Search form

Efesus 4

Kraisɨndɨ fi mam-ane

1Ro Adükarɨndɨ ratüpurɨ süŋguyahɨ karabusɨ-meheandɨ. God ai sɨheimbo ahandɨ mbumundɨ hohoanɨmo süŋgufembo yahuhaya mborai sɨnei mehundürɨ. Ranɨmboane asu ro sɨheimbo hüti-hütiarɨharü se Godɨndɨ mbumundɨ hohoanɨmo ra ndondɨhi süŋgundɨhi ŋgei asahɨ. 2Se sɨheihoarɨ fi hɨfɨnambofe, warɨ hoafendühɨfe asu tɨŋɨrɨfo tükündɨfewanɨ moanane yaho hohoanɨmo ra süŋgundɨhi ŋgei. Asu Kristen bɨdɨfɨrɨ ai sɨheimbo tɨŋɨrɨfo ndehindüranɨ-wanɨ, se moanane mbɨsei hehi, ranaheimbo ŋgusüfo pandɨhindürɨ. 3Ŋga Yifiafɨ Aboedɨ ai dɨboado-mareamuna asu sɨhɨrɨ hohoanɨmo mamɨ süŋgufeihü wudɨ-wudɨfe-mbohünda wofɨ nɨnɨnɨ-moatükunɨ mamambere hühareandɨ nou. Ŋga se mamɨ yahurai hohoanɨmo-anɨmbo tɨŋɨrɨfondeihɨ süŋgundɨhindɨ. 4Kraisɨndɨ fi mam-ane asu Godɨndɨ Yifiafɨ mam-ane. Asu God ai sɨhefɨmbo ‘Mborai ro sɨheimbo aboedambo-fendürɨmbo ra hɨbadühɨ nɨmandei,’ mehu ranɨ-moatükunɨ mamɨ ranahamboane hɨfandarɨhundɨ. 5Adükarɨ mam-ani, Kraisɨmbo anɨhondümbofe hohoanɨmo mam-ane asu hundürümbo hohoanɨmo ra mam-ane. 6Asu God mam-ani, nindou muŋguambo-yei Ape-ani, muŋguambo-yei Adükar-ani asu ai muŋguambo-yei mbusümo ratüpurɨyu arandɨ, asu muŋguambo moatükunɨ ranɨ-mbusümo amaru. 7Krais ai ahandɨ afɨndɨ hamɨndɨ moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ra ranɨ-poanɨmbo aboedɨ ratüpurɨ sɨhefɨmbo sɨmogodɨ yimbumareamunɨ. 8Ranahambo Godɨndɨ hoafɨ ai yahoya, ‘Ai ahandɨ hürütümbɨmbo ŋgasündirɨ mburambo, nindou yifiarambe ŋgasündɨmareapurɨ ai sepurɨmündü haya, nɨmoamo hamɨndɨ hafuhü, asu nindoumbo aboedɨ moatükunɨ masagadürɨ,’ meho. 9Mamɨ hoafɨ ‘ai mahafu’ ra nüŋgufimboyu mahafuwa? Ranane ra, ai rahurai-ane, ai moai sünambe nɨmoamo yaŋgɨrɨ hafu, ŋga boatei kusü mbura hɨfɨnɨ hɨfambe-ambe ragu hamɨndɨ amboa mahanu. 10Nindou mahanu ra, mamɨ ranaiyu asu sünambe nɨmoamo hamɨndɨ mahafu, muŋguambo hɨfɨ, sünü ranɨfihɨ nɨŋgombo-mayo ranɨmbo. 11Ai ahandɨhoarɨ bɨdɨfɨrambo ahandɨ hoafɨ semɨndɨ ho ratüpurɨ ra sagapurɨ, bɨdɨfɨrambo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨmbo ratüpurɨ ra sagapurɨ, bɨdɨfɨrambo ho aboedɨ hoafɨ hoafɨyo-rambo ratüpurɨ asu bɨdɨfɨrambo ahandɨ nendɨ ranaheimbo moaŋguindürɨmbo asu yamundɨfembo ratüpurɨ ra masagapurɨ. 12Krais ai ahandɨ fi ra afɨndɨ kokoendühɨ asu ŋgɨndɨmbeyowa yahuhaya Godɨndɨ nendambo farɨhefe ratüpurɨ ranɨmbo dɨboado-fembohündambo ranɨ-poanɨmbo ratüpurɨ ra masagadürɨ. 13Sɨhɨrɨ randɨhu ŋgefombo, Godɨndɨ nɨmorɨ wudɨpoapondɨhu anɨhondümbo-ndɨhurɨhümbo fɨfɨndɨhurühɨ, mamɨ hohoanɨmo süŋgundɨhumboyefɨ. Sɨhɨrɨ randɨhundühɨ, Krais nahurai dɨboadorɨ-hehundeimbɨ hondü nɨmboemboyefɨ nɨmorɨ heimbo ŋgɨnarɨhehindɨ nou. 14Sɨhɨrɨ randɨhundanɨ, ŋgɨrɨ nɨmoakɨdɨbou nahurai nɨmandefɨ. Asu nindou ai sɨhefɨmbo mamɨkarambo sɨmborɨ yamundɨfe hoafɨnambo tɨkai hoafɨndɨhümunanɨ sɨhɨrɨ ahei hohoanɨmo ra ŋgɨrɨ süŋgundɨhundɨ. Nindou ai tɨkai hoafɨ süŋgufembo-hündambo ai hoafɨ nafɨrɨhi rɨhündühanei. Asu ahei tɨkai yamundɨfe hoafɨ ra ŋgɨrɨ sɨhefɨmbo yamundɨhimunühɨ werɨnambo nɨmɨ fondamɨndɨ ho fondamɨndɨ ho arandɨ nahuraindefɨ. 15Wanɨ, ŋga sɨhɨrɨ nindoumbo ŋgusüfo pandɨhu ŋgefühɨ, asu anɨhondü hoafɨ hoafɨnda-hundürɨmboane. Asu sɨhɨrɨ Krais-babɨdɨmbo afɨndɨkokoe nahurai nindou adükarɨ dɨboadorɨ-hehundeimbɨ-ndefomboane. Ŋga ai sɨhefɨ mbɨro-ani. 16Mbɨro ranai fi-safɨ muŋgu hɨfandarandɨ asu mandüharɨ ai fi muŋgu türe-türe arandɨ. Asu fi-safɨ napo ŋgorü-ŋgoanɨnɨ, ŋgorü-ŋgoanɨnɨ, ahei ratüpurɨ wudɨpoapondɨhi ratüpurɨndeianɨ asu fi afɨndɨ kokoendühɨ ŋgusüfo pefenambo ŋgɨnɨndɨ tükündɨfemboe.

Anɨhondümbo-rɨhindeimbɨ ai sɨmborɨ hohoanɨmo süŋguarɨhindɨ

17Ranɨmboane asu sɨheimbo Adükarɨndɨ süŋgu ahɨnɨ hoafayahandürɨ nda, se Godɨmbo fɨfɨrɨfe-koateyeimbɨ-yafe hohoanɨmo ra asükaindei süŋgundɨhimboyei, ŋga ahei hohoanɨmo ra nɨmɨndɨ fɨfɨrɨfe-koate-ane. 18Asu ai ŋgusüfoambe dɨboadofe fɨfɨrɨfe-koateyeimb-anei. Asu Godɨndɨ-mayo yaŋgɨrɨ nɨŋgombo ra ranɨkoate-anei. Sapo ai ŋgusüfo hohoanɨmo-koate-anei asu hɨmboambe hɨmborɨ-koate-anei. 19Ahei moaruwai hohoanɨmo ranahambo amoanɨŋgɨ-koate hohoanɨmo yaŋgɨrɨ süŋgurɨhi arɨhündɨ. Asu ŋgusüfo hɨhɨrɨ wakɨrɨhi kürɨhi hehi, hohoanɨmo moaruwai hamɨndɨ ra yahuraimbo hɨmboyeihɨ süŋguarɨhindɨ. 20Ŋga sɨheimbo Kraisɨmbo horombo yamundɨmarundürɨ ranana yahuraiyopoanɨ. 21Krais ranahambo hoafɨ hɨmborɨmayeisɨ, ŋga se ahambo süŋgurɨhoranɨ Sisasɨmbo anɨhondü aboedɨ hoafɨ ra sɨheimbo yamundɨmarundürɨ. 22Se sɨhei horombodɨdɨ ŋgusüfoambe hohoanɨmo ra raguanambo-fembo yamundɨmarundürɨ. Ai sɨheimbo hɨfandɨrandürɨ marandamboyei asu se moaruwai hohoanɨmo süŋgurɨhi marɨhündɨ. Horombodɨdɨ hohoanɨmo ra nindoumbo tɨkarehaya ŋgusüfoambe botɨreandürɨ arandɨ, ŋga ai aheimbo awarɨhendürɨ arandɨ. 23Ŋga sɨhei ŋgusüfoambe ra sɨmborɨ tükümbɨfe-ndüramboane. 24Asu se sɨmborɨ hohoanɨmo ra ndahümündi kɨkɨboadɨhindɨ, ŋga hohoanɨmo sɨmborɨ ra God ai ahandɨhoarɨ ramareanda ahandɨ hohoanɨmo yahurai tükümefeyo. Sɨmborɨ hohoanɨmo ra sürühoeimbɨ asu aboedɨ dɨboadorɨ-hoeyoweimbɨ hond-ane. 25Ranɨmboane asu se tɨkai hoafɨ hohoanɨmo ra hɨnɨŋgɨndɨhindɨ. Ŋga wandafɨ mamɨmbo anɨhondümbo yaŋgɨrɨ hoafɨndei, nɨmboe sɨhɨrɨ muŋgu Kraisɨndɨ fi-anefɨ. 26Se ŋgɨnɨndɨndeianɨ hɨbadɨhümbo, ŋga se moaruwai hohoanɨmo-ndeimboyei. Se mamɨ ŋgɨnɨndɨndei ŋgeimbo hüfɨhamɨndɨ hündamɨndɨmboe, ŋga yowanɨ. 27Se Satanɨmbo nafɨ nafɨndɨ-hehimboyei. 28Hümbuhünɨ nendɨ asükaiyo hümbuhünɨmbopoanɨ, ŋga yimbukoarɨ warɨnambo ratüpurɨ aboedɨ ratüpurɨyo mburɨmbo-anɨmbo kakɨ asu sesɨ semɨndɨ mburɨmbo, nindou mbonɨmbo-arɨhümündi aheimbo farɨhefe-ndürɨmboane. 29Se moaruwai hoafɨ hoafɨndeimboyei, ŋga nindou farɨhefe-mbohündambo asu ŋgɨnemɨndürɨmbo aboedɨ hoafɨ yaŋgɨrɨ hoafɨndeian-anɨmbo, asu sɨhei hoafɨ ra ahei hohoanɨmoambe mbonɨmbo-arɨhümündi ranahambo dɨdɨboado-ndearümboe. 30Se moaruwai hohoanɨmo ra refe-poanɨ, ŋga Yifiafɨ Aboedɨ ai afɨndɨ hohoanɨmondomboe. God ai sɨheimbo dɨbonɨmayundürɨ asu ra nafuimbohünda Yifiafɨ Aboedɨ masagadürɨ. Rananɨmbo se wudɨpoaporɨhi fɨfɨrɨhindɨ bɨdɨfɨranɨ si tüküfeyo-ambe God ai sɨheimbo aboedambo-ndearümbui. 31Ŋgusüfoambe yiboarukofimbɨ, ŋgɨnɨndɨ hoafümbɨ, paipaife hoafümbɨ, tɨrɨfoefe hoafümbɨ, asu ŋgusüfoambe moaruwaimbofe hoafɨ muŋgu hohoanɨmo moaruwai ra hɨnɨŋgɨndɨhindɨ. 32Ŋga se wandafɨ mamɨmbo hɨpoambo-ndɨhindürühɨ asu afufurɨfoefimbɨ hohoanɨmo hohoanɨmo-ndahündürɨ. Bodɨmondɨ ai sɨheimbo moaruwai hohoanɨmondeianɨ, asu moaruwai hohoanɨmo ranahambo amboawiyei mbɨsei God ai Kraisɨndɨ süŋgu sɨhei hohoanɨmo moaruwai ranahambo amboawiyei mehu nou.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index