Search form

Sems 5

Napo afɨndeimbɨ-yomondɨ hoaf-ane

1Asu napo afɨndeimbɨ se! Awi hɨmborɨyei! Nɨnɨ-moatükunɨ tɨŋɨrɨfo afɨndɨ sɨheimbo tüküfemboayo ranahambo-anɨmbo se afɨndɨ hohoanɨmondeihɨ aranɨhoenambo nɨmboeimbo hasɨheindei. 2Sɨhei ŋgɨnɨndɨ napo afɨndɨ ranai ana sümboyomboane. Ranane asu sɨhei hoearɨ napo ranamboanɨ kɨdaboarɨ taparɨhümboane. 3Sɨhei ŋgɨnɨndɨ napo sapo gor sirfa ranana samiyomboane. Sami ranai sɨhei kakɨ napo taparɨmarandɨ nou-anɨmbo asu sɨhei fi ranamboanɨ süŋgunambo sümbondühɨ sapo hainambo tɨkɨrɨ arandɨ nou. Ŋgɨrɨ amɨtata bɨdɨfɨranambo si tükündɨfeyo, ŋga se ŋgɨnɨndɨ napombo yaŋgɨrɨ hohoanɨmoyeihɨ gugurarɨhindɨ. 4E! Awi se nda ndorɨhi hɨmborɨ-yei! Nindou bɨdɨfɨrɨ ai sɨhei nümbürambe wohɨ tüpurɨmayei, ŋga asu se moai aheimbo ranɨ takɨnɨ kakɨ ndorɨhi sahündürɨ, ŋga se bɨdɨfɨrɨ dɨbo masahümündi. Rananei asu nindou ranai sɨhei nümbürambe ratüpurɨyeihɨ sesɨ sɨhei yimuŋgurɨ marɨhündɨ ranai kakɨ semɨndɨmbo hoafɨmayei habudi. Asu ahei hoafɨ ranai Adükarɨ muŋguambo hɨfanda-randeimbɨ ahandɨ hɨmboahü tükümefeyowa hɨmborɨmayu. 5Se hɨfɨ ndanɨhü nɨmboei-ambe ana, se aboedɨ moatükunɨ ra sɨheimbo tüküfeyondüranɨ sahümündi hehi ranɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyeihɨ manɨmboei-ane. Se afɨndɨ sahüsi arɨhündɨ rananɨmbo se worɨndɨ moatei nou fi safɨndeianɨ ndearɨ yɨfɨmbo akɨmɨ tɨfɨndahimboyei. 6Seana ndorɨhoeimbɨ nindou ai sɨheimbo harɨ sowanambo-fendürɨkoate-ayei ranaheimbo papɨ-hoafɨrɨhündürɨ hehi hɨfokoarɨ-hindürɨ arɨhündɨ.

Sɨhefɨmbo nɨmborɨ tükündɨfeyoanɨ awi sɨhɨrɨ moan-ane mbɨsefɨ Adükarɨmbo hɨmbondefɨmboane

7Ranɨmboane wandafɨ mamɨ, se sɨhei ŋgusüfoambe ra ŋgɨnɨndɨ ndondɨhi kɨkɨhɨndühümündi hehimbo-anɨmbo nɨnɨ-moatükunɨ tɨŋɨrɨfoyo tükündɨfeyoanɨ ra moan-ane mbɨseihü asu awi se Adükarɨ tüküfemboayu ranahambo hɨmbondeihɨ nɨmboei. Se sapo nindou nümbürɨra mbura ai awi sesɨ aboedɨ nümbürɨ ranambe tükündɨfemboe yahuhaya ai hɨmboayu hu ranahambo hoeindɨhorɨ. Ai moanɨ hɨfanda huanɨ hoeyo yahɨmoyo randühɨ sesɨ ranai nümbürɨ ranambe tüküfeyoanɨ asu ai sesɨ ra asemündu. 8Ranɨ-süŋgumbo-anɨmbo awi se-amboanɨ moan-ane mbɨsei hehimbo hɨmbondei. Adükarɨndɨ tüküfembo si ra ndeara akɨm-ane ranɨmboane asu awi se sɨhei hohoanɨmo ra ŋgɨnɨndɨ safɨ kɨkɨhɨndü-hümündi.

9Wandafɨ mamɨ, se sɨheihoarɨ sɨmborɨ momorɨ hoafüründeihɨ ŋɨpondei habudimboyei. Ŋga hɨbadɨhümbo, God ai sɨheimbo yɨbobo-ndearümbui. Nindou yɨbobofembo si ranana ndeara tüküfembo akɨmɨ nafɨra-mɨndɨmboane. 10Wandafɨ mamɨ, horombo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ ai Adükarɨndɨ ndürɨnambo wataporɨmbo-marundɨ ranɨmbo awi se türɨboadɨhindɨ. Nindou bɨdɨfɨrɨ ai ahamumbo tɨŋɨrɨfo masahüpura ai awi moan-ane yahomo houmbo manɨŋgomo. Tɨŋɨrɨfo yahurai-ambe manɨŋgomo nou-anɨmbo asu se-amboanɨ randɨhi ai ramefundɨ nou nɨmboeimbo süŋgundɨhi ŋgei. 11Se fɨfɨrɨhindɨ, nindou dɨdɨyei ai ŋgusüfoambe kɨkɨmɨfoa-rɨhindühɨ nɨne tɨŋɨrɨfo tüküfeyoanɨ awi moan-ane seimbɨ ana, ai ndorɨhoeimb-ane sefɨ arɨhundɨ. Se Sopɨndɨ hoafɨ sapo ai ŋgusüfo ndore kɨkɨmɨfoare mbura nɨne tɨŋɨrɨfo afɨndɨ ahambo-so tükümefeyowa ai awi moan-ane yahuhaya manüŋgu ranahambo hɨmborɨyahündo. Ranɨyu asu süŋgunambo Adükarɨ ai ahambo mafarɨheirɨ, ranamboanɨ se fɨfɨrɨhindɨ. Ŋga Adükarɨ aiana muŋguambo si aho ra sɨhefɨmbo hɨpoambo-reamunühani.

Sɨhɨrɨ hoafɨyowohü Ape nɨmoamo amaru ra yaho-poanɨ

12Ŋga wandafɨ mamɨ, hohoanɨmo nda adükar-ane, ŋga se ra süŋgundɨhindɨ. Se sünambeahɨndɨ ndürɨ asu hɨfɨndɨ ndürɨ asu ŋgorü moatükunɨndɨ ndürɨ ŋgɨrɨ dükandɨhi anɨhondümbo dabarɨndahindɨ. Se hoafɨyeihɨ, yɨnɨ, asei moanɨ yɨnɨ mbɨsei. Asu hoafɨyeihɨ, wanɨ asei moanɨ wanɨ mbɨsei. Rananɨmbo asu se süŋguna ŋgɨrɨ Godɨndɨ yɨbobofe sihɨ papɨ-hoafɨfe ranɨ so tükündahindɨ.

Nindou mbumundɨndɨ Godɨmbo dɨdɨbafɨfe ana ŋgɨnɨndane

13Nindou se-yeimbɨ ŋgorü ai tɨŋɨrɨfoayuyo? Ai Godɨmbo dɨdɨbafɨmbiyu-wamboane. Asu nindou ŋgorü ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfayuyo? Ai Godɨmbo-anɨmbo heirünambo moanɨ kakɨsaombürür-amboane. 14Nindou se-yeimbɨ ŋgorü ai aŋgünümboayuyo? Ai ranɨfihɨ ana sapo Kraisɨndɨ nendɨ hɨfandɨru-rundeimbɨ ranahamumbo-anɨmbo hoafɨnduanɨ asu ai ahandɨfihɨ werɨnambo Adükarɨndɨ ndürɨnambo Godɨmbo dɨdɨbafɨ-mbeyomo-ndamboane. 15Nindou ranai Godɨmbo anɨhondümbo-rüwurühɨ ro dɨdɨbafehundɨ nda God ai hɨmborɨndɨmbui yahomo houmbo dɨdɨbafefundɨ ana, asu Adükarɨ ai nindou ranahambo aŋgünümbɨhündɨ dɨdɨboado-ndirühɨ botɨndirümbui. Asu nindou ranai moaruwai hohoanɨmoayu ana, God ai ahandɨ moaruwai hohoanɨmo ranahambo amboawi mbüsümbui. 16Ranɨmbo-anɨmbo asu se sɨhei moaruwai hohoanɨmo wandafɨ mamɨ-yei hɨmboahü weindahɨ-firɨndei ndühündɨ. Asu God ai sɨheimbo dɨdɨboadofe-ndürɨmbohünda ahambo sɨmborɨ dɨdɨbafɨfiründei. Nindou mbumundɨ hamɨndɨyumbü ranahandɨ Godɨmbo dɨdɨbafɨfe ana, ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨyo haya nindou farɨhai-randeimb-ane. 17Eraisa ana nindou moanɨ mamɨ sɨhɨrɨ nahuraiyu manüŋgu. Nindou ranai hoekoate-mbayu yehuenüŋgumbo Godɨmbo ŋgɨnɨndɨ hamɨndɨ dɨdɨbafɨmefiyuwa ŋgɨmɨ hɨmbanɨ asu 6 amoamombo hoekoate-mayo. 18Ranɨyu asu süŋgunambo Godɨmbo hoe koandɨhoefɨ yahuhaya dɨdɨbafɨ-mefiyuwa sünambeahɨndɨ hoe ranai peyowohü asu sesɨ-napo ranai hoenambo aboedɨ momorɨmayo hɨfɨ ranɨfihɨ.

Nindou ai Godɨndɨ hohoanɨmo hɨnɨŋgɨndeambui hoaf-ane

19Wandafɨ mamɨ, nindou se-yeimbɨ anɨhondü hohoanɨmo süŋgufe ho ra hɨnɨŋgɨre haya moaruwai hohoanɨmoayu ana, asu nindou ŋgorü ai ahambo aboedɨ hohoanɨmo ranɨ sowana serümündü hɨhɨndüfi düduanɨ, ai aboedɨ hohoanɨmondümbui. 20Ŋga se yarɨhi fɨfɨrɨhindɨ, nindou ŋgorü ai sapo nindou moaruwai hohoanɨmoyumbü ranahambo moaruwai hohoanɨmo ranambeahɨndɨ hürarümündu ana, nindou ranahambo aboedambo-rirühani, ŋga asu ŋgɨrɨ muŋguna yɨfɨndu. Ranɨ hohoanɨmo ranɨ-süŋgumbo-anɨmbo God ai moaruwai hohoanɨmo afɨndɨ gogorɨndɨhaimbui.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index