Search form

Hibru 7

Merkisedek ai ndürümb-ani

1Merkisedek ranai ana adükarɨ ŋgoafɨ Saremɨ-yafe bogorɨ adükarɨ nindou sapo Godɨndɨ ndürɨ nɨmoamo hondayo ranahambo sai-randeimb-ani. Abraham ai yifiarɨnɨ-poedɨ bogorɨ adükarɨ nindou yimbuyimbu-yomondɨ ami tɨtaboarɨfoaru hou ranɨnɨ-poedɨ mahüfuwa Merkisedek ai nafɨnɨ hoeirirɨ haya ahambo Godɨmbohünda aboed-aboedɨmarirɨ. 2Asu Abraham ai yifiarɨnɨ-poedɨ napo semündü masüfu ra mamɨ 10 yɨbobore mbura mamɨ bɨdɨfɨrɨ Merkisedekɨmbo masagado. Ndürɨ ‘Merkisedek’ ranana ‘Mbumundɨ hohoanɨmoyumbü bogorɨ adükarɨ’ yaho-randeimb-ani. Sapo ai Saremɨ-yafe bogorɨ adükarɨ nindou-ayu, ranɨmboane ahandɨ ndürɨ ranamboanɨ ‘ŋgusüfo afurɨfe küfeimbɨ bogorɨ adükarɨ’ yaho arandɨ. 3Merkisedekɨndɨ hond-afɨndɨ, ahandɨ amoao, ai tükümefiyu asu ai yɨfɨmayu hoafɨ ra moai akɨdou amboanɨ yaŋgorowanɨ fɨfɨrɨfeyo. Merkisedek ranai ana sapo Godɨndɨ Nɨmorɨ moanɨ yahurai nou koadürümbo Godɨmbo sai-randeimbɨ anüŋgu.

4Awi se Merkisedek ranahambo hoeindɨhorɨ nüŋgu-nahurai ndürümbɨ adükarɨyu tükümefiyu ra. Sapo sɨhefɨ adükarɨ amoao hondü Abraham ai napo yifiarɨnɨ-poedɨ semündü haya ranahambo mamɨ 10 yɨbobore haya ahambo mamɨ bɨdɨfɨrɨ masagado ra. 5Rifaindɨ ahuirɨ-mamɨ ranai ana Godɨmbo sɨhou-rundeimb-anemo. Ranɨyomo asu nindou ranai yaŋgɨr-anɨmbo Israerɨ-yeimayo mamɨ 10 bɨdɨfɨrɨ napo ra mamɨ bɨdɨfɨrɨ sowandümo mbürundamboane yaho ahɨnümbɨ hoafɨ yare meŋgoro. Sapo Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ ranai-amboanɨ Israerɨhündɨ-yomo asu Israer ai-amboanɨ Abrahamɨndɨ ahuirɨ mamɨ-yeisɨ, ŋga Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ ai ahei-mayo napo mamɨ bɨdɨfɨrɨ sowandümo marundɨ. 6Ŋga asu Merkisedek ana Rifaindɨ ahuirɨ mamambeahɨndɨ-yupoanɨ. Ŋga asu ai Abrahamɨndɨ-mayo napo mamɨ bɨdɨfɨrɨ ra semündü mburambo asu ahambo aboedɨ-aboedɨmarirɨ sapo nindou Godɨndɨ-mayo horombo hoafɨ semündümbü-mayu ranahambo. 7Awi sɨhɨrɨ ranahambo fɨfɨrɨhumboanefɨ sapo nindou düdi ai ŋgorümbo aboedɨ-aboedarirɨ ranai ana ndürɨ ŋgɨnɨndɨ adükarümbiyu-wamboane asu aboedɨ-aboedɨmefiyu ranai ahandɨ hoareh-ani. 8Rifaihündɨ aiana Israerɨ-yeimayo napo bɨdɨfɨrɨ sowandümo marundɨ ra nindou yɨfɨyomo marundɨ. Ŋga Merkisedek aiana nindou-yeimayo napo mamɨ bɨdɨfɨrɨ mamɨ bɨdɨfɨrɨ semündü marandɨ, ŋga ai yaŋgɨrɨ nüŋgumbü nou-ani sapo Baibor ai yare hoafɨmayo nou. Ranane asu sɨhɨrɨ yarɨhu fɨfɨrarɨhundɨ Merkisedek ai Abrahamɨmbo ŋgasündɨmarirɨ. 9Moanɨ hoafɨmbo randɨhu hoafɨndefɨmboane. Rifaindɨ ahuirɨ mamɨ ai Israerɨ-yeimayo napo 10 mamɨ bɨdɨfɨrɨ sowandümo marund-anesɨ, ŋga horombo Merkisedek ai Abrahamɨndɨ-mayo bɨdɨfɨrɨ napo masemündu rasɨmboanɨ Rifaindɨ ahuirɨ mamɨ aho ra ranaheimbo kameihɨ randɨ masemündu. 10Ranɨmbo Merkisedek ranai Abraham ranahambo nafɨnɨ hoeiriranɨ Rifai ai tüküfekoate-yuambe ahandɨ amoao Abraham ranahandɨ fiambe mamaru. Ranɨ-moatükunɨ ra moanɨ hoafomboane. Ranane asu sɨhɨrɨ yarɨhu fɨfɨrarɨhundɨ Merkisedek ai Rifaimbo amboanɨ ŋgasündɨmarirɨ.

