Search form

Son 12

Maria ai Sisasɨndɨ tɨŋarɨwamɨ werɨ kamafoareandɨ

(Matyu 26:6-13; Mak 14:3-9)

1Adükarɨ si ra tüküfembo awi 6 si nɨŋgowane, asu Sisas ai Betani ŋgoafɨnambo mahu. Ŋgoafɨ ra Rasarusɨndɨ ŋgoaf-ane. Rasarus ranahamborürɨ Sisas ai hoŋguambeahɨndɨ yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ. 2Ranɨ ŋgoafɨhündɨ ai Sisasɨmbo sɨndɨrühündühɨ mamarei. Mata ai sesɨ kakɨreandɨ, ŋga Rasarus ai nindou Sisas-babɨdɨmbo nɨmarei masahüsi ra-babɨdɨmbo nɨmaru. 3Maria ai werɨ fɨsɨŋarümbɨ hɨpɨrɨ mbuisamoŋgo-ramɨndeimbɨ kakɨ afɨndɨfihɨ sahümündimbɨ ra semɨndɨ haya Sisasɨndɨ tɨŋarɨ wamɨ kare mbura, asu ahandɨ mbɨrɨnaŋɨnambo gedümarɨhendɨ. Ranɨyo asu werɨ ranahandɨ fɨsɨŋarü aboedɨ ranai worambe kɨkɨhɨmayo. 4Ŋga asu nindou mamɨ ahambo süŋgurürɨ-randeimbɨ ahandɨ ndürɨ Sudas Iskariot ai-amboanɨ ranɨhü nɨmaru. Nindou ranai-anɨmbo Sisasɨmbo nderümündü ahandɨ hürütümbɨ ahamundɨ warɨwamɨndirümbui. Ai moai Maria ramareandɨ ranahambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyu. 5Nindou ranai hoafɨyuhɨ yahuya, “Nɨmboe werɨ aboedɨ nda nindou ai sahümündihɨ asu ranɨfihɨ 300 kakɨ semɨndɨ mburɨmbo nindou napokoateimbɨ aheimbo segudürɨmbomayoa?” mehu. 6Ŋga nindou napo-koateimbɨ aheimbo hohoanɨmoyundürɨ haya hoafɨyumboyupoanɨ, ŋga wanɨ. Nindou ranai hümbuhünɨyu-randeimb-ani ranɨmboane asu ai yare hoafɨmayu. Aiyu kakɨ hɨpɨrɨ ahamundɨ ra hɨfandɨmarandɨ ranɨyu asu ai kakɨ foarɨhi marɨhündɨ ra bɨdɨfɨrɨ hümbuhünɨyu marandɨ.

7Ranɨmboyu asu Sisas ai yahuya, “Nɨmorehɨ ranahambo se hɨnɨŋgɨndɨhindɨ. Ai wandɨ yɨfɨ si ranahambo horombonambo noure rarendühane fɨsɨŋarümbɨ moatükunɨ aboedɨ ra afandɨfoareandɨrɨ. 8Nindou napo-koateimbɨ ai-anɨmbo se-babɨdɨmbo koadürümbo-koadürümbo nɨmboeimboyei asu se aheimbo fandɨhehi-ndürɨndɨhündɨ, ŋga roana ŋgɨrɨ se-babɨdɨmbo koadürümbo-koadürümbo nɨmboahɨ,” mehu.

