Search form

Ratüpurɨ 2

Yifiafɨ Aboedɨ makoso

1Nümbür-ambeahɨnd sesɨ yimuŋgu-remɨndɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ si Pendikos sei arɨhündɨ ranai tüküfeyoambe Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ nindou ranai mamɨ worambe gugurɨmehindɨ. 2Ranɨyo nɨmehünou ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ werɨ nahurai sünambeahɨndɨ kosɨ worɨ ai gugurɨyahi nɨmareimbɨ ranahambo sɨmoŋgoramɨndɨ haya meŋgoro. 3Asu ranɨhü hai imami teifɨ dɨdɨŋarɨyohü ahoro nahurai tüküfe haya muŋguambo mamamɨ aheiwamɨ nɨnouyo wakɨmareandɨ. 4Ranɨyo Yifiafɨ Aboedɨ ranai ahei fiambe farɨfehü ahandɨ ŋgɨnɨndɨnambo ŋgorü-poanɨmbo ŋgorü-poanɨmbo hoafɨnambo wataporɨmayei.

5Asu Serusarem ŋgoafɨhü muŋguambo hɨfɨ adaburo ranɨhündɨ Suda bɨdɨfɨrɨ Godɨmbo hohoanɨmoyei-rɨhündeimbɨ ai tüküyahi mamarei. 6Werɨ nahurai tükümefeyo ra hɨmborɨyei hehi nindou afɨndɨ ranai gugurɨmehindɨ. Ranɨyo asu hɨmborɨyeianɨ Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ nindou ranai wataporɨmayei ra ahei hoafɨnambo wataporɨmayeia hɨmborɨyei hehi mahepünehindɨ. 7Asu Sudahündɨ-mayei ranai hoafɨ wataporɨmbo-marɨhündɨ ranahambo hepünehi hehimbo hoafɨyeihɨ seiya, “Awi nindou ranana muŋguambo Garirihündɨ-mbayeiyo? 8Sɨhɨrɨ ana mamɨ ŋgoafɨhündɨ-yefɨpoanɨ, ŋga nüŋgurɨhi hehimboyo asu muŋguambo mamamɨ sɨhefɨ hoafɨnambo wataporɨmayeia ahei hoafɨ ra hɨmborayefa? 9-10Sɨhɨrɨ ana Partia, Midia, Eram, Mesopotemia, Sudia, Kapadosia, Pondus, Esia, Frigia, Pamfiria, Isip asu Sairini ŋgoafɨkɨmɨ Ribia distrik ranambe ŋgoafɨ adaburo asu Rom, hɨfɨ ranɨhündambo nindou-anefɨ nda fandɨhu anɨmboefɨ. 11Suda sɨhɨr-anefɨ asu nindou amurɨ sɨhefɨ Godɨmbo hohoanɨmo süŋgurɨhi arɨhündɨ anei, Kritɨhündɨ asu Arebiahündɨ muŋguambo hɨmborɨyefanɨ God ai ŋgɨnɨndɨ-moatükunɨ ramareandɨ ranahambo sɨhefɨ hoafɨnambo wataporɨmbo-arɨhündɨ,” masei. 12Asu nindou muŋguambo ranai hepünahi afɨndɨ hohoanɨmoyeihɨ aheihoarɨ sɨmborɨ hoafürɨyeihɨ seiya, “Nɨne-moatükunɨyo hapondanɨ nda yahurai tükefeyoa?” masei. 13Ŋga asu bɨdɨfɨrɨ ai tɨrɨfoefe hoafɨ-yahündürühɨ seia, “Awi aiana wain hoe afɨndɨ hamɨndɨ sɨmɨndei hehi mamɨkarɨ hohoanɨmo-yeihɨmbayei,” masahündürɨ.