Godɨmbo sai-randeimbɨ bogorɨ sɨmborɨ ai Rifaindɨ ahuirɨ mamɨ-memo ranahamundɨ fondɨ kosɨmarɨhendɨ

11Rifaindɨ sɨrambeahɨndɨ yaŋgɨrɨ Godɨmbo sai-randeimbɨ bogorɨ ra tüküyafu marundɨ. Moses ai ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra nindou Israerɨhündɨ ranaheimbo masagadürɨ, ŋga Rifaindɨ ahuirɨ mamɨ ranai hɨfandɨmaru homo. Rifai mamɨ-yomondɨ Godɨmbo saimbo ratüpurɨ ra nindoumbo ndombarɨhoai-mbonana, asu ŋgɨrɨ ŋgorü-poanɨmbo Godɨmbo saimbo bogorɨmbofe moatükunɨ ra tüküfeyo. Ŋga ŋgorü-poanɨmbo Godɨmbo saimbo moatükunɨ ra Merkisedekɨndɨ Godɨmbo saimbo hohoanɨmo ranɨfihɨ türe hayamboyo, ŋga Aron Rifiandɨ ahuirɨ ahandɨfihɨ türe hayamboyopoanɨ. 12Asu Godɨmbo saimbo bogorɨmbofe moatükunɨ ranai ŋgorü süŋguefeyo ana, asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranamboanɨ ŋgorü süŋgumbɨfeyo-wamboane. 13Sɨhefɨ Adükarɨ sapo ahamboane ndanɨ hoafɨ nda hoafayo, Aiana nindou ŋgorü sɨrambeahɨndɨyu, ŋga asu Aronɨndɨ sɨrambeahɨndɨ-yupoanɨ. Moai ahandɨ sɨrambeahɨndɨ ana Godɨmbo sai-randeimbɨ bogorɨ ratüpurɨ ra nindou mamɨ ai-amboanɨ semündu, ŋga wanɨ. 14Aiana nindou Suda-mayu sɨrambeahɨndɨyu tükümefiyu. Ŋga asu Moses ai moai ranɨ sɨrɨ ranahambo dükare hoafɨyu Godɨmbo sai-randeimbɨ bogorɨ nindou tüküfembo, ŋga wanɨ. Ranɨ-moatükunɨ ra sapo ndorɨhu fɨfɨrɨhumboanefɨ.

Sisas ana Godɨmbo sai-randeimbɨ bogorɨ adükarɨ koadürümbo nüŋgumb-ani Merkisedek nahurai

15Sɨhɨrɨ dɨboadorɨhu hoeirɨhumboanefɨ ŋgorü sɨmborɨ Godɨmbo sai-randeimbɨ bogorɨ Merkisedek ramefiyu nahurai tükümefiyu asu ai Rifaindɨ sɨrambeahɨndɨ sɨhou-rundeimbɨ ranahamumbo ŋgasündɨ-mareapurɨ. 16Ai Godɨmbo sai-randeimbɨ bogorɨmbomefiyu ra moai Rifaindɨ ahuirɨ yaŋgɨr-anɨmbo ratüpurɨyo ramboane yaho ahɨnümbɨ hoafɨ meŋgoro ranɨ-süŋgu süŋgurandɨ, ŋga wanɨ. Ŋga aiana awarɨhefekoate yaŋgɨrɨ nüŋgumb-ani ranɨmboane asu ai ŋgasündeandeimbɨ bogorɨ sai-randeimbɨ tükümefiyu. 17Ŋga Baibor ai yare hoafɨyowohü yahoya,

“Seana Godɨmbo sai-randeimbɨ bogorɨ koadürümbo-koadürümbo nɨmboamboyafɨ

Merkisedek ramefiyu ranɨfihɨ tündo hawambo,” Buk Song 110:4

meho.

18Horombodɨdɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ranana gɨgɨrana-mbofemboane sapo ranɨ-moatükunɨ ranai aboedɨ ndorɨhefekoate asu sɨhefɨmbo fehefemunɨ-koatemayo-wambo. 19Ŋga ahɨnümbɨ hohoanɨmo meŋgoro ranai ana ŋgɨrɨ nɨnɨ-moatükunɨ aboedɨ ndemɨndɨ ndondeandɨ. Ŋga hapondanɨ ana sɨmborɨ moatükunɨ horombodɨdɨ moatükunɨ ranahambo ŋgasündareandɨ. Ranɨ-moatükunɨ hɨmboayefɨ ranambo sɨhɨrɨ God sowanambo akɨmɨ ŋgemboyefɨ.