9Suda ai Sisas Betani ŋgoafɨhü anɨŋgu hoafɨ hɨmborɨyei hehimboyei, ranɨnambo mahüsi. Ai mahüsi ra Sisasɨmbo hoeifimbo yaŋgɨrɨyeipoanɨ, ŋga Sisas Rasarusɨmbo yɨfɨhündɨ hoŋguambeahɨndɨ botɨmarirɨ ranɨmbo hoeifimbo kameihɨyei mahüsi. 10Ranɨyu asu Godɨmbo sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ ranai Rasarusɨmbo kameihɨ hɨfokoefimbo yahomo houmbo hoafɨ dɨdɨboado-marundɨ. 11Nɨmboe sapo Suda bɨdɨfɨrɨ ai Sisas Rasarus yɨfɨhündɨ botɨmarirɨ ranahambo hohoanɨmoyeihɨ asu ahei bogorɨ-yomondɨ ratüpurɨ ra hɨnɨŋgɨrɨhi hehimbo Sisasɨmbo yaŋgɨrɨ anɨhondümbo-marɨhora ranɨmbo wambo.

Sisas ai Serusarem ŋgoafɨhü adükarɨ bogorɨ nahurai tükɨmefiyuwa muŋgu ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmayei

(Matyu 21:1-11; Mak 11:1-11; Ruk 19:28-40)

12Nɨmohoafɨrehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ranai adükarɨ si ra hoefembo masühüsi ranai ranɨhü nɨmareiane. Asu ŋgorü sihɨ Sisas ai Serusarem ŋgoafɨnambo asüfu hoafɨ ra hɨmborɨmayei. 13Ranɨyei asu ai mbe emündɨ nahurai hutei sahümündi hehi, nafɨna nafoarɨhorɨ hehü hoafɨ afɨndɨ-afɨndɨyeihɨyeihɨ seiya,

“Godɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndefo!

Nindou Adükarɨndɨ süŋgu tükefiyu ranahambo ‘aboed-ani’ mbɨsefomboane.

Israerɨ-yafe adükarɨ bogorɨmbo aboed-ani mbɨsefomboane,” Buk Song 118:25-26

masei.

14Sisas ai doŋgi semündü haya ranɨwamɨ masüfu Baiborambe hoafɨmayo süŋgu. 15Ai yare hoafɨyowohü yahoya,

“Saion ŋgoafɨ, se yɨhɨmbondamboyafɨ!

Sɨhafɨ Adükarɨ bogorɨ asüfu ra hoeirɨworɨ.

Aiana doŋgi nɨmorɨ ranɨ wamani nɨmarümbo asüfu,” Sekaraia 9:9

meho.

16Horombo ana ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai rananɨ moatükunɨ moai wudɨpoaporu fɨfɨrundɨ. Ŋga süŋguna Sisas ai sünambe hafuane, rasɨmboanɨ ai hohoanɨmomemo Baibor ahambo hoafɨmayo ra. Ranɨyomo asu nindou ai Sisasɨmbo raraorɨhorɨ marɨhündɨ ranahambo fɨfɨrɨmarundɨ.

17Horombo Rasarus ai yɨfɨyu haya hoŋguambeahɨ yaŋguruane, asu Sisas ai ahambo mɨŋgɨmayua hoŋguambeahɨndɨ tükümefiyu ra nindou afɨndɨ ranai ai-dɨbo nɨboadeimbo hoeimarɨhorɨ. Asu nindou afɨndɨ ranai Rasarusɨmbo hoŋguambeahɨndɨ botɨmarirɨ hoafɨ ra sahümündi hehimbo, weindahɨ wataporɨyei wakɨmarɨhindɨ. 18Nindou afɨndɨ ranai Sisas hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ramareandɨ hoafɨ ra hɨmborɨyei hehi nafɨnɨ nafoamarɨhorɨ hei. 19Ranɨyomo asu Farisi ai ahamundɨhoarɨ wataporɨyomondühɨ yahomoya, “Haponda sɨhɨrɨ ra hoerɨhumboanefɨ. Nɨmorehɨ nindowenihɨ muŋgu ahandɨ hoafɨ süŋgurɨhindühɨ wambo ŋgɨrɨ nɨne hohoanɨmo sɨhɨrɨ hohoanɨmomefɨ ra aboedɨndo,” mehomo.

