Search form

Ruk 11

Sisas ai Godɨmbo dɨdɨbafɨfembo hohoanɨmo yamundɨmareandɨ

(Matyu 6:9-15; 7:7-11)

1Mamɨmbo Sisas ai ŋgoründühɨ dɨdɨbafɨyuhü manüŋgu. Ai dɨdɨbafɨyu kɨkamünduane, asu ahambo süŋgrurü-rundeimbɨ mamɨ ranai hoafɨyundühɨ yahuya, “Adükarɨ, se yɨhoefɨmbo dɨdɨbafɨyorambo ra Son ai ahambo süŋgrurü-rundeimbɨmbo ramareapurɨ nou yamundowamunɨ,” mehuamboyu. 2Asu Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se ndandu dɨdɨbafɨ-ndafundühɨ anɨmboya,

‘Ape, sɨhafɨ ndürɨ ra moanɨ ahɨnümbɨ-mbeyowamboane.

Sɨhafɨ ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ra mbɨkosowamboane.

3Muŋguambo si ro sesɨ semɨndɨmbo hohoanɨmoayefɨ ra se ndawamunɨ.

4Yɨhoefɨ moaruwai hohoanɨmo ra amboawi mbɨsafɨmunɨ,

ro-amboanɨ muŋguambo nindou yɨhoefombo moaruwaimbo-rɨhimuna, amboawi asahundürɨ nou.

Asu se yɨhoefɨmbo nɨnɨ-moatükunɨ refe hoeifemunɨmboayo

ranambe ndowandɨfɨmunɨ ŋgamboyafɨ,’

mbɨsɨmo,” mehu.

5-6Ranɨyu asu Sisas ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Asu se sɨhafɨ ŋgunindɨ-mayu ranahandɨ worɨna nɨmbɨ mbusümondühɨ hafɨ hoafɨyafɨ-ndowohüya, ‘Wandafɨ, se wambo bret ŋgɨmɨ sawapurɨ, nɨmboe sapo wandɨ ŋgunindɨ ai nafɨmbo sünɨ tükümefɨyu, ŋga ro ai sesɨmbo sesɨ-koate-anahɨ.’ 7Nindou worambe amaru ranai rande sɨmborɨ hoafɨnduhüya, ‘Yipurɨ parɨheamboanahɨ, ŋga se wambo tɨŋɨrɨfo ndawandɨrɨ-mboyafɨ, ŋga ragu moeindanɨ ŋgafɨ. Roana nɨmorɨ babɨdɨmbo fondɨhü apoefɨ. Ro ŋgɨrɨ botɨndahe sɨhambo nɨnɨ-moatükunɨ amboanɨ ndahanɨnɨ,’ mbüsümbui. 8Ro sɨhamumbo hoafɨyahapurɨ, worɨ aharambürɨ ranai botɨndüfi nɨnɨ-moatükunɨyo mbonɨmbo-maramündu ra worambeahɨndɨ fufundamündɨ dagadombui. Nindou ranai ahandɨ ŋgunindɨ ranahambo farɨhefimbo rareandühɨyupoanɨ, ŋga düdu-düdupo-marürambo ranɨmbo dagadombui.

9Ro sɨhamumbo hoafehapurɨ nda, düdundafundanɨ anɨmbo God ai sɨhamumbo dagapurümbui. Kokoarundɨ anɨmbo hoeindumboemo. Yipurɨfihɨ pɨrako-pɨrakondundanɨ anɨmbo yipurɨ ranai sɨhamumbo sübüdɨhoemboe. 10Anɨhondane, muŋguambo nindou düdi-düdufi arandɨ hu-anɨmbo ai ndemündümbui. Nindou düdi ai kokoara hu-anɨmbo ai hoeindeambui. Muŋguambo nindou düdi ai yipurɨfihɨ pɨrako-pɨrakoara hu-anɨmbo ahambo yipurɨ ra sübüdɨhoemboe. 11Asu sɨhafɨ nɨmorɨ ai kinɨ sao sei hehi düduehindɨ ra se harɨnendɨ madabudürɨyo? 12Asu sɨhafɨ nɨmorɨ ai soŋgo sao sei hehi düduehindɨ ra asu se aheimbo hɨfɨtaŋɨ madabundürüyo? 13Se moaruwai hohoanɨmoyomo-rundeimbɨ nindou-anemosɨ, ŋga asu se sɨhamundɨ nɨmorɨ ranaheimbo aboedɨ moatükunɨ sabudürɨ arundɨ. Mamɨ yahurai-ane nindou dɨdɨyei Ape sünambe amaru ahambo düduehindɨ ana, Yifiafɨ Aboedɨ dagadürümbui,” mehu.

Sisasɨmboya moaruwai nendɨ-yafe bogorɨ Berseburɨndɨ ŋgɨnɨndɨnamboane ratüpurɨyu arandɨ masei

(Matyu 12:22-30; Mak 3:20-27)

14Mamɨmbo Sisas ai moaruwai nendɨ hemafoareandɨ nindoundɨ fiambe nɨmarɨmbo nindou ranai wataporɨkoate-yu maranda. Nindou ranahandɨ fiambeahɨndɨ moaruwai nendɨ ranai kosɨfoendühɨyo, asu nindou-mayu ranai wataporɨmayu. Ranɨyei nɨmorehɨ nindowenihɨ ranai mahepünahindɨ. 15Ŋga asu nindou bɨdɨfɨrɨ ai hoafɨyeihɨ seiya, “Sisas ai moaruwai nendɨ-yafe bogorɨ, ahandɨ ndürɨ Bersebur, ahandɨ ŋgɨnɨndɨnambo moaruwai nendɨ ra nindouyei fiambeahɨndɨ raguanambore arandɨ,” masei. 16Asu nindou bɨdɨfɨrɨ ai Sisasɨmbo refe hoeifimbo seihehi hohoanɨmoyeihɨya, “Ai Godɨndɨ ratüpurɨyo rawareandɨ ra nafuimbohünda hepünɨfeimbɨ moatükunɨ rambɨrea-ndamboane,” masei.

17Asu Sisas ai ahei hohoanɨmo ra fɨfɨreandürɨ haya hoafɨyundürühɨ yahuya, “Nindou dɨdɨyei ŋgoafɨ mamɨ papɨrɨhi nɨmareimbɨ ranai yimbumbore yɨbobore haya yifiarayo ana, ŋgɨrɨ aboedɨ nɨmboei. Asu nindou mamɨ ranɨ worambeahɨndɨ ranai yimbumbore yɨboborɨhi mburɨhü aheihoarɨ yifiarayei ana, ŋgɨrɨ aboedɨ nɨmboei. 18Asu Satanɨndɨ nendɨ ranai yimbumbore yɨbobore haya ahafehoarɨ yifiarayo ana, asu nüŋgunde mamühɨ ŋgɨnɨndɨ manɨŋgoa? Se wambo seiya, ‘Ai ana moaruwai nendɨyei bogorɨ ahandɨ ndürɨ Berseburɨndɨ ŋgnɨndɨnamboani moaruwai nendambo hefoare arandɨ,’ masei. 19Asu ro Berseburɨndɨ ŋgɨnɨndɨnambo moaruwai nendɨ ra raguanambo-mbarɨhea mbonana, asu sɨhei nendɨ ai dade ŋgɨnɨndɨnambo moaruwai nendɨ ra raguanamboru arunda? Sɨhei nendɨ ranai sɨheimbo yɨbobondundürühɨ sɨhei hoafɨ ra anɨhondüyopoanɨ mbɨsɨmo nafuindɨmboemo. 20Ŋga asu God ai ahandɨhoarɨ wambo ŋgɨnɨndɨ ra sendɨranɨ ranɨ ŋgɨnɨndɨnambo moaruwai nendɨ ra raguanambo-arɨheandɨ ana, awi se randɨhi fɨfɨrɨndɨhindɨ God ai ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ra sɨheimbo-so tüküfemboane.

21Nindou harɨ ŋgɨnɨndɨ ai muŋguambo yifiarɨ nɨmɨnehoarɨ gugure haya ahandɨ worɨ ranahambo hɨfandarandɨ ana, ahandɨ muŋguambo moatükunɨ ranai aboedɨ yagodɨmboe. 22Ŋga asu nindou ŋgorü harɨ ŋgɨnɨndɨ hondü ai tüküfi nindou ranɨ-dɨbo yifiarɨyafanɨmbo ahambo hɨfɨnamboarirɨ ana, nindou muŋguambo nindou fehefe yifiarɨmbo napo ra fufundamündühɨ asu ahandɨ-mayo napo muŋguambo ra nindou amurambo yɨbobondearümbui. 23Nindou düdi ai wandɨ ŋgunindɨyupoanɨ ehu aiana wambo yɨboaruko-reandɨrühani. Asu nindou düdi ai wambo farɨhefendɨrɨ hefe nindou ranaheimbo gugurɨfendürɨ-koate-ayu ana, ai aheimbo warɨbadandürɨ wakɨndearümbui,” mehu.

Moaruwai nendɨ ranai asükaiyo tükümefeyo

(Matyu 12:43-45)

24Sisas ai yahuya, “Moaruwai nendɨ nindou-mayu ranahandɨ fiambeahɨndɨ makosɨfoendɨ ranai nɨne hɨfɨ nɨŋondɨ anaŋgo ranɨnambo ranɨhü warɨhefe nɨmarɨmbo kokora howohane. Ai fondɨ ra mam-amboanɨ hoeifekoate-ayo ana, ai ahandɨhoarɨ hoafɨndowohü anɨmboya, ‘Awi ro asükainda wandɨ horombodɨdɨ worɨ hɨnɨŋgɨmarɨheandɨ ranɨnambo hɨhɨrɨndahe ŋga,’ mbɨsɨmboe. 25Asu ai ŋgo worɨ ra hoeindeanda moanɨ aboedɨ yɨhoarɨhefe dɨdɨboado-yɨmɨndümbɨ fondarