Search form

Son 10

Sisas ai sipsip hɨfanda-randeimb-ani

1Sisas ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Ro anɨhondümboanahɨ sɨhamumbo hoafayahɨ, nindou ai moai sipsipɨ-yafe ginɨrɨ yipurɨ nafɨ kefuai randɨ, ŋga amurɨ hɨmborɨ nafɨ kefuai arandɨ, nindou ranai ana hümbuhünɨkorɨ napo fufuramündü-randeimb-ani. 2Asu nindou yipurɨ nafɨtambe nafɨ karefuendɨ ranai ana sipsip ahei afɨnd-ani. 3Nindou yipurɨ hɨfanda-randeimbɨ ai-anɨmbo nindou ahu ranahambo yipurɨ ra tindɨhembui. Rananei asu sipsip ai ahandɨ yafambe ra hɨmborɨyei arɨhündɨ. Ranani asu ai ahei ndürɨ ra dükarearü yɨsɨboasɨyuhɨ asu ai aheimbo ginɨrambeahɨndɨ semündündürɨ moanambühɨ tüküfi ahu. 4Asu ai ahandɨ sipsip ra muŋgu ginɨrambeahɨndɨ semündündürɨ moanambühɨ tüküfi hayambo asu ai horombofi huanɨ ahandɨ süŋgu ahei. Sapo sipsip ranai ahandɨ yafambe hɨmborɨyeihɨ ranɨmboane ahandɨ süŋgu ahei. 5Aiana ŋgɨrɨ nindou amurɨndɨ süŋgu ŋgei, ŋga wanɨ. Nindou amurɨ ai huanɨ ana, ai ahambo yɨhɨmborɨhorühɨ fefoehindühanei. Ahandɨ yafambe hɨmborɨkoate-ayei ranɨmbo wambo.” 6Sisas ai aheimbo kafoefe hoafɨ ra yare hoafɨmayundürɨ, ŋga asu moai kafoefe hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ ra fɨfɨrɨhindɨ.

Sisas ai sipsip hɨfandɨ-randeimbɨ aboed-ani

7Ranɨyu Sisas ai asükaiyu hoafɨyuhɨ yahuya, “Ro sɨhamumbo anɨhondümboanahɨ hoafayahɨ. Roanahɨ sipsipɨ-yafe yipurayahɨ. 8Asu nindou ai ro süŋguyahanɨ horomboyahi ahei aiana hümbuhünɨyeihɨ raranɨ napo moanɨ fufurühümündi rɨhündühanei. Asu sipsip ai-amboanɨ moai ahei hoafɨ hɨmborɨyei rɨhündɨ. 9Ro-anahɨ yipurayahɨ. Asu nindou dɨdɨyei wambo sowanambo sɨnei ginɨrɨ ranambe karefoehindɨ ana, God ai aheimbo aboedambo-ndeandürümbui. Rananɨmbo asu ai keboehi tükündahi ndühündühɨ asu ai ginɨrɨ ranambe sesɨmbo amboanɨ keboehi tükündahimboyei. 10Nindou hümbuhünɨyu-randeimbɨ ginɨrɨ ranambe karefuendɨ ra moanɨyupoanɨ karefuendɨ. Nindou karefuendɨ ra ai kefoefe hefe hɨfo sipsip hümbuhünɨmbo hɨfokoefindürümbo yahumboani. Ŋga roana keboeheandühɨ sipsip aboedɨ yaŋgɨrɨ dɨboadeimbɨ asu ahei fiambe aboedɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ nɨŋgombo afɨndɨ mbɨmarɨndüra samboanahɨ asɨhühɨ.

11Roana sipsip hɨfandɨrɨ-handeimbɨ nindou aboedɨ saf-anahɨ. Nindou sipsip hɨfandɨra-randeimbɨ aboedɨ ranai ana aheimbo farɨhefe-ndürɨmbohünda yɨfɨndümbui. 12Nindou kakɨ semɨndɨmbo ratüpurɨyu arandɨ aiana sipsipɨyei afɨndɨyupoanɨ. Asu ai sipsip aheimbo hɨfandɨrarü-randeimbɨyupoanɨ. Asu aiana nɨmambeahɨndɨ yaforɨ moaruwai howanɨ hoeimareandɨ ra fiboembui. Rananɨmbo asu yaforɨ ranai sipsip ranaheimbo warɨbadarü wakɨndeandüra buküründeimboyei. 13Nindou ranai ana moanɨ kakɨ semɨndɨmbo yaŋgɨrɨ hohoanɨmoyuhü wambo ŋgɨrɨ sipsip ranaheimbo hɨfandɨyondürɨmbo hohoanɨmondu.