Grik ai Sisasɨmbo kokomarurɨ

20Nɨmorehɨ nindowenihɨ ai Pasofa adükarɨ si ra Serusaremɨnambo Godɨmbo hohoanɨmombo masühüsi. Asu ranɨyei Grik bɨdɨfɨrɨ Suda-yafe rotu hohoanɨmo süŋgurɨhindeimbɨ ai Suda-babɨdɨmbo masühüsi. 21Nindou Grikɨ-mayei ranai Firip Betsaidahündɨ Gariri hɨfambeahɨndɨ ahambo sowahɨ sɨnei düduyahindowohü seiya, “Rɨtɨfo, ro Sisasɨmbo hoeindɨhurɨ sefɨmboanefɨ,” maseiamboyu. 22Asu Firip ai hu Andrumbo hoafɨyundo haya, hafanɨ Sisasɨmbo hoafɨmefɨnando.

23Ranɨyu asu Sisas ai ahafanɨmbo hoafɨyupɨrühɨ yahuya, “Ndeara ndanɨ sɨmboanɨ ana Nindou Hondü ai ndürɨ adükarɨ ndemündümbui. 24Ro sɨhafanɨmbo anɨhondümboanahɨ hoafayahapɨrɨ: Wit maŋgɨrɨ ra hɨfɨnɨ pɨrɨkoate-yo haya nɨmbayo ana, asu mamɨ ranɨ yaŋgɨranɨmbo nɨŋgomboe. Ŋga asu wit maŋgɨrɨ ra hɨfɨnɨ peyo haya nɨmbayo ana, asu aboedɨ tükündɨfehü hɨsɨ aboedɨ hɨsɨndɨmboe. 25Asu nindou ai ahandɨ fi ranahambo yaŋgɨrɨ afɨndɨ hohoanɨmoayu ana, awandɨhoemboe. Ŋga asu nindou ranai hɨfɨ ndanɨhü ahandɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgo hohoanɨmo ra daboadanambo-areandɨ ana, koadürümbo-koadürümbo nüŋgumbui. 26Nindou mamɨ ai wandɨ ratüpurɨ asemündu ana, asu ai moanɨ wandɨ hohoanɨmo süŋgu yaŋgɨrɨ süŋgumbɨ-randamboane. Ro ŋgoafɨ anɨmboahɨ ranɨh-anɨmbo nindou wandɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ ai ro-dɨbo nüŋgumbui. Nindou ra wandɨ ratüpurɨ ranɨ yaŋgɨrɨ semündü anüŋgu ana, asu wandɨ Ape ai ahambo ndürɨ adükarɨ dagadombui,” mehu.

Sisas ai yɨfɨmbomayu ranahambo hoafɨmayu

27Sisas ai yahuya, “Haponda wandɨ ŋgusüfoambe moaruwai-arandɨrɨ. Asu ro nüŋgumambɨsaha? Asu ro hoafɨndahühɨ, ‘Ape wandɨ fiambe nɨnɨ-moatükunɨyo tüküfembo yahohaya rarawayo nda sowandɨfɨ piro,’ mambɨsahɨyo? Roana ŋgɨrɨ randɨhe hoafɨndahɨ, ŋga wanɨ. Ŋga ro wambo rambɨfeyowambo saheheamboanahɨ ndanɨhü tükeheandɨ. 28O Ape, sɨhafɨ ndürɨ ra adükarɨ-mbeyowamboane.” Sisas ai yare hoafɨmayuwamboyo asu hoafɨ mamɨ sünambeahɨndɨ ndahurai kosɨwohü yahoya, “Ro wandɨ ndürɨ ra adükarɨmbo-rɨheamboanahɨ, ŋga wandɨ ndürɨ ra randɨheandanɨ asükai adükarɨ safɨ tükündɨfemboe,” meho. 29Nɨmorehɨ nindowenihɨ akɨmɨ manɨboadei ranai hoafɨ ra hɨmborɨyei hehi hoafɨyeihɨ seiya, “Nɨmoamondɨhoafɨ bürügoayo,” masei. Asu bɨdɨfɨrɨ ai seiya, “Sünambeahɨndɨ nend-ani ahambo hoafeindo,” maseiamboyu.

30Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyuhɨ yahuya, “Hoafɨ se hɨmborɨmayei ranana wambo farɨhefendɨrɨmbo tüküfehüyopoanɨ, ŋga wanɨ. Ranana sɨheimbo farɨhefe-ndürɨmboane tükefeyo. 31Haponda God ai nindou hɨfɨ ndanɨhü anɨboadei ranaheimbo yɨbobo-ndearümbui. Rananɨmbo asu ai Satan ndanɨ hɨfɨ ndanɨhü bogorɨmbofi anüŋgu ra nderümündü pindirümbui. 32Rananɨmbo ai wambo botɨndɨhindɨra, asu ro randɨheandüra nindou afɨndɨ ai wambo sowana ŋgeimboyei.” 33Sisas ai ranɨ hoafɨ hoafɨmayu ra, nindou ai ahambo nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ panduwuranɨ yifɨndümbui.

34Ranɨmboyei nindou ai ahambo sɨmborɨ hoafɨyahündowohü seiya, “Krais ai yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nüŋgumbui, ahɨnümbɨ hohoanɨmo Bukambe ranɨmbo hoafɨmayoa hɨmborɨmayefɨ. Asu se nɨmboeafɨ haponda hoafɨyafühɨ, ‘Nindou Hondü ahambo nɨmoamo ndahorɨmɨndei botɨndɨhora yɨfɨndɨmbui,’ masafa? Asu Nindou Hondü ra düdia?” maseiamboyu. 35Asu sɨmborɨ Sisas ai yahuya, “Si ra se-babɨdɨmbo akɨdoumbo anɨmbo nɨŋgomboe. Si yagodowanɨ nɨmbɨ tüküfekoate-yoambe-anɨmbo si ra-dɨbo ŋgei. Nindou ai si wanɨyowanɨ nɨmbokoanɨ ahu ana, ai moai nafɨ hombo ra fɨfɨreandɨ. 36Haponda si ra sɨheimbo sowahɨ manɨŋgowa hɨfandɨhümboanei, ŋga se si ranahambo anɨhondümbo-ndɨhindüh-anɨmbo, asu ahandɨ nɨmorɨndei,” mehu.

Suda afɨndɨ ai moai Sisasɨndɨ hoafɨ anɨhondümbo-rɨhindɨ

Sisasɨ ranɨ hoafɨ ra rare hoafɨyu mbura asu ai ahei hɨmboarɨhü hu dɨbonapɨmefiyu. 37Ai hoeirɨhora hepünɨfeimbɨ moatükunɨ afɨndɨ ahei hɨmboahü ratüpurɨyu marandɨyosɨ, ŋga asu ai moai ahambo anɨhondümbo-rɨhorɨ. 38Ranɨmboyo asu Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ Aisaiandɨ hoafɨ ra anɨhondü tükümefeyo. Ai hoafɨyuhɨ yahuya,

“Adükarɨ, düdi nindou yɨhoefɨ hoafɨ ranahambo anɨhondümbo-areanda?

Asu Adükarɨ ranai daboe ŋgɨnɨndɨ hohoanɨmo ra nafuiayundoa?” Aisaia 53:1

mehu.

39-40Aisaia ai ŋgorü hoafɨnambo yare sürü papɨrandühɨ yahuya,

“God ai ahei hɨmboarɨ ra gabudearümboani.

Ranɨmboanei asu ai ŋgɨrɨ raranɨ-moatükunɨ ahei hɨmboarɨnambo ndondɨhi hoeindɨhindɨ.

Ahei ŋgusüfoambe ragu God ai nɨmoei nahurai ŋgɨnɨndɨ ramareandüra tükümefeyo.