Pita ai hoafɨ bokamarɨhendɨ

14Asu Pita ai Sisasɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ 11 ranɨ babɨdɨmbo nɨŋgomombo puküna hoafɨyuhü yahuya, “Wandɨ wandafɨ mamɨ, Suda anei asu nindou bɨdɨfɨrɨ haponda Serusaremɨhü amarei, se ro ndanɨ-moatükunɨ tükefeyo ranahambo hoafayahɨ nda hɨmboyaŋgɨrɨ kündɨhi nɨmandimbo hɨmborɨndei. 15Se hohoanɨmoyeihɨya, nindou nda wain hoe sɨmɨndei hehi mamɨkarɨ hohoanɨmoyeihanei asei, ŋga awi hapondanɨ ana 9 kirok siambeahanefɨ. 16Ŋga ndanɨ-moatükunɨ tükefeyo ranana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ Soer hoafɨmayu süŋgu-ane tükefeyo.

17God ai hoafɨyuhü yahuya, ‘Bɨdɨfɨranambo si ranai akɨmɨ tüküfemboyoambe

ro wandɨ Yifiafɨ muŋguambo nindou-yeiwamɨ koandɨhe-heamboyahɨ.

Sɨhei nindowenihɨ nɨmorɨ asu nɨmorehɨ nɨmorɨ ai Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ nahurai wataporɨmbo-ndühümboyei.

Sɨhei nindowenihɨ nɨmorɨ hoarɨfamborɨ ai ranɨ-poanɨmbo moatükunɨ yafogoadɨnambo nahurai hoeindumboemo

asu boagɨrɨ nindou ai yafogoadɨ-ndɨmboemo.

18Asu ranɨ-sɨmboanɨ ana ro wandɨ ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ,

nɨmorehɨ nindowenihɨ yɨboboambo, aheiwamɨ Yifiafɨ koandɨ-heheanda

Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ nahurai hoafɨndeimboyei.

19Bɨdɨfɨranambo si ra nafuimbohünda

ro hepünɨfeimbɨ moatükunɨ sünambe asu hɨfɨhü nafuindamboyahɨ.

Horɨ, hai asu hasɨheimɨ afɨndɨ tükündɨfemboe.

20Adükarɨ ai ahandɨ adükarɨ hɨmboa-mupuimbo-randeimbɨ si ra tüküfekoate-yoambe anɨmbo

hüfɨhamɨndɨ ai nɨmbɨndɨrɨ-mɨndowohü

asu amoamo ai horɨ nahurai hamburɨ tükündɨfimbui.

21Ranɨ-sɨmboanɨ anɨmbo muŋguambo nindou ai aheimbo fehefendürɨmbo hünda

Adükarɨmbo dɨdɨbafehindɨ ranaheimbo aboedambo-ndeandürümbui,’ mehu.” Joeɨ 2:28-32

22Pita yahuya, “Israerɨhündɨ nindou se wandɨ hoafɨ nda hɨmborɨndei. Sisas Nasaretɨhündɨ aiana ranɨpoanɨmbo nindouyu. God ai sɨhei mbusümo ahandɨ warɨsüŋgu hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ramareandɨ ra se fɨfɨrɨhindɨ. 23God ai horombo hondü hoafɨ fɨramündü sɨhai mburamboyu Sisasɨmbo sɨhei warɨhümarirɨ, ŋga hürütümbɨ nindou ai nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ fihɨ tɨkoründümo pamarüwura yɨfɨmayu. 24Ŋga God ai ahambo yɨfɨndɨ asübusɨ ŋgɨnɨndɨkoate-yoweimbɨ ranambeahɨndɨ botɨmarirɨ. Nɨmboe sapo yɨfɨ ai ŋgɨrɨ ahambo bobohɨndɨrɨmɨndo. 25Horombo Defit amboanɨ ahambo yare hoafɨyuhü yahuya,

‘Ro hoeirɨhinanɨ Adükarɨ ai muŋguambo si wandɨ-fikɨmɨ anüŋgu.

Ai wandɨ fikɨmɨ nüŋgumbo wambo ŋgɨrɨ nɨnɨ-moatükunɨ amboanɨ asübusɨ ndendɨrɨ.

