Search form

Korosi 1

1Ro Por Sisas Kraisɨndɨ hoafɨ sahamɨndɨ ha-rɨhandeimb-anahɨ. God ai ahandɨ hohoanɨmonambo wambo Kraisɨndɨ hoafɨ semɨndɨ hombohünda kafoare hɨnɨŋgɨ-mareandɨrɨ. 2Wandɨ wandafɨ, Timoti dɨboanehɨ pas nda sürü papɨrɨho Godɨndɨ nendɨ Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhoreimbɨ Korosi ŋgoafɨhü amarei sɨheimbo koararɨhehoandɨ. Sɨhefɨ Ape God ai sɨheimbo moanɨ hɨpoambo-ndearühɨ ŋgusüfoambe afurɨfe kifimbɨ hohoanɨmo mbɨsagadür-amboane.

God ai Korosi nendambo anɨhondümbofe hohoanɨmo botɨmareandürɨ

3Yɨhoehɨ dɨdɨbafɨfe hoafɨ ranambe sɨheimbohünda muŋguambo si Godɨmbo sɨhefɨ Adükarɨ Sisas Kraisɨndɨ afɨndɨ ranahambo hɨhɨfɨrɨhorɨhü hoafɨyahoando rɨhoandüh-anehɨ. 4Se Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhorühɨ asu Godɨndɨ nendɨ amurɨ anɨmboei aheimbo ŋgusüfo parɨhi marɨhündɨ hoafɨ ra ro hɨmborɨmayehɨ ranɨmboyehɨ ro Godɨmbo hɨhɨfɨmarɨhorɨ. 5Nɨmboe sapo se anɨhondü hoafɨ asu aboedɨ hoafɨ ranai tüküfeyoanɨ aboedɨ moatükunɨ God ai sünambe masɨhendɨ ranahambo hɨmborɨyei hehi semɨndɨmbohünda anɨhondümborɨhi nɨmoamo hɨmboyei arɨhündɨ. Asu ranana sɨhei hɨpoambofe asu ŋgusüfo pefe hohoanɨmo ranahandɨ nɨmɨndɨhane. 6Muŋguambo hɨfɨhü ai bokamarɨhoemo ranɨyo nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ anɨhondümbo-rɨhindühɨ süŋgumarɨhindɨ asu ranɨyo ahei hohoanɨmo ra aboedɨ tükümefeyo sɨheimbo rawareandɨ nou. Aboedɨ hoafɨ ra weaŋgurühɨ sɨheimbo sowahɨ tükümefeyoa hɨmborɨyeihɨ asu ranɨmbo Godɨndɨ moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ra anɨhondümbo fɨfɨrɨmarɨhindɨ. 7Epafras ai Godɨndɨ-mayo moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo hoafɨ ra yamundɨ-mareandürɨ ra se fɨfɨrɨhimboanei. Nindou ranai ro-dɨbo Sisasɨndɨ ratüpurɨyefɨ-rɨhundeimb-ani asu ai yɨhoehɨmbo farɨhemunɨ arandɨ ahambo ŋgusüfo pamarɨhorɨ. 8Yifiafɨ Aboedɨ ranai sɨheimbo nindou ŋgorümbo ŋgusüfo pefe hohoanɨmo masagadürɨ ra Epafras ai yɨhoehɨmbo wataporɨmbo-marandɨ.

God ai Korosimbo ŋgɨnɨmbɨ-ramündürɨ yahuhaya Por ai dɨdɨbafɨmefindo

9Ranɨmbo-hündamboyehɨ ro sɨheimbo hɨmborɨye hohoa muŋguambo si ra sɨheimbohünda Godɨmbo dɨdɨbafɨye arɨhoandɨ. Ranɨyehɨ ro Godɨmboya ai Yifiafɨ Aboedɨndɨ-mayo aboedɨ fɨfɨrɨfe dagadüranɨ asu se nɨnɨ-moatükunɨ ai yifirayu ra fɨfɨrɨ-mbɨrɨhinda se hohoa dɨdɨbafɨ-yahoando arɨhoandɨ. 10Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo asu se Adükarɨndɨ nendɨ nahurai hahabodeihü asu nɨnɨ hohoanɨmo se rawarɨhindɨ ra hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndümbui. Rananɨmbo asu se nɨmboeimbo ahandɨ-mayo aboedɨ ratüpurɨ ranɨ yaŋgɨrɨ süŋgundɨhi ndühündɨ asu sɨhei Godɨmbo fɨfɨrɨfe ra ŋgombo adükarɨndɨmboe. 11Ro rarɨho dɨdɨbafɨ-yahoandühɨ sehɨya: God ai sɨheimbo ahandɨ hepünüfeimbɨ ŋgɨnɨndɨnambo ŋgusüfoambe ŋgɨnamɨndürɨ-mboane. Ranɨmboane asu ŋgɨnɨndɨ nɨmboeimbo muŋguambo tɨŋɨrɨfo ranahambo moanane mbɨseihü hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndeihɨ Godɨmbo hɨhɨfɨndɨhorɨ asehɨ. 12Ai sɨheimbo ramareandüra se aboedɨ hohoanɨmo süŋgurɨhi arɨhündɨ ranɨmboane asu aboedɨ moatükunɨ semɨndɨmbo dɨbonɨyu masɨhendürɨ ranɨnambo süŋgunambo ndahümündimboyei. Rananɨmbo Godɨndɨ nendɨ muŋguambo si God hɨfandɨrandɨ ranɨfihɨ anɨmboei ranɨ-babɨdɨ ranɨ-moatükunɨ ra se ndahümündimboyei. Ranahambo se Godɨmbo hɨhɨfɨndɨhorɨ. 13God aiyu sɨhefɨmbo nɨmbɨ nɨmarɨwanɨpoedɨ hüramündümunɨ tüküfi aboedambo ahandɨ nɨmorɨ mamɨ ranahandɨ ŋgɨnɨndɨ hɨfandɨrand-ambe hɨnɨŋgɨ-mareamunɨ. 14Ahandɨ süŋguyefɨ sɨhɨrɨ aboedambo tüküyahundühɨ sɨhefɨ moaruwai hohoanɨmo ranahambo amboawiyei mehumunɨ.

Sisas asu ahandɨ ratüpurɨ hohoanɨmo

15Godɨndɨ nɨmorɨ Krais-ana sapo God hoeifekoate-ayefɨ yahurai sɨsamɨ hamɨnd-ani. Aiana weaŋgurühɨ hondü tüküfi haya asu muŋguambo moatükunɨ God ai nafɨmarandɨ ra ai ŋgasündɨfe nɨmɨndɨhani. 16Ahandɨ süŋguyo God ai muŋgu moatükunɨ nɨmoamo sünambe asu hɨfɨnɨ ra nafɨmarandɨ. Ai hoeifeimbɨ asu hoeifekoateimbɨ moatükunɨ ŋgɨnɨndɨ muŋguambo nafɨmarandɨ. Ranɨyu muŋgu moatükunɨ ra ahandɨ süŋgu ahambohünda nafɨmarandɨ. 17Ranɨyu Sisas Krais ai boatei muŋgu moatükunɨ tüküfekoate-yoambe manüŋgu asu ranɨ-moatükunɨ ranai ahandɨ ŋgɨnɨndɨnambo aboedɨ tüküfe eŋgoro. 18Ranɨmboane asu ai ahandɨ nendɨ-yafe fi ranahambo mbɨroyuhü asu fi ranahambo yaŋgɨrɨ nɨŋgombo nɨmɨndɨhayu. Ai boatei weaŋgurühɨ tükümefiyu asu muŋgu moatükunɨ ranahambo bogorɨ nɨŋgombohünda ai boatei yɨfɨhündɨ botɨmefiyu. 19God ai ahandɨ muŋguambo yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo asu ŋgɨnɨndɨ ra ahandɨ Nɨmorɨndɨ fiambe mbɨmarowamboane mehu. 20Muŋgu moatükunɨ hɨfɨ ndanɨhünda asu sünambeahɨndɨ ra Godɨmbo hürütimb-anei, ŋga ahandɨ nɨmorɨndɨ süŋguyu ai muŋgua moatükunɨ ra ai randeambui asu God-babɨdɨ wudɨndeimboyei. Ranɨmboyo Sisasɨndɨ horɨ ranai nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ fɨhɨ kamefoenda asu God ai sɨhefɨ hürütimbü hohoanɨmo ra hɨfɨnambo-mareandɨ.

21Horombo ana God ai aŋgunɨ manüŋgu asu se aŋgunɨ manɨmboei. Ranɨyei asu se ahambo hohoanɨmoambe hürütümarɨhorɨ. Sapo se moaruwai hohoanɨmo ra süŋgurɨhindühɨ wambo. 22Ŋga asu Sisas ai nɨmɨ keimbɨ karɨhe-ndeimbɨfihɨ yifɨyuhü ranɨ-süŋgunamboyu God ai-dɨbo nɨŋgombo mamambe-mareandürɨ. Sɨheimboya, ai wambo sowana sühüsihümbo asu ai aboedɨ sürühehindeimbɨ nɨmboeimbo moaruwai hohoanɨmo ra nɨmarɨkoate-mbeyondürɨ yahuhayamboyu ramareandɨ. 23Se anɨhondümbofe hohoanɨmo ranɨnambo kɨkɨhɨsafɨ-rɨhümündihɨ moanɨ ŋgɨnɨndɨ anɨmboei ana, ranɨ-moatükunɨ sɨheimbo tükündɨfemboe. Ŋga moaruwai ratüpurɨ hohoanɨmo ranai sɨheimbo hühündeiranɨ asu se aboedɨ hoafɨ hɨmborɨyei hehi anɨhondümbo-marɨhindɨ ra hɨnɨŋgɨ-ndɨhimboyei. Ro Por aboedɨ hoafɨ ranahandɨ ratüpurɨya-rɨhandeimb-anahɨ asu hɨfɨ ndanɨhü nindou muŋguambo ranaheimbo ranɨ hoafɨ ra hoafɨya marɨhandɨ.

Por ai Korosimbo mafarɨhendürɨ

24Haponda ro sɨheimbo farɨhefendürühɨ nɨne tɨŋɨrɨfo ra wandɨ finambofe semɨndɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfeheandɨ. Roana Kraisɨndɨ nendɨ ahandɨ fi nouayo ranɨmbo fehefembo samboanahɨ. Kraisɨndɨ asübusɨ ahandɨ nendɨ ranaheimbo farɨhefembo ra awi mbeŋgorɨ. Asübusɨ ra ro semɨndɨmboayahɨ nda Sisasɨndɨ asübusɨ ranɨ-dɨbo sɨmoŋgorɨndɨhea samboanahɨ. 25God ai ahandɨhoarɨ kamafoareandɨr-amboyahɨ ro Kraisɨndɨ nendɨ-yafe ratüpurɨyo-rambo sɨheimbo farɨhefe-ndürɨmbohünda tükümeheandɨ. Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo asu ro Godɨndɨ hoafɨ eŋgoro ra muŋgu wataporɨmbo-ndɨhamboyahɨ. 26Muŋguambo si maho ra horombo ana hoafɨ ra muŋguambo nindou ranahei hɨmboahü dɨbo meŋgoroyo. Ŋga hapondanɨ ana Godɨndɨ nendɨ ranahei hɨmboahü weindahɨ hamɨndɨ tüküfemboane. 27God ai hoafɨ dɨbo eŋgoro ra Suda-yafe ndɨfo ranaheimbo nafuimbo yahumboani. Hoafɨ dɨbo hamɨndɨ meŋgoro, ŋga God ai weindahɨmareandɨ ra ndahurai-ane: Sisas ai se-babɨdɨ manüŋgu-wamboanei asu se ahambo hɨfandarɨhorɨ. Nɨmboe ai sɨheimbo semɨndɨndürɨ hafo ai-babɨdɨ aboedɨ napo ahandɨ-mayo sünambe eŋgoro ra semɨndɨmbohünda.

28Roana Sisasɨndɨ aboedɨ hoafɨ ra muŋguambo nindou mamamɨ ranaheimbo hoafɨyefɨ-rɨhundeimb-anefɨ. Rananefɨ ro nindou muŋguambo ranaheimbo wudɨpoaporɨhu yamundɨrɨhurühɨ ahɨnɨ hoafɨyefɨ arɨhundɨ. Asu ro aboedɨ hamɨndɨ fɨfɨrɨfenambo yamundɨhundürɨ arɨhundɨ sapo ai ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ süŋgurɨhindeimbɨ tükündahindanɨ asu ro Godɨmbo sowana semɨndɨndürɨ hombohünda. 29Ranɨmbo-hündamboane asu ro Adükarɨndɨ ŋgɨnɨndɨnambo tɨŋamboyahühɨ ratüpurayahɨ. Krais aiyu ranɨ ŋgɨnɨndɨ ra wandɨ fiambe hɨnɨŋgɨ-mareandɨrɨ.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index