14Ŋga roana sipsipɨyei hɨfandɨ-hɨfandɨyondürɨrambo nindou aboedɨ saf-anahɨ. Ro ana wandɨ sipsip ranaheimbo fɨfɨrɨheandüranɨ asu ai-amboanɨ wambo fɨfɨrɨhi-ndɨrɨmboanei. 15Hoafɨ ra yahurai-ane, ro wandɨ Apembo fɨfɨrɨhinanɨ asu Ape ai wambo fɨfɨrareandɨrɨ nou. Rananɨmbo asu ro sipsipɨmbo farɨhefe-ndürɨmbohünda yɨfɨndamboyahɨ. 16Asu wandɨ sipsip bɨdɨfɨrɨ mbanɨboadei ranana ndanɨ ginɨrambeahɨ moai nɨboadei. Aheimbo amboanɨ ginɨrɨ ndanambe semündündürɨ koafoefendürɨmbo samboanahɨ. Rananɨmbo asu ai ro hoafɨyaheimbɨ wandɨ yafambehündɨ ra hɨmborɨndeimboyei. Rananɨmbo sipsip ranai mamambe nɨboadeiya asu nindou aheimbo hɨfandɨyondürɨmbo ra mamɨ yaŋgɨrɨ nüŋgumbui.

17Ro yɨfɨyo hefe asükai botɨfemboayahɨ ranɨmboane Ape ai wambo ŋgusüfo parareandɨrɨ. 18Ŋgɨrɨ wambo nindou mamai-amboanɨ hɨfokoefendɨrɨmbo hohoanɨmondu. Ŋga ro hohoanɨmomayahɨ süŋgu wandɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgo ra hɨfokoefe-ndɨrɨmbohünda hɨnɨŋgɨ-ndɨheamboyahɨ. Asükainda ro hohoanɨmomayahɨ süŋgu wandɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgo ra hɨhɨndɨhe ndahamɨndɨmboyahɨ wandɨ Ape ai randafoandɨ mehu süŋgu,” mehu.

19Suda ai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyomo houmbo asükai yimbumboru yɨbobomefundɨ. 20Ranɨyomo asu bɨdɨfɨrɨ ai yahomoya, “Moaruwai nendɨ ahandɨ fiambe mamaroamboani ai yare wunünümbo-wunünümboayu. Asu se nɨmboemo ahandɨ hoafɨ ra hɨmborayomoa?” mehomo. 21Asu bɨdɨfɨrɨ ai yahomoya, “Hoafɨ ndanana nindou moaruwai nendɨ nɨmarümbɨndɨ hoafɨyopoanɨ. Asu moaruwai nendɨ ranai ŋgɨrɨ nindou hɨmboatɨharɨndeianɨ ahei hɨmboarɨ ra aboedɨndeandɨ,” mehomo.

Suda ai moai Sisasɨndɨ hoafɨ hɨmborɨyomo

22Serusarem ŋgoafɨhü horombo Godɨndɨ worɨ ahandhoar-ane masei ranahambo asükai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbo si tükümefeyo. Ranɨ si ra ŋgɨsɨharɨyowambeyo tüküfe marandɨ. 23Ranɨyu asu Sisas ai Godɨndɨ worambe Soromonɨndɨ weindanɨ yibadɨwamɨ mahüfu. 24Ranɨyomo asu Suda ai sɨfomo ahambo wakɨrurü nɨŋgomombo yahomoya, “Ro yimbu hohoanɨmoayefɨ hefɨ ra asu nüŋgusümboanɨ se hoafɨmandafɨmuna? Asu se Krais-ayafana yɨhoefombo weindahɨ hoafɨyafan-anɨmbo ro hɨmborɨndefosɨ,” mehomondamboyu.