26Ranɨmboane ro ŋgusüfoambe aboedɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyahühɨ

God ai wambo aboedɨ moatükunɨ refemboayu ranahambo hɨmboayahɨ.

27Asu se ŋgɨrɨ wambo yɨfɨ ambe-ambe rando hɨnɨŋgɨndowandɨrɨ.

Sapo se ŋgɨrɨ sürühoeimbɨ nindou kafoaro hɨnɨŋgɨmarɨworɨ ra hɨnɨŋgɨ-ndowora yɨfɨ ambe-ambe sümburɨndu.

28Rananɨmbo se yaŋgɨrɨ aboedɨ nɨŋgombo nafɨ ra yamundo-wandɨrɨmboyafɨ.

Asu se yɨnɨ mbɨsafanɨ ro se-dɨbo nɨmboambo afɨndɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ-ndamboyahɨ,’ Buk Song 16:8-11

mehu. 29“Amoŋgo mam-anemo asu rehɨ mam-anei, ro sɨheimbo anɨhondümboanahɨ hoafehandürɨ, sɨhefɨ amoao Defit ai yɨfɨmayuwambo masamboarɨhurɨ. Asu ahandɨ yɨfɨ ambe ranai haponda sɨhefɨmbo sowahɨ anɨŋgo ho. 30Defit ai-ana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ wambo fɨfɨreandɨ God ai ahambo hoafɨyundowohüya, ‘Süŋgunambo sɨhafɨ sɨrambeahɨndɨ mamɨ sɨhafɨ fondɨ semɨndɨmbohünda ahambo bogorɨmbondɨhinɨ hɨnɨŋgɨ-ndɨhinɨmboyahɨ,’ mehu. 31Defit ai nɨnɨ-moatükunɨ tükündɨfembo ra fɨfɨreandühɨ wataporɨmbo-randühɨya, ‘God ai ŋgɨrɨ ahambo yɨfɨyeimbɨyei ŋgoafɨhü hɨnɨŋgɨndirɨ, asu ŋgɨrɨ yɨfɨ ambe-ambe sümburɨndu,’ mehu. God ai ahandɨ nendambo aboedambo-fendürɨmbo Krais yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ ranahamboyu wataporɨmbo-marandɨ. 32Sisasɨmboyo God ai yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ. Muŋguambo ro hoeirɨhu hohu ranahamboane wataporɨmbo-arɨhundɨ. 33Sisasɨmbo God ai sünambe serümündü hafu hɨnɨŋgɨriranɨ ahandɨ warɨhondü waranɨ mbamarü. God ai horombo hoafɨmayu süŋgu Sisasɨmbo Yifiafɨ Aboedɨ masagado, ranɨyo asu Sisas ai sɨhefɨwamɨ koamafoareandɨ, ran-ane haponda se hoafɨ hɨmborɨyei asu hoeirɨhi arɨhündɨ. 34-35Defit ai moai sünambe hafu Sisas ramefiyu nou, ŋga ai hoafɨyuhü yahuya, ‘Adükarɨ ai wandɨ Adükarɨmbo hoafɨyundowohü yahuya,

“Se wandɨ warɨ hondünɨ nɨmandɨfɨ ŋgafɨmbo

asu sɨhafɨ hürütümbɨ ra sɨhafɨ hoarehɨ hɨnɨŋgɨ-ndɨheapuranɨ se hɨbadapurɨ-mboyafɨ,” ’ mehu. Buk Song 110:1