20Asu God ai Sisasɨmbo ahambo sai-randeimbɨ-mborirühɨ moai moanɨ hɨnɨŋgɨrirɨ, ŋga dabarɨfihɨyu hɨnɨŋgɨmarirɨ. Nindou bodɨmondɨ yaru Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨmbo-yafundeimbɨ ana moai yahurai dabarɨ yaŋgorowa tüküyafu rundɨ. 21Ŋga Godɨndɨ dabarɨ süŋguyu Sisas ai ahambo sai-randeimbɨ tükümefiyu. Ranɨ-sɨmboanɨ God ai yare ahambo hoafɨyundowohü yahuya,

“Adükarɨ ai anɨhondümbo hondü dabarɨfimboani,

ŋga asu ai ŋgɨrɨ ranɨ-moatükunɨ ra hɨhɨrɨnde ŋgorü süŋgundeandɨ.

Ŋga seana Godɨmbo sao-randeimbɨ koadürümbo nɨmboamboyafɨ,” Buk Song 110:4

mehu. 22Dabarɨ ranɨmbo-hündambo wamboyo sɨmborɨ hoafɨ femɨndɨ sɨhefe moatükunɨ-mayo ranahambo Sisas ai hoafɨyuhüya, ranɨ-moatükunɨ ra anɨhondü tükündɨfemboe, mehu. Ranɨmboane hoafɨ femɨndɨ sɨhefe ra Mosesɨndɨ ahɨnümbɨ ranahambo ŋgasündeamboane.

23Ranɨ-moatükunɨ ra yahurai-ane: Horombo ana Godɨmbo sai-randeimbɨ bogorɨ nindou ra afɨndɨ tüküyafu marundane, ŋga asu ai yɨfɨyomo rundühɨ wambo moai ahamundɨ ranɨ ratüpurɨ ra gedühɨ hüramɨndɨ ho randɨ, ŋga wanɨ. 24Ŋga Sisas ana moanɨ koadürümbo nüŋgumbo wambo asu ahandɨ Godɨmbo sai-randeimbɨ ratüpurɨ ra ŋgɨrɨ nindou ŋgorü ai kosɨndɨhai ratüpurɨndu, ŋga wanɨ. 25Ranɨmbo-wambo-anɨmbo hapondan-ane asu süŋgunambo muŋguambo si aho ranane ra nindou dɨdɨyei God sowana Sisasɨndɨ süŋguyahi ahei ranaheimbo muŋguambo aboedambo-ndearümbui. Sapo ai koadürümbo nüŋgumbo aheimbo farɨhefe-ndürɨmbohünda dɨdɨbafɨyu arandɨ.

Sisas Godɨmbo sai-randeimbɨ bogorɨ adükarɨ ai-anɨmbo sɨhefɨmbo fandɨhemunümbui

26Sapo Godɨmbo sai-randeimbɨ bogorɨ adükarɨ ndahurai sɨhefɨmbo fandɨhemunümbui. Aiana moanɨ aboedɨ sürühoeimbɨ hamɨndɨ hond-ani. Ahandɨ fiambe ana moai se hütiyafɨ yaho hoafɨ hohoanɨmo nɨmarondo. Aiana moaruwai hohoanɨmoyeimbɨ ranaheimbo nindou nɨmboeia ai moanɨ ranɨ-poanɨ hondüyu haya sünambe nɨmoamo hond-ani anüŋgu. Nindou yahurai-anɨmbo sɨhefɨmbo fehefemunɨmboani. 27Aiana bodɨmondɨ Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ adükarɨ nindou yahuraiyupoanɨ. Aiana nɨmbɨ-nɨmbɨsi moai ahandɨ fimbohündambo boatei Godɨmbo nɨnɨhondɨ hɨfokoare sɨhai mbura asu süŋguna nindou amurɨ ranahei moaruwai hohoanɨmo ranahambo yare randɨ, ŋga wanɨ. Ŋga aiana moanɨ mamɨmbo yaŋgɨrɨ randɨ ramareandɨ moanɨ koadürümbo ai ahandɨ fimbo Godɨmbo sɨhefembo sapo nɨnɨhondɨ hɨfokoarefeyo nou refihɨ. 28Ahɨnümbɨ hohoanɨmo meŋgoro ranaiyo nindou ndoyɨmɨndɨkoate-memo ranahamumbo Godɨmbo sai-randeimbɨ bogorɨ adükarɨmbo hɨnɨŋgɨreapurɨ arandɨ. Ŋga asu Godɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo ra sagado-ambe ahandɨ dabarɨfe ranamboyo Nɨmorɨmbo yarirɨ hɨnɨŋgɨmarirɨ. Ranɨyo asu ranɨ-moatükunɨ ranai ahandɨ Nɨmorɨ koadürümbo ndorɨhoeimbɨ ranahambo yare hɨnɨŋgɨmarerɨ. Sapo Nɨmorɨ koadürümbo muŋgunambo ndorɨhoei nüŋgumbü-mayu ranahambo.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index