Ranamboane asu ai ŋgɨrɨ ŋgusüfoambe ndondɨhi hohoanɨmondeihɨ wambo sowana hɨhɨndahi dügüsianɨ dɨboadondɨhearü, ŋga wanɨ,” Aisaia 6:10

mehu. Aisaia ai ra-mehu ranɨmboanei Suda ai Sisasɨmbo ŋgɨrɨ anɨhondümbo-ndɨhorɨ. 41Horombo hondü Sisas hɨfɨnɨ nɨŋgokoate-yuambe Aisaia ai ahandɨ-mayo hɨmboamupuimbo-randeimbɨ hoeire hayamboyu ahambo hoafɨ ra yare hoafɨmayundo.

42Nindou afɨndɨ bogorɨmboyafu mamarɨmo ai-amboa Sisasɨmbo anɨhondümbo-arüwurɨ. Ŋga Farisimbo yɨhɨmboyomondühɨ wambo ai anɨhondümbo-arüwurɨ hoafɨ ra moai weindahɨ hoafɨyomo. Ai hohoanɨmoyomondühɨ yahomoya “Weindahɨ hoafɨndefanɨ yɨhoefɨmbo rotu worambeahɨndɨ hɨhaiboadɨ-munɨmboemo,” mehomo. 43Nindou ranahamumbo nindou ai aboed-anemo mbɨseiya yahomo hohoanɨmomemo, ŋga God ai ahamumbo ‘aboed-anemo’ yahombo moai yifirɨyomo.

Sisasɨndɨ hoafɨ ranai nindouyei hohoanɨmo yɨbobondeamboe

44Ranɨyu Sisas ai puküna hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou wambo anɨhondümbo-areandɨrɨ aiana wambo yaŋgɨrɨ anɨhondümbo-reandɨrühɨyupoanɨ. Ŋga ai Ape wambo koamarɨhendɨra makosahɨ ahambo kameihani anɨhondümbo-arirɨ. 45Asu nindou wambo hoeiareandɨrɨ ranai Ape wambo koamarɨhendɨra makosahɨ ahambo kameihani hoearirɨ. 46Roana, hɨfɨ ndanɨhü si nahurai, nindou ai wambo anɨhondümbo-rɨhindɨrühɨ nɨmbɨ nɨmaroambe nɨŋgokoate-mbeyeia saheheambo makosah-anahɨ.

47Asu nindou mamɨ ai wandɨ hoafɨ hɨmborɨyuhü, süŋgufekoate-ayu ana, ro ŋgɨrɨ ahandɨ hohoanɨmo yɨbobondɨhinɨ. Roana hɨfɨ ndanɨhü nindou aheimbo yɨbobofendürɨmbo kosamboyahɨpoanɨ, ŋga wanɨ. Roana aheimbo aboedambo-fendürɨmbo makosah-anahɨ. 48Asu nindou ai wambo daboadɨ hɨhɨreandɨrühɨ wandɨ hoafɨ semɨndɨkoate-ayu ana, ahambo ahandɨ hohoanɨmo yɨbobofe hoafɨ ra yagododomboe. Hoafɨ ro hoafɨmayahɨ rananɨmbo bɨdɨfɨranɨ si tüküfeyoambe yɨbobondeirɨmboe. 49Hoafɨ nda ropoanɨmbo hohoanɨmoya hehea hoafɨyahühɨ-yahɨpoanɨ, ŋga wanɨ. Ape wambo koamarɨhendɨra makosahɨ ranai muŋgu moatükunɨ Se hoafɨndafɨndürü, mehuamboanahɨ hoafayahɨ. 50Ro hoafɨ ra fɨfɨrɨheamboanahɨ. Apendɨ hoafana aboedɨ yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nɨŋgo-randeimb-ane. Ranɨmboanahɨ Ape ai wambo hoafɨmayundɨra asu muŋgu hoafɨ nda sɨheimbo hoafayahɨ,” mehu.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index