyeihɨ seiya, ‘Hɨfokoarɨworɨ,’ masei. 29Ai muŋguambo moatükunɨ ramarɨhindɨ ra horombo Baiborambe hoafɨmayo süŋgu. Ranɨyo süŋgunambo nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨndɨ foarɨndümo hanɨmo hoŋguambe masɨhawurɨ. 30-31Ŋga God ai ahambo yɨfɨhündɨ botɨmariramboyo nindou ai-babɨdɨ Gariri hɨnɨŋgɨru hou Serusaremɨnambo afɨndɨ si mahafomo ranai ahambo hoeimarüwurü. Nindou ranai haponda Sudambo ranɨmbo wataporɨmboru marundɨ.

32-33Haponda ro sɨheimbo yarɨho hoafayehɨ: God ai sɨhefɨ amoao mamɨmbo horombo hoafɨmayu süŋgu haponda ahei ahuirɨmamɨ sɨhefɨmbo anɨhondümbo tükümefeyo ra Sisas yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ. Ndanɨ-moatükunɨ hoafɨmayo ra Herü Buk yimbu ranambe amboa mbapenɨŋgo.

‘Se wandɨ nɨmor-anafɨ,

haponda ro sɨhafɨ ape-anahɨ.’ Buk Song 2:7

34God ai yɨfɨhündɨ ahambo botɨmarirɨ, ŋga ai ŋgɨrɨ hɨhɨndüfi ŋgu yɨfɨ ambe-ambe sümbondu. Ranɨ-moatükunɨ ra God ai hoafɨmayu süŋgu,

‘Ro sɨheimbo aboed-aboed-ndɨheandürühɨ

asu anɨhondü aboedɨ moatükunɨ ndahandürɨ-mboyahɨ

horombo ro Defitɨmbo saimbo hoafɨmayah süŋgu.’ Aisaia 55:3

35Ranɨmboyo ŋgorü Herü Bukambe hoafɨyohü yahoya,

‘Sürɨhoeimbɨ nindou ranahambo se ŋgɨrɨ hɨnɨŋgɨ-ndoworanɨ sümbondu,’ meho. Buk Song 16:10

36Defit ai nüŋguambe Godɨndɨ hohoanɨmo süŋgu ratüpurɨmayu. Süŋgunambo ai yɨfɨmayuwamboyo ahandɨ amoao-babɨdɨmbo masamboarɨhora asu ahandɨ fi ra sümbomayo. 37Ŋga sapo nindou God ai hoŋguambeahɨndɨ yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ ranana moai ahandɨ fi ra sümboyo. 38-39Ranɨmbo-anɨmbo, wandafɨ mamɨ, se fɨfɨrɨ-mbɨrɨhinda-mboane, ro sɨheimbo hoafɨ aboedɨ hoafɨyefühɨ sefɨya, Nindou ndanana waŋgei sɨhei moaruwai hohoanɨmo gogorɨndɨhembui. Muŋgu moaruwai hohoanɨmo ra Mosesɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ana ŋgɨrɨ gogorɨndɨhe mbunda nindou mbumundɨ mbɨso. Ŋga nindou Sisasɨmbo anɨhondümbo-arɨhorɨ ana, ahei moaruwai hohoanɨmo gogorɨhendühɨ nindou mbumundɨ mbüsümbui. 40Ranɨmbo anɨmbo se hɨbadühündɨ! Ŋga rananɨ moatükunɨ Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundembɨ hoafɨmemo ra sɨheimbo sowahɨ tükündɨfemboe. 41Ai yaru hoafɨyomondühɨ yahomoya,

‘Anɨhondümbo-fekoate-yeimbɨ, se hɨmborɨndei,

Se-ana hepünündahi mbundühɨ ŋgei yɨfɨndei.

Nɨmboe se nɨboadeiambe ro mamɨ-moatükunɨ ratüpurɨ-ndamboyahɨ.

Nindou mamɨ ai ratüpurɨ ranahambo hoafayu ana,

se ŋgɨrɨ anɨhond-ane mbɨsei,’ Habakuk 1:5

mehomo,” mehu.

