Search form

Hibru 2

Nindoumbo aboedambofe ranana adükarɨ hamɨnd-ane

1Ranɨmboane awi sɨhɨrɨ moanɨ nɨne hoafɨ hɨmborɨmayefɨ ra ŋgɨnɨndɨ safɨ kɨkɨhɨndɨ-humɨndefɨ hohu ranahambo süŋgundɨ-humboane. Rananɨmbo asu sɨhɨrɨ ŋgɨrɨ ranɨ-moatükunɨ ranahambo gübüsüboadɨ-hundühɨ funɨndɨhehundɨ. 2Horombo God ai sünambeahɨndɨ nendɨ-yomondɨ yafambe süŋgure ahɨnümbɨ hoafɨ hoafɨyumbühündɨ ŋgɨnɨndɨ meŋgoro ranahambo anɨhondümbo-femboane. Ŋga asu nindou düdi ai süŋgufekoate-ayu-ane asu hɨmborɨkoate-ayu-ane ranana nindou ranai nɨne-moatükunɨ moaruwai ramareandɨ sɨmogodühɨ tɨŋɨrɨfombü hohoanɨmo masahümündi. 3Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo asu adükarɨ hamɨndɨ aboedambofe-mayo ra sɨhɨrɨ hɨmborɨndefühɨ gɨgɨrana-mboefeyo ana, ra asu nüŋgundɨhu mafeboehua? Sapo Adükarɨ ai ahandɨhoarɨyu aboedambofe hohoanɨmo ranahambo weaŋgurühɨ hondü wataporɨmbo-marand-ane. Ranɨyo asu nindou dɨdɨyei hɨmborɨ-mayei ranai ranana yɨhoefɨmbo anɨhond-anesɨ masei. 4Mamɨ yare God ai ahandɨ aboedambofe hohoanɨmo anɨhond-anesɨ yaho hoafɨ ra ahei fihɨ türe haya adükarɨ ŋgɨnɨndɨ moatükunɨ, asu hepünüfeimbɨ moatükunɨ afɨndɨ ranambo ahei hoafɨ ra anɨhond-ane yahu nafuimemunɨ. Ranɨyu asükaiyu Yifiafɨ Aboedɨndɨ ranɨ-poanɨmbo ranɨ-poanɨmbo ŋgɨnɨndɨ ra moanɨ ahandɨ hohoanɨmonambo yaŋgɨrɨ nafɨramündɨ yɨbobo-mareandürɨ. Asu ranɨmbo-hündambo-anɨmbo sɨhɨrɨ gɨgɨrana-mbofepoanɨ, ŋga hɨmborayehɨ ra kɨkɨhɨsafɨ-yɨmɨndɨmboane.

Aboedambofe-rambo Nindou bogorɨ

5Sɨmborɨ nɨŋgo hohoanɨmo tüküfemboayo ranahambo wataporɨmbo-arɨhundɨ ra God ai moai sünambeahɨndɨ nendɨ bogorɨmbofe hɨfandɨyo nɨŋgombo dɨbonɨyu hɨnɨŋgɨreapurɨ, ŋga wanɨ. Ŋga nindoumboyu ramareandɨ. 6Refembo-mayoyosɨ, ŋga asu Godɨndɨ bukambe ŋgorü-kɨmɨ yare hoafɨyowohü yahoya,

“Nindou ai sɨhafɨ hɨmboahü nɨnea,

asu God se ranaheimbo hohoanɨmoyafai?

Nindou nɨmorɨ ranai nɨnɨ-moatükunɨ-mayei-amboyafɨ

se ranaheimbo dɨdɨboado-rowandürɨ hafarand-a?

7Sapo se nindou aheimbo moanɨ bodɨfombo sünambeahɨndɨ nendɨ ranai nɨmoamo-yomondanɨ

asu aheimbo ranɨ-hoarehɨ rowandürɨ hɨnɨŋgɨ-marowandür-anesɨ.

Ŋga asu se ahambo ŋgɨnɨndɨ sabado hawa ai adükarɨ hamɨndɨ hond-ani safɨndo hawa,

ai muŋgu moatükunɨ ranahambo bogorɨmbofi mbünɨŋgu-wamboane,

8Se nindou ranaheimbo muŋgu moatükunɨ ra ahei hoarehɨmbeyo-wamboane safɨ hawa hɨnɨŋgɨ-marowandür-ane,” Buk Song 8:4-6

meho. Ai ranɨ-moatükunɨ rareandühɨ muŋguambo moatükunɨ eŋgoro ra nindou hoarehɨ hɨnɨŋgɨ-mareandür-ane. Ŋga asu moai hapondanambe ana hoeirɨhunda nindou ai muŋguambo moatükunɨ eŋgoro ra hɨfandɨhündɨ, ŋga wanɨ. 9Ŋga sɨhɨrɨ Sisasɨmbo hoeirɨhurɨ! Bodɨfomboyu God ai ahambo sünambeahɨndɨ nendɨ-yomondɨ hoarehɨ hɨnɨŋgɨmarirɨ. Asu ahandɨ moanɨ hɨpoambofe hohoanɨmo ranɨ-süŋgunambo muŋguambo nindou ranaheimbo süŋguna yɨfɨmbiyu yahuhaya. Haponda sɨhɨrɨ hoeirɨhura Sisas anüŋgu God ai ahambo hɨmboamupui-randeimbɨ ŋgɨnɨndɨ sagado hayambo ai adükarɨ hamɨndɨ hond-ani ehundo sapo ai asübusɨ ranɨfihɨ yɨfɨmayu ranɨmbo-hündambo wambo. 10God aiana muŋgu moatükunɨ ra nɨmɨndɨh-ani asu ai muŋguambo moatükunɨ ra nafɨmaranda tükümefeyo. Ai ahandɨ nɨmorɨ afɨndɨ ranaheimbo semündündürɨ hafo aboedambo-fendürɨmbo asu ahandɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ ranambo yɨbobofe-ndürɨmbo mehu. Ranɨmboane asu God ai Sisasɨmbo asübusɨ süŋguyo ahambo boatei hondü ndore nafɨrümündɨ hɨnɨŋgɨmarirɨ. Ranɨmboyu asu Sisas ai-anɨmbo nindou aboedambofe-rambohündambo horombofe bogor-ani. God ai ranɨ moatükunɨ ramareandɨ ra moanɨ mbumundɨ hamɨnd-ane. 11Sapo Nindoumbo sürühoeimbɨ hohoanɨmo sagadürɨ-randeimbɨ ranani asu nindou sürühehindeimbɨ-mayei rananei muŋguambo aiana Afɨndɨ mamɨ ranahandɨ nɨmorɨ yaŋgɨr-anei. Ranɨmbo-hündambo wamboane asu Sisas ai ŋgɨrɨ aheimbo wandɨ akohoand-anei yahundürɨmbo amoanɨŋgɨ-ndu. 12Asükaiyu ai hoafɨyuhü yahuya,

“God, Ro wandɨ akohoandɨ ranaheimbo sɨhafɨ ratüpurɨ ranahambo wataporɨmbo-ndɨhandürɨmboyahɨ.

Muŋgu afɨndɨ fandɨfe-ambe ro sɨhambo kakɨsaondɨ-hanɨnühɨ God adükar-ani mbɨsahanɨnɨ-mboyahɨ,” Buk Song 22:22

mehu. 13Asükaiyu ai yare hoafɨyuhü yahuya,

“Ro ahambo yaŋgɨrɨ ŋgusüfo pandɨhinühɨ anɨhondümbo-ndɨhinɨ ŋgamboyahɨ,” Aisaia 8:17

mehu. Asükaiyu yare hoafɨyuhü yahuya,

“Ro ndanɨmboahɨ God ai wambo muŋguambo nɨmorɨ masendɨrɨ ranɨ-babɨdɨmbo,” Aisaia 8:18

mehu. 14Sapo nɨmorɨ ranai nindou fimboyahi nɨmboei-ambe asu Sisas ai-amboanɨ mamɨ yare ai ramehindɨ nahurai tüküfi nindoumbofi haya manüŋgu. Hɨfɨ ndanɨhü ahandɨ yɨfɨ süŋgu sapo Satan yɨfɨyo-rambo hohoanɨmo nɨmɨndɨhü anüŋgu ranahambo raguanambo-ndɨhinɨ yahuhayamboyu tükümefiyu. 15Nindou yɨfɨmbo yɨhɨmboyei habodei marɨhündɨ. Muŋguambo si maho ra ai hɨfɨ ndanɨhü nɨmboei-ambe ra yɨfɨmbo yɨhɨmbombo ranai kɨkɨhɨsafɨ-ramɨndɨndürɨ manɨŋgo. Ranɨ-süŋgumboyu Sisas ai hɨfɨ ndanɨhü yɨfɨmayu aheimbo yɨfɨ yɨhɨmbombo ranambeahɨndɨ aboedambofe-ndürɨmbohünda. 16Sɨhɨrɨ ranɨ-moatükunɨ ra fɨfɨrɨhundɨ, Sisas ai moai sünambeahɨndɨ nendɨ farɨhendürɨ randɨ, ŋga Abrahamɨndɨ ahuirɨ mamɨ farɨhendürɨ arandɨ. 17Mamɨ ranɨ-süŋgumboyu asu ai-amboanɨ ahandɨ wandafɨ mamɨ ramehindɨ nou muŋguambo moatükunɨ ra ahandɨ fi amboa mamɨ yare yahurai tükümefeyo. Ranɨyu ai hɨpoambore-randeimbɨ asu ndore hohoanɨmoyu Godɨmbo sai-randeimbɨ bogorɨ adükarɨmbofe tüküfembohündambo nindoumbofi tükümefiyu. Ai ramefiyu ra sapo nindou ahei moaruwai hohoanɨmoyei arɨhündɨ ranahambo ahandɨ horɨnambo gogorɨhefe-ndürɨmbo-hündamboyu. 18Ranɨmbo-hündambo-anɨmbo asu nindou daboe nɨne moaruwai hohoanɨmo refe hoeifembo moatükunɨ tükefendürɨ ranaheimbo fandɨhendürɨmbui sapo ahambo amboanɨ ranɨ-moatükunɨ ra tükümefendowa tɨŋɨrɨfo ra marore hayambo wambo.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index