Search form

Son 14

Sisas ai Ape God sowanambo ho naf-ani

1Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se ŋgusüfoambe hepünafundühɨ afɨndɨ hohoanɨmo-ndɨmboemo. Ŋga se Godɨmbo-anɨmbo anɨhondümbo-ndüwurɨ. Asu se wambo amboanɨ anɨhondümbo-ndundɨrɨ. 2Wandɨ Apendɨ worɨ ana fondɨ afɨnd-ane. Ŋga roana sɨhamumbo fondɨ dɨboadɨfembo kameihɨ hahühühanahɨ. Asu ranɨ-moatükunɨ ra tɨkaimbe-mbonana, ro ŋgɨrɨ sɨhamumbo hoafɨyahapurɨ. 3Ro ŋga sɨhamumbo fondɨ dɨboadondɨhe hɨnɨŋgɨndɨhe heambo-anɨmbo, asükainda sɨhamumbo sepurɨmɨndɨmbo kodamboyahɨ. Asu rananɨmbo se ŋgoafɨ ro amarɨhɨ ranɨhü se-amboanɨ nɨmandɨmboemo. 4Ro ahahɨ nafɨ ho ra se fɨfɨrumboanemo,” mehuamboemo.

5Asu Tomas ai hoafɨyundühɨ yahuya, “Adükarɨ, roana moai fɨfɨrɨhundɨ se hombo asafɨ ranana. Nüŋgundɨhu ro fɨfɨrɨmandɨhu ra-nafɨ ho rana?” mehuamboyu. 6Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyunduhü yahuya, “Roanahɨ nafayahɨ, anɨhondü hoafɨ, asu yaŋgɨrɨ nɨŋgombo ra nɨmɨndühayahɨ. Nindou mamai-amboanɨ ŋgɨrɨ ŋgorü nafɨndüfi Ape sowahɨ tükündɨfiyu, ŋga roanahɨ nafayahɨ. 7Asu se wambo fɨfɨrarundɨrɨ ana, wandɨ Apembo amboanɨ fɨfɨrɨndü-wurɨmboemo. Ŋga hapoadümbo se hoeirüwurɨ houmbo fɨfɨrarüwurɨ,” mehuamboemo.

8Asu Firip ai hoafɨyunduhü yahuya, “Adükarɨ, se yɨhoefɨmbo Ape ra nafuiyafɨmunɨ. Rananɨmbo yɨhoefɨmbo waŋgei-mbeyowamboane,” mehuamboyu. 9Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyunduhü yahuya, “Firip, ro se-babɨdɨmbo gedühɨ manɨmboahɨ ranane asu se wambo fɨfɨrɨfendɨrɨ-koate-ayafɨ? Düdi wambo hoeimareandɨrɨ ranai ana Apembo-amboanɨ hoeirirɨ. Asu se ŋgɨrɨ hoafɨndafühɨ, ‘yɨhoefɨmbo Ape ra nafuiyafɨmunɨ,’ mbɨsafɨ. 10Seana moai anɨhondümbo-mbaropoanɨ ro Ape sowahɨ anɨmboahɨ asu Ape ai wambo sowahɨ anüŋgu ra? Hoafɨ ro masahapurɨ ra ropoanɨmbo hohoanɨmoya hehea sahapurɨmbo-yahɨpoanɨ. Ŋga Ape ro dɨbofihani ai ahandɨ ratüpurɨ ra ratüpurɨyu arandɨ. 11Se hoafɨ ndanahambo anɨhondümbo-ndundɨ: Ro Ape-dɨbo-anahɨ asu Ape ai ro-dɨbo-ani. Ra wanɨndoanɨ ana, asu se ro muŋgu hepünɨfeimbɨ moatükunɨ ratüpurɨya marɨhandɨ ranahambo hohoanɨmondɨmondühɨ anɨhondümbo-ndundɨrɨ. 12Ro sɨhamumbo anɨhondümboanahɨ hoafayahapurɨ: Nindou ai wambo anɨhondümbo-areandɨrɨ ana, ai-amboanɨ hepünɨfeimbɨ moatükunɨ rande ratüpurɨndümbui. Rananɨmbo asu ai wandɨ ratüpurɨ ŋgasündeandeimbɨ ratüpurɨndümbui sapo ro Ape sowana hahühühɨ wambo. 13Asu se muŋgu moatükunɨ wandɨ ndürɨ süŋguna dɨdɨbafefundɨ ana, ro randɨheamboyahɨ Ape ai wandɨ süŋgu ndürɨ adükarɨ semɨndɨmbohünda. 14Asu muŋgu moatükunɨ se wandɨ ndürɨna dɨdɨbafefundɨ ana, ro randɨheamboyahɨ.”

Sisas ai Yifiafɨ Aboedɨ dagadürɨmbui

15“Asu se wambo ŋgusüfo pararundɨrɨ ana, se wandɨ-mayo hohoanɨmo ra süŋgundumboemo. 16Asu ro Apembo dɨdɨbafɨ-ndaheandanɨ ai sɨhamumbo ŋgorü farɨhefe-mbohünda dagapurɨmbui. Asu ai se-babɨdɨmbo koadürümbo-koadürümbo nɨŋgomboe. 17Farɨhe-randeimbɨ ndanana anɨhondü hoafɨyo-randeimbɨ Yifiafɨ Aboedɨ ranane. Hɨfɨnɨndɨ nindou aiana ŋgɨrɨ Yifiafɨ Aboedɨ ndanahambo ndahümündi. Asu ai moai Yifiafɨ hoeirɨhi fɨfɨrɨhi raraorɨhündɨ, ŋga wanɨ. Ŋga se ahambo fɨfɨrundɨ asu aiana se-babɨdɨmbo sɨhamundɨ mbusümo nɨŋgomboe.

18Ŋgɨrɨ ro hɨnɨŋgɨ-ndɨheapuranɨ asühɨ nɨmorɨ nahurai nɨŋgomo, ŋga sɨhamumbo sowana kodamboyahɨ. 19Nindou hɨfɨ ndanɨhündambo ai ŋgɨrɨ amɨtata wambo hoeife-ndɨrɨkoate-ndei, ŋga seana wambo hoeindundɨrɨmboemo. Ro hɨfɨ ndanɨhü yaŋgɨrɨ nɨmboahambo wambo asu se-amboanɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgomboemo. 20Ro yɨfɨhündɨ botɨndaheandanɨ ranɨ-sɨmboanɨ ro wandɨ Ape-dɨbo nɨmboahanɨ asu se ro-dɨbo nɨŋgomondanɨ asu ro se-babɨdɨmbo anɨmboahɨ ra fɨfɨrɨndumboemo. 21Nindou wandɨ hohoanɨmo ra süŋguareandɨ ranai ana wambo ŋgusüfo pareandɨrühani. Nindou wambo ŋgusüfo parareandɨrɨ ranahambo wandɨ Ape ai ŋgusüfo parirühani. Asu ro-amboanɨ, ahandɨ hɨmboahü weindahɨ tükündaheandühɨ, asu ahambo ŋgusüfo pandɨhinɨmboyahɨ,” mehuamboyu.

22Asu Sudas, (Sudas Iskariotɨ-yupoanɨ, ŋga ŋgorü Sudas,) ai Sisasɨmbo hoafɨyundühɨ yahuya, “Adükarɨ, se nɨmboeafɨ yɨhoefɨ hɨmboahü weindahɨ tükündafoandühɨ asu nindou hɨfɨ ndanɨhü anɨboadei ahei hɨmboahü weindahɨ tüküfekoate-ayafa?” mehuamboyu. 23Asu Sisas ai sɨmborɨ ahambo hoafɨyundühɨ yahuya, “Nindou ranai wambo ŋgusüfo parareandɨrɨ ana, ai wandɨ hoafɨ ranɨ-süŋgundeambui. Rananɨmbo asu wandɨ Ape ai ahambo ŋgusüfo pandirümbui. Rananɨmbo asu ro Ape-dɨbo ahambo sowahɨ ŋge ai-babɨdɨ koadürümbo-koadürümbo nɨmboemboyehɨ. 24Nindou wambo ŋgusüfo pefendɨrɨkoateyu-randeimbɨ-mayu ranana wandɨ yamundɨfe hoafɨ moai süŋgureandɨ. Hoafɨ haponda se hɨmborayomo nda wandɨ hoafɨ yaŋgɨrɨyopoanɨ, ŋga wanɨ. Wambo Ape koarɨhendɨra makosahɨ ahandɨ-mayo-ane hoafɨ nda.

25Awi ro se-babɨdɨmbo nɨmboamboanahɨ asu ro sɨhamumbo ndanɨ moatükunɨ hoafɨ nda hoafayahapurɨ. 26Ŋga Farɨhai-randeimbɨ ranana Yifiafɨ Aboed-ane. Asu wandɨ ndürɨ süŋgunambo-anɨmbo ahambo Ape ai koandɨhendanɨ kodɨmboe. Ai-anɨmbo sɨhamumbo muŋgu moatükunɨ ranahambo yamundeapurɨmboe. Asu ai sɨhamumbo ŋgusüfoambe horɨndeapura sɨhamumbo ro hoafɨyahapureimbɨ ra asükaindɨmo hohoanɨmondɨmboemo. 27Ro sɨhamumbo randɨheapuranɨ se ŋgusüfo afurɨndu kündumboemo. Ŋgusüfo afurɨfe kife hohoanɨmo wandɨ-mayo ra asahapurɨ. Ro ŋgusüfo afurɨfe kife hohoanɨmo asahapurɨ nda nindou hɨfɨ ndanɨhündambo asahüpurɨ nahurai-yopoanɨ, ŋga wanɨ. Se ŋgusüfo sɨhamundɨ ra afɨndɨ hohoanɨmo-ndɨmondühɨ yɨhɨmbondɨmboemo.

28Ro ranɨ hoafɨ sɨhamumbo masahapurɨ ra se fɨfɨrundɨ: ‘Roana ndearambo sɨhamumbo hɨnɨŋgɨrɨ-heapurühanahɨ, ŋga asükainda tükündaheamboyahɨ.’ Se wambo ŋgusüfo pambarundɨrɨ-mbonana, asu ro haponda Ape sowana ahahühɨ ndanɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyomo. Nɨmboe sapo Ape ai adükarɨ saf-ani asu wambo ŋgasündeandɨrɨ-mboani. 29Yifiafɨ Aboedɨ kosowanɨ-yahɨpoanɨ hoafɨyahapurɨ. Rananɨmbo asu süŋgunambo ra tükündɨfeyoanɨ ranahambo anɨhondümbo-ndundɨrɨ. 30Hɨfɨ ndanɨhündambo hɨfandɨ-randeimbɨ Satan ai ndeara haponda tükümefiyuwambo ro ŋgɨrɨ se-babɨdɨmbo afurɨ gedühɨ wataporɨndahɨ. Satan ai ŋgɨrɨ wambo hɨbadandɨrɨ. 31Ŋga nindou hɨfɨ ndanɨhü anɨboadei ranai ro Apembo ŋgusüfo parɨhinɨ arɨhandɨ ranɨmbo fɨfɨrɨ-mbɨrɨhindamboane. Ranɨmboane asu Ape ai hoafɨmayundɨrambo ratüpurɨya arɨhandɨ. Se botɨyafu houmbo, mborai sɨhɨrɨ ŋgefombo,” mehu.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index