Search form

Korosi 2

Ai ŋgɨnɨndɨ anɨhondümbo-ndɨhindühɨ tɨkai hoafɨ yɨhɨrɨ-mbɨrɨhind-amboane

1Ro sɨheimbo yarɨhi fɨfɨrɨmbɨrɨhinda samboanahɨ afɨndɨ hamɨndɨ tɨŋɨrɨfoayahɨ se-anei adükarɨ ŋgoafɨ Raodisiahünd-anei asu Godɨndɨ nendɨ wandɨ ŋgusümboarɨ hoeifekoate-mayei-anei fehefembohünda. 2Ahei hohoanɨmo ra ŋgɨnɨndɨ tükɨndɨfehümbo ŋgusüfo pefirɨndeihɨ aboedɨ hohoanɨmo sahümündihümbo asu ranɨ hohoanɨmo ranai ahei anɨhondümbofe hohoanɨmo ranahambo ŋgɨnɨmbɨ-ramɨndɨndüra samboanahɨ. Asu Godɨndɨ dɨbo hoafɨ horombo meŋgoro ranamboanɨ ai fɨfɨrɨmbɨrɨhinda samboanahɨ. Ŋga Krais-ani ai ahandɨhoarɨ hoafɨ ranahambo nɨmɨndɨhayu. 3Godɨndɨ muŋguambo fɨfɨrɨfe asu hohoanɨmo ra Krais ahandɨ hohoanɨmoambe tüküfemboane ŋgɨnɨndɨ napo arambe tükefeyo nou. 4Nindou ŋgorü ai sɨheimbo sɨsɨndɨ hoafɨnambo tɨkai hoafɨnda-hündürɨmboyei saheheamboanahɨ hoafɨ nda sɨheimbo hoafayahɨ. 5Ro se-babɨdɨmbo nɨmboambo-yahɨpoanɨ, ŋga wandɨ hohoanɨmo ana se-babɨdɨmboane eŋgoro. Rananahɨ ro se Kraisɨmbo anɨhondümbo-rɨhorühɨ aboedɨ ŋgɨnɨndɨ nɨmboeimbo ratüpurayei ranahambo fɨfɨrɨhe hehea hɨhɨfɨ-hɨhɨfayahɨ.

Sɨhɨrɨ Krais-babɨdɨ nɨboadefüh-anɨmbo yaŋgɨrɨ nɨŋgo hondü ra ndahumɨndefɨ-mboane

6Ŋga asu se Sisas Kraisɨmbo yɨhoefɨ Adükar-ani seihü masahorɨmɨndei ranɨmboane asu se ai-babɨdɨ nɨmboei ŋgei. 7Rananɨmbo se ahandɨ ŋgɨnɨndɨnambo nɨmboei sapo nɨmɨ aharɨ hɨfambe hanɨhü ŋgɨnɨndɨ anɨŋgo-ane asu worɨ kambohoanɨ ŋgɨnɨndɨwamɨ ŋgɨnɨndɨ afondaro nahurai nɨmboei. Ro sɨheimbo aboedɨ hoafɨ yamundarɨhundürɨ ranɨ yaŋgɨrɨ anɨhondümbo-ndɨhindühɨ ŋgɨnɨndɨ nɨmboeimbo asu se Godɨmbo hɨhɨfɨndɨhorɨ ndühündɨ. 8Asu se randɨhindühɨ hɨbadɨhümbo. Ŋga nindou ŋgorü ai sɨheimbo hoafɨ nɨmɨndɨ fɨfɨrɨfekoate hoafɨnambo tɨkai hoafɨndandürümbui. Yahurai nindou-ana ahamundɨ amoao-yomondɨ-mayo asu moaruwai nendɨ hɨfandɨ-rundeimbɨ-yomondɨ-mayo hohoanɨmo masemündu, ŋga ai moai Adükarɨndɨ hohoanɨmo süŋgureandɨ. Ŋga wanɨ.

9Muŋguambo yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo Godɨndɨ-mayo ranana Kraisɨndɨ fiambe tüküfemboane. 10Krais ai muŋgu-moatükunɨ ŋgɨnɨndeimbɨ ranahei mbɨro-ani. Se Kraisɨnd-anei, ranɨmboyu God ai sɨheimbo yaŋgɨrɨ nɨŋgo hohoanɨmo masagadüra sɨhei fiambe tüküfemboane. 11Se Krais-dɨbo anɨmboadei ranɨmbo-hündamboyo se fi-hoearɨ kefetɨrɨhefe hohoanɨmo hondü süŋguarɨhindɨ. Ranɨ-moatükunɨ ranana fi-hoearɨndɨ-yopoanɨ, ŋga wanɨ. Ŋga ranɨ-moatükunɨ ranana Kraisɨndɨ süŋguyo sɨhefɨ yaboateihündɨ ŋgusüfoambe hohoanɨmo ra raguanambo-fembohünda ramarɨhindɨ fi-hoearɨ kefe tɨrɨhefe nou. Ranɨ-moatükunɨ ranana Kraisɨndɨ-mayo fi-hoearɨ kefe tɨrɨhefe hohoanɨmo hond-ane. 12Se hundürayei ana, se Krais-babɨdɨ hɨfambe masamboerei nahurai-ane, asu se ai-babɨdɨ botɨmehindɨ. Se Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨ Sisasɨmbo botɨmarirɨ ranahambo anɨhondümbo-marɨhinda ranɨmbo God ai sɨheimbo botɨmareandürɨ.