42Asu Por, Barnabas ai Suda-yafe rotu worɨ hɨnɨŋgɨrɨne hena hafandanɨyo, nɨmorehɨ nindowenihɨ ai hoafɨyeihɨ seiya, “Ŋgoafɨmbo nɨmarɨ si ranambe hoafɨ nda süŋgunambo asükai yɨhoefɨmbo hoafɨndafanɨ,” masei. 43Rotu worɨ hɨnɨŋgɨrɨhi moanambühɨ tüküyahindanɨ, Suda nindou asu ndɨfo Suda-yafe rotumbo hei-rɨhündeimbɨ ai Por Barnabas yafandɨ süŋgu mahei. Aheimbo dɨbafɨrɨnearühɨ safanɨya, “Se Godɨndɨ moanɨ hɨpoambofe ranambe nɨmboei ŋgei,” masafanɨ.

44Asükai ŋgorü ŋgoafɨmbo nɨmarɨmbo si ranambe nindou adükarɨ ŋgoafɨhündɨ muŋguambo ai Adükarɨndɨ hoafɨ hɨmborɨmbo mafandɨhindɨ. 45Asu Suda ai nindou afɨndɨ hoeirɨhi hehi ŋgusüfoambe moaruwaimayei. Ranɨyo ai Porɨndɨ hoafɨ hɨfɨnambo-rɨhindühɨ moaruwai moaruwaimbo-marɨhindɨ. 46Ranɨmboyo Por weimbo Barnabas ai yɨhɨmbokoate hoafɨyafandühɨ safanɨya, “Godɨndɨ hoafɨ sɨheimbo boatei mbɨhowamboane. Ŋga asu se hoafɨ ndanahambo daboadanambo-arɨhindɨ. Ro rarɨhe hohoanɨmoayahɨ, se sɨheihoarɨ hohoanɨmoyeihɨ seiya, ‘Ro-ana koadürümbo-koadürümbo nɨŋgombo ra ŋgɨrɨndefɨ,’ asei. Ranɨmbo anɨmbo se hɨmborɨndei! Haponda sɨheimbo hɨnɨŋgɨrɨhorü hohoa sɨhei ndɨfo sowana ahehɨ. 47Adükarɨ ai yɨhoefɨmbo hoafɨyuhü yahuya,

‘God ai nindou aboedambo-fembo ranahambo muŋguambo hɨfɨ semɨndɨ hombohünda

ro sɨhambo Suda-yafe ndɨfombo si nahurai hɨnɨŋgɨ-marɨheanɨnɨ,’” masafanɨ.

48Suda-yafe ndɨfo ai hoafɨ ra hɨmborɨyei hehi hɨhɨf-hɨhɨfɨyeihɨ Adükarɨndɨ hoafɨ aboed-ane masei. Muŋguambo nindou God ai yaŋgɨrɨ gedühɨ nɨŋgombo kamafoareandürɨ ranai anɨhondümbo-marɨhindɨ. 49Adükarɨndɨ hoafɨ ra muŋgu hɨfɨ ranɨhü maho. 50Ranɨyo asu Suda ai ŋgoafɨ hɨfandɨ-rundeimbɨ asu Suda-yafe ndɨfo nɨmorehɨ bogorɨ Godɨmbo hohoanɨmoyei rɨhündeimbɨ ranaheimbo hohoanɨmo botɨmarɨhindüra Por Barnabasɨmbo moaruwaimbo-rɨhipɨrühɨ ahei ŋgoafɨhündɨ hemafoarɨhipɨrɨ. 51Ranɨmboyafanɨ ai ahei hohoanɨmo moaruwai ra fɨfɨrɨmbɨrɨhinda safanɨ hena nafuimbohünda hɨfɨ hasüfɨ ahafandɨ yirɨfihɨndɨ kükifoarɨne mburɨna asu Aikoniamɨnambo mahafanɨ. 52Yifiafɨ Aboedɨ ai Andiokɨhündɨ Sisasɨmbo süŋgurɨhoreimbɨ ranahei fiambe tükümefeyondüra afɨndɨ hɨhɨf-hɨhɨfɨmayei.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index