Search form

Son 3

Sisas ai Nikodemus-dɨbo wataporɨmefanɨ

1Nindou mamɨ Farisi-ambeahɨndɨ manüŋgu ahandɨ ndürɨ Nikodemus ai Suda-yafe bogorɨyu. 2Asu mamɨ nɨmbokoanɨ Nikodemus ai Sisas sowahɨ hu tüküfi hoafɨyundühɨ yahuya, “Yamundo-randeimbɨ, Ro fɨfɨrɨ-hunɨnɨmboanefɨ, seana nindou yamundo-randeimbɨ God koamarɨhenɨn-anafɨ. Nindou ŋgorü ai-amboanɨ ŋgɨrɨ hepünɨfeimbɨ moatükunɨ se Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨnambo rawarowandɨ ra randeandɨ,” mehuamboyu.

3Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyundühɨ yahuya, “Ro sɨhambo anɨhondümboanahɨ hoafehanɨnɨ: Nindou ai sɨmborɨ tüküfekoate-ayu ana, ai ŋgɨrɨ God hɨfandarandɨ ranambe ŋgu,” mehu. 4Nikodemus ai sɨmborɨ hoafɨyundühɨ yahuya, “Asu nindou adükarɨhündɨ ra nüŋgunde hondɨ ai wakɨndɨrɨmɨndoanɨ asu nɨmorɨ akɨdou nahuarai tükümandɨfia? Asu ŋgɨrɨ nindou ai hondandɨ furambe daguduwanɨ asükai wakɨndɨrɨmɨndo,” mehuamboyu.

5Asükai Sisas ai Nikodemusɨmbo hoafɨyundühɨ yahuya, “Nindou ai Yifiafɨ Aboedɨnambo asu hoenambo sɨmborɨ tükümbüfiyu-wamboane. Refekoate-ayu ana, ŋgɨrɨ God hɨfandarandɨ ranambe gafu. 6Nindoundɨ fi ranana ahandɨ hondafɨndɨ-yafe findambo tükümefiyuani, ŋga ahandɨ yifiafɨ ranana Yifiafɨ Aboedɨndɨ ŋgɨnɨndɨnambo tükümefeyoane. 7Ro hoafɨyahühɨ se sɨmborɨ tükündahindɨ masahɨ hoafɨ ranambo se ŋgɨrɨ hepünafoandühɨ afɨndɨ hohoanɨmondafɨ,” mehu. 8Werɨ ranai ai hohoanɨmomayo süŋgu werɨyo hoarandɨ. Asu se werɨ fisɨhoasɨ ranɨ-yaŋgɨr-ane hɨmborayafɨ, ŋga nɨnɨ-nafɨ tüküfe hayamboyo asu nɨnɨ-nafɨyo aho ra moai fɨfɨrowandɨ. Asu nindou Yifiafɨ Aboedɨnambo sɨmborɨ tükehindɨ amboanɨ mamɨ yahurai-ane,” mehu.

9Asu Nikodemus ai Sisasɨmbo düdufindühɨ yahuya, “Asu se hoafɨmayafɨ nda nüŋgu-nahurai tükümandɨfea?” mehundowamboyu. 10Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyundühɨ yahuya, “Seana Israerɨ-yafe yamundo-randeimb-anafɨ, ŋga asu seana awi moai fɨfɨrowandɨyo? 11Ro sɨhambo anɨhondümboanahɨ hoafayanɨnɨ, Ro nɨnɨ-moatükunɨyo fɨfɨrɨmarɨhundɨ ranane wataporɨmbo-rɨhu arɨhundɨ. Asu ro nɨne-moatükunɨyo hoeimarɨhundɨ ranane wataporɨmbo-arɨhundɨ. Ŋga hoafɨ ro wataporɨmbo-arɨhundɨ ranahambo se sahümündi daboadanambo-arɨhindɨ. 12Ro sɨheimbo hɨfɨ ndanɨhündambo wataporɨmbo-marɨhandürɨ, ŋga asu moai se wambo anɨhondümbo-rɨhindɨrɨ. Asu ro sünambeahɨndɨ moatükunɨmbo wataporɨndahanɨ ra nüŋgundühi anɨhondümbo-ndɨhindühɨ fɨfɨrɨmandɨhia? 13Moai nindou ŋgorü hɨfɨ ndanɨhündambo ana sünambe hafu, ŋga Nindou Hondü sünambeahɨndɨ makusu ai yaŋgɨrɨyu asükai mahafu.