13Horombo ana se moaruwai hohoanɨmo süŋgumarühɨ hei. Ranɨyei asu se yaboateihündɨ hohoanɨmo ra moai raguanambo-rɨhindɨ, ŋga asu ranai sɨheimbo hɨfokoa-mareandürɨ noumehindɨ. Ŋga asu sɨheimbo God ai ahandɨ hɨpoambona Kraisɨndɨfihɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgombo hohoanɨmo ranambo botɨreandürɨ pamareandürɨ. Ranɨyu asu ai ranɨ-sɨmboanɨ sɨhei moaruwai hohoanɨmo mamarondürɨ ra raguanambo-mareandürɨ. 14Ranɨyo muŋguambo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranai sɨhefɨmbo papɨ-hoafɨreamunɨ mbura sɨhefɨ moaruwai hohoanɨmo ra weindahɨ-mareandɨ. Nɨne hohoanɨmo moaruwai ratüpurɨyefɨ marɨhundɨ ranana papɨ-hoafɨ sürü pefe sɨhefewa eŋgoro, ŋga asu God ai ranɨ-moatükunɨ ra nɨmɨ keimbɨ karɨhe-ndeimbɨfihɨ pare tɨkoramündühɨ muŋgu moendɨmareandɨ. 15Ranɨyu God ai moaruwai nendɨ, asu ŋgɨnɨndɨ bogorɨmboyafu-ndeimbɨ hɨfɨnambo-mareapurɨ. Nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ God ai muŋguambo nindou-yafe hɨmboahü nafuimayu Krais ai ahamumbo ŋgasündɨ-mareapura asu ai ŋgɨnɨndɨkoate-memo.

Sɨhɨrɨ Krais-babɨdɨ yɨfɨmayefɨ

16Ranɨmbo-hündamboane nindou ŋgorü ai ŋgɨrɨ sɨheimbo papɨ-hoafɨndandürɨ sesɨ sesɨ, hoe sɨmɨndɨ, adükarɨ rotumbo si asu sɨmborɨ amoamofihɨ rotumbo asu moanɨ ŋgoafɨmbo nɨmarɨmbo si ahɨnümbɨ ranɨmbo. 17Horombo ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranana nɨnɨ-moatükunɨyo süŋgunambo tüküfemboayo ranahambo sɨsamɨ nahurai-ane, ŋga haponda Krais-ani ai anɨhondü hamɨndɨ hondayu. 18Se hɨbadɨhümbo nindou mamɨ ai sɨheimbo papɨ-hoafɨndandüranɨ anɨmbo se ŋgɨrɨ Godɨndɨ takɨnɨ ndahümündi. Ai tɨkarehaya ahei ndürɨ hɨfɨnambo-mareandɨ, ŋga asu sünambeahɨndɨ nendɨ ranaheimbo adükar-anei sei hehi ahei ŋgusüfo ranaheimbo parɨhi arɨhündɨ ranɨ hohoanɨmo ranahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyei arɨhündɨ. Nindou ranai nɨnɨ-moatükunɨ yafogoadɨnambo nahurai hoeirɨhi hehi ranahambo afɨndɨ wataporɨmbo-arɨhündɨ ahei-hoarɨ ndüreimb-anefɨ asei. Ŋga ai nindou-yafe hohoanɨmo yaŋgɨrɨ süŋgurɨhindühɨ fɨfɨrɨhundeimb-anefɨ asei. 19Rananei asu nindou ranai Krais mbɨro hondü ranahambo moai ndorɨhi kɨkɨhɨrɨhomɨndei. Kraisɨndɨ nendɨ ai ahandɨ fi-ane asu Krais ai mandüharɨ fisafɨ ranai türe-türe ra haya fi afɨndɨ tükefeyo God ai ramareandambo wambo.

20-21Seana Krais-babɨdɨ yɨfɨyei mburɨhü asu ranɨ-sɨmboanɨ hɨfɨ ndanɨhünda hohoanɨmo moaruwai ra ndeara hɨnɨŋgɨ-marɨhind-ane. Ŋga asu nɨmboeyei haponda se nindou hɨfɨ ndanɨhündambo hahabudi arɨhündɨ nahurai tükehinda? Asu nɨmboeyei se muŋguambo hɨfɨnɨndɨ hohoanɨmo ndahurai meŋgoro ranɨ-hoarehɨ anɨmboei ra sapo yare hoafɨyowohüya, ‘Ranɨ-moatükunɨ ra refepoanɨ, ranɨ-moatükunɨ ra sesɨpoanɨ, ranɨ moatüɨkunɨ ra sündɨfepoanɨ,’ yaho arandɨ. 22Se muŋgu moatükunɨ ra randɨhinda moendɨndɨmboe. Nindou aiyomo ranɨ hohoanɨmo ra moanɨ ahamundɨ hohoanɨmonambo yaŋgɨrɨ hohoanɨmoyomo houmbo sɨhefɨmbo yamundɨmarümunɨ. 23Anɨhond-ane, ranɨ hohoanɨmo ranɨramunɨ sɨhefɨmbo ŋgɨnɨndɨ hohoanɨmo botɨreamunanɨ asu sɨhɨrɨ sünambeahɨndɨ nendambo dɨdɨbafɨ-yahundühɨ sɨhefɨ hohoanɨmo ranahambo hɨfɨnambo-reamunühɨ asu sɨhefɨ fi ranahambo asübusɨ semunɨ marandɨ. Ranɨmboyo asu sɨhefɨ hɨmboahü ana ranɨ-moatükunɨ ra ai aboedɨ mbumundɨ hamɨndɨ hɨmbomayo. Ŋga asu ranɨ-moatükunɨ ranana moaruwai hohoanɨmo sɨhefɨ ŋgusüfoambe botɨfe ranahambo ŋgɨrɨ hɨfɨnambo-ndeandɨ, ŋga wanɨ.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index