36Ranɨmboane Israer nindou muŋguambo se nda ndondɨhi fɨfɨrɨndɨhindɨ. God ai Sisas se nɨmɨ keimbɨ karɨhe-ndeimbɨfihɨ tɨkorɨhomondei pamarɨhorɨ ranahambo Adükarɨmborirɨ asu ahandɨ nendambo aboedambofembo nindoumborirɨ kafoarirɨ hɨnɨŋgɨmarirɨ,” mehu. 37Pita ai ranɨ hoafɨ ra wataporɨmbo-maranda nindou afɨndɨ ranaheimbo ŋgusüfoambe horɨmareandüra bɨdɨfɨrɨ amurɨ Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ-babɨdɨmbo ahamumbo düdurɨhipurühɨ seiya, “Asu nɨnɨ nünüŋgu-mandɨhunda?” maseiamboyu. 38Asu Pita ai sɨmborɨ hoafɨyundürühɨ yahuya, “Muŋguambo mamamɨ se sɨhei moaruwai hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨndɨhi hehi sɨmborɨ hohoanɨmo süŋgundɨhindühɨ Sisasɨndɨ ndürɨnambo hundüründeianɨ anɨmbo God ai sɨhei moaruwai hohoanɨmo ra amboawi mbüsümbui. Ranɨ-süŋgundɨhindanɨ anɨmbo God ai sɨheimbo Yifiafɨ Aboedɨ dagadürümbui. 39God ai Yifiafɨ Aboedɨ saimbo hoafɨ fɨramündü masɨhendɨ ranana se, sɨhei nɨmorɨ asu süŋgudɨdɨ nɨmorɨ hondü sɨheimbo muŋguamboyo. Ranɨ-moatükunɨ ranana nindou muŋguambo God ai wand-anei yahundüreimbɨ aheimbo hoafɨyu masɨhend-ane,” mehu.

40Pita ai amurɨ bɨdɨfɨrɨ hoafɨ ranɨfihɨ pare haya wataporɨmbo-marandɨ. Ai hütihoafɨ-yupurühɨ yahuya, “Se hɨbadɨhümbo, ŋga nindou moaruwai hohoanɨmoyei-rɨhündeimbɨ ranɨ-babɨdɨmbo moaruwaimbo-ndahimboyei.” 41Pita hoafɨ wataporɨmbo-marandɨ ranai nindou afɨndɨ ranaheimbo ŋgusüfoambe botɨmareandüra hundürümayei. Ranɨ-sɨmboanɨ 3,000 nindou-yei Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ horɨmbodɨdɨ ranɨfihɨ pamareandɨ. 42Nɨmorehɨ nindowenihɨ ranai ranɨhü Sisasɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ-yomondɨ yamundɨfe hoafɨ hɨmborɨyeihɨ bɨdɨfɨrɨ wandafɨ ranaheimbo fehefendürɨmbohünda sesɨ mamɨ sahüsihɨ Godɨmbo dɨdɨbafɨyahi marɨhündɨ.

Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai mamɨ hohoanɨmo süŋgumarɨhindɨ

43Sisasɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ-yomondɨ warɨsüŋgu God ai hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ramareanda nindou afɨndɨ ranai yɨhɨmboyeihɨ ahɨnɨmarɨhorɨ. 44Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ nindou ranai mamühɨyahi nɨmareimbo mamamɨ ahei napo ra ahei mamühɨ nahuraimayo. 45Ai ahei hɨfɨ asu napo ra nindou ŋgorümbo sehindühɨ ranɨfihɨndɨ kakɨ sahümündi hehi kakɨ ra nindou napokoate-yeimbɨmbo sehi marɨhündɨ. 46Muŋguambo si Godɨndɨ worambe gugureahi marɨhündɨ. Asu ai ahei worambe gugureahi nɨmareimbo sahüsi rɨhündühɨ aheimayo napo ra nindou ŋgorümbo ŋgusüfoambe hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ kapeihü sehi marɨhündɨ. 47Nindou ranai muŋguambo si Godɨmbo aboed-ani sei hohoanɨmoyeia asu muŋguambo nindou ranai aheimbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ-yahündürɨ marɨhündɨ. Muŋguambo si Adükarɨ ai nindou bɨdɨfɨrɨ semündündüra asu Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ nindou ranai afɨndɨ safɨ tüküfe marandɨ.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index