14Sapo horombo Moses ai amoasɨrɨ nɨmɨ wohɨ furɨkoate-reandühɨ semündü nɨmoamo botɨmareandɨ. Asu mamɨ yahurai-anɨmbo Nindou Hondümbo amboanɨ semündü nɨmoamo botɨfiamboani. 15Rananɨmbo nindou ahambo anɨhondümbo-arɨhorɨ ranai yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nɨŋgo ra mbɨsahümündi-amboane. 16God ai nɨmorɨ mamümbɨyu hayamboyu nɨmorehɨ nindowenihɨ hɨfɨ ndanɨhü anɨboadei ranaheimbo ŋgusüfo pareandürühɨyu asu ahandɨ nɨmorɨ mamɨ ra hɨfɨna koamarɨherü. Nindou muŋgu dɨdɨyei ahambo anɨhondümbo-arɨhorɨ ai ŋgɨrɨ awandɨhehindɨ, ŋga koadürümbo-koadürümbo nɨmboeimboyei. 17God ai ahandɨ nɨmorɨ hɨfɨna koamarɨherü ra ai kosɨ nindou yɨbobore-randeimbɨ nahurai hɨfɨhündɨ nindouyei hohoanɨmo yɨbobofemboyupoanɨ. Ŋga rananɨmbo muŋguambo hɨfɨhündɨ nindou ai ahandɨ süŋgu aboedambo-mbeahinda yahu hayamboyu koamarɨheira makusu.

18Nindou Godɨndɨ nɨmorɨmbo anɨhondümbo-areandɨ ahambo ana ŋgɨrɨ yɨbobondirühɨ papɨ-hoafɨndürɨ, ŋga nindou ahambo anɨhondümbofe-koate-ayu ranahambo-anɨmbo yɨbobondirühɨ papɨ-hoafɨndürɨmbui. 19Yɨbobofe ranahandɨ nɨmɨndɨ ra ndahurai-ane: Sapo si aboedɨ ra sünambeahɨndɨ makosoyosɨ, ŋga asu ai moai ranahambo yifirɨyei, ŋga ai nɨmbokoanɨ nɨmbɨ afɨndɨ pɨmayo ranambe nɨŋgomboyei yifirɨmayei. Nɨmboe sapo ai moaruwai hohoanɨmo rarɨhindühɨ wamboyei ramehindɨ. 20Muŋguambo nindou dɨdɨyei si ranahambo yɨboaruko-arɨhindɨ ana, ai moaruwai hohoanɨmo yaŋgɨrɨ rarɨhindühanei. Nindou yahurai ana ŋgɨrɨ si peyoanɨ ŋgei sapo si ranai ahei moaruwai hohoanɨmo ramarɨhindɨ ra nafuindandürɨmboe sei hehimbo wambo. 21Ŋga nindou aboedɨ hohoanɨmo yaŋgɨrɨ semündü anüŋgu ranai-anɨmbo sihɨ tükündüfimbui. Rananɨmbo nindoundɨ ratüpurɨ ra si ranai Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨnamboane ratüpurɨyu arandɨ mbɨsɨ nafuindɨmboe,” mehu.

Son ai Sisas tükümefiyu nɨmɨndɨ ra weindahɨ hoafɨmayu

22Asu süŋgunambo Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo randɨhünda botɨyafu houmbo Sudia hɨfɨna mahomo. Ai homo ranɨhü yahunümbɨ si nɨŋgomomboyo Sisas ai nindou hundürümarandürɨ. 23Ainon ŋgoafɨhü Serim ŋgoafɨkɨmɨ hoe afɨndɨ mafoafusowa asu ranɨhü Son ai-amboanɨ nɨmorehɨ nindowenihɨ hundürümarandürɨ. Ranɨ-sɨmboanɨ nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ranai ahambo sowana hei marɨhündamboyu ai hundürümarandürɨ. 24Son ai karabusɨfekoate nüŋguambeahɨyo aheimbo hundürümarandürɨ.