25Asu Sisas ai ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Ro sɨhamumbo hoafɨ ra hoafɨma-yahapurɨyosɨ, ŋga asu se moai wandɨ hoafɨ ranahambo anɨhondümbo-rundɨ. Muŋgu hepünɨfeimbɨ moatükunɨ wandɨ Apendɨ ŋgɨnɨndɨnambo ratüpurayahɨ ranai ro dɨdɨmbayahɨ ra nafuiyoarandɨ. 26Ŋga asu seana wandɨ sipsip ranɨ dɨborɨhɨndɨ-yomopoanɨ. Ranɨmboanemo asu se wandɨ hoafɨ anɨhondümbofe-koate-yomo arundɨ. 27Asu wandɨ sipsip ranana ro hoafɨyaheimbɨ ra hɨmborɨyeihü asu ro aheimbo fɨfɨrɨheandürananei asu ai wandɨ süŋgu hei arɨhündü. 28Asu ro aheimbo yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nɨŋgombo asahandürɨ ra ai ŋgɨrɨ yɨfɨndei. Asu ŋgɨrɨ nindou mamai-amboanɨ wandɨ warambeahɨndɨ hündamündündürɨ. 29Wandɨ Ape ai sipsip wandɨ ra wambo masendür-anei. Asu ai muŋguambo moatükunɨ ranahei ŋgɨnɨndɨ ŋgasünde haya ŋgɨnɨndɨ saf-ani. Asu ŋgɨrɨ nindou mamai-amboanɨ Apendɨ warambeahɨndɨ hündamündündürɨ. 30Ape-ani asu roanahɨ roana mamanehɨ,” mehu.

31Ranɨyomo asu Suda ai nɨmoei hümaründümo Sisasɨmbo pifendombo yahomombo. 32Ranɨyu asu Sisas ai yahuya, “Ro sɨhamumbo Apendɨ ratüpurɨ afɨndɨ nafuimehapurɨ. Asu se nɨnɨ ratüpurɨ aboedɨ ranahambo hohoanɨmo-yomondühɨyomo wambo nɨmoeinambo hɨfokoefendɨrɨmbo yahomo houmbo rawefunda?” mehuamboemo. 33Asu sɨmborɨ Suda ai ahambo hoafɨyomondowohü yahomoya, “Roana sɨhafɨ ratüpurɨ aboedɨ ramarowandɨ ranɨmboyefɨpoanɨ nɨmoeinambo hɨfokoefenɨnɨmbo asefɨ, ŋga wanɨ. Se moanɨ nindou yaŋgɨr-anafɨ asu Godɨmbo moaruwaimbofe hoafɨrɨrühɨ, ‘Roana God-anahɨ’ masafɨ ranɨmboanefɨ,” mehomondamboyu.

34Asükaiyu Sisas ai ahamumbo sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Hoafɨ nda sɨhamundɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo Bukambe ndare meŋgoro: God ai yahuya, ‘Ro sɨheimbo hoafɨmayahɨ, seana god-anei,’ meho. 35Nindou God ai ahandɨ hoafɨ masagadürɨ ranaheimboyo ai god-anei mehondürɨ. Asu ŋgɨrɨ Baiborambeahɨndɨ hoafɨ ranana ŋgorü-süŋgunde hoafɨndo. 36Ŋga Ape aiyu ahandɨhoarɨ wambo kafoareandɨrɨ mbura, asu hɨfɨna koamarɨhendɨra makosahɨ. Ranɨmboyahɨ ro hoafɨyahühɨ, ‘Roana Godɨndɨ nɨmor-anahɨ,’ masahɨ asu nɨmboe se wambo hoafɨyomo-ndɨrühɨya, ‘Nɨmboe se Godɨmbo gogonɨmbo-rɨhaworühɨ hoafayafɨ,’ mehomoa? 37Asu ro Apendɨ ratüpurɨ ratüpurɨkoate-ndahanɨ ana, asu se wandɨ hoafɨ ra yowanɨ anɨhondümbo-ndümboemo. 38Ŋga asu ro ahandɨ ratüpurɨ ratüpurɨyahanɨ se wandɨ hoafɨ ranahambo anɨhondümbofembo moeimbo ana, asu ratüpurɨ ranɨ yaŋgɨrɨ anɨhondümbo-ndundɨ. Rananɨmbo asu se hohoanɨmo ra ndondu hohoanɨmo-ndɨmondühɨ fɨfɨndümboemo Ape ai ro-dɨbo mam-anehɨ amarehɨ,” mehu. 39Asükaiyomo Suda ai hoafɨ ra hɨmborɨyomo houmbo ahambo kɨkɨhɨmündümbo yahomo houmbo ramefundɨ, ŋga asu Sisas ai aboedambo mahu.

40Sisas ai asükaiyu hɨhɨrɨfi hanü Sodan hɨmo horombo Son hundürürarü randühɨ manüŋgu. 41Ai nüŋguane, nindou ranai ahambo sowana sühüsihü seiya, “Horombo Son ai moai hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ratüpurɨyu. Ŋga muŋgu raranɨ-moatükunɨ hoafɨ nindou ndanahambo hoafɨmayu ranana anɨhond-ane,” masei. 42Ranɨyei asu nindou afɨndɨ ranɨhü ranai ahambo anɨhondümbo-marɨhorɨ.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index