25Ranɨyo asu Sudahündɨ mamɨ ai Sonɨndɨ süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo Godɨndɨ hɨmboahü aboedɨ tüküfembo hundürü hohoanɨmo ranahambo hoafɨna sɨmborɨ hoafɨmemo. 26Raoyafu mburu hɨfomo Sonɨmbo hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Yamundo-randeimbɨ, se hohoanɨmoyafai nindou Sodan hoekɨmɨ ai-dɨbo nɨmbafanɨmbo se ahandɨ hoafɨ yɨhoefɨmbo hoafɨmefɨmunɨ. Ŋga ai haponda hundürümarandür-amboanei asu nindou ai sɨhefɨmbo sowana sɨfokoate ahambo sowanambo yaŋgɨrɨ hüraramɨndo,” mehomo. 27Asu sɨmborɨ Son ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou ai ŋgɨrɨ raranɨ-moatükunɨ moanɨ ndemündu, ŋga God ai dagadowan-anɨmbo ndemündümbui. 28Horombo se hɨmborɨyomondanɨ ro sɨhamumbo hoafɨyahapurühɨ sahɨya, ‘Roana Kraisɨyahɨpoanɨ, ŋga ahandɨ nafɨ dɨdɨboado-fembohünda God ai kamafoareandɨr-anahɨ,’ masahɨ hoafɨ ra se sɨhamundɨhoarɨ hɨmborɨmemo. 29Asu nindou ŋgorü ai nɨmorehɨ asemündu ana, nɨmorehɨ ra nindowenihɨ ranahand-ane. Asu nindowenihambo farɨherü-randeimbɨ ai ai-dɨbo nüŋgumbo nɨmorehɨ masemündu ahandɨ hoafɨ hɨmborɨyuhü ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmayu. Yahurai-ane asu haponda hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ ra wandɨ fiambe amaro. 30Asu nindou ranai adükarɨ ndürɨmbɨ-mbiyowamboane, ŋga wandɨ ndürɨ akɨdou-mbeyowamboane.

31Nindou nɨmoamo sünambeahɨndɨ makusu aiani muŋguambo nindou ŋgasünde haya adükarɨ hamɨndayu. Ŋga asu nindou hɨfɨ ndanɨhündamboayu ranai ana hɨfɨnɨndɨ wambo ai hɨfɨ ndanɨhündambo wataporɨ ranɨ yaŋgɨrɨ semündü nüŋgumbo wataporɨyuhani. Ŋga nindou sünambeahɨndɨ makusu ranai ana muŋguambo nindou ŋgasünde haya adükarɨ hamɨnd-ani. 32Ranani asu ai raranɨ-moatükunɨ hoeire asu hɨmborɨyu-randeimbɨ ranahambo hoafɨyu arandɨ. Ŋga asu nindou mamɨ ai-amboanɨ moai ahandɨ hoafɨ ra anɨhondümboreandɨ. 33Nindou düdi ahandɨ hoafɨ ranahambo kɨkɨharamündu ana, asu God ai anɨhondümboani hoafɨyu arandɨ yahuhani. 34Nindou God koamarɨheira makusu ranai ana ahandɨ hoafɨ yaŋgɨr-ani hoafɨyu arandɨ. Sapo God ai moai ahambo Yifiafɨ Aboedɨ ra bɨdɨfɨrɨ-bɨdɨfɨrɨre sagado.

35Afɨndɨ ai Nɨmorɨmbo afɨndɨ hamɨndɨ ŋgusüfo parirühɨ asu muŋgu moatükunɨ hɨfandɨmbo ŋgɨnɨndɨ masagado. 36Nindou ŋgorü ai Nɨmorɨ ahambo anɨhondümbo-arirɨ ana, asu ai aboedɨ koadürümbo-koadürümbo nüŋgumbui. Ŋga asu anɨhondümbofe-koate-ayu aiana ŋgɨrɨ yaŋgɨrɨ koadürümbo-koadürümbo nüŋgu. Asu Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨ hohoanɨmo ra ahambo-so koadürümbo-koadürümbo yagodɨmboe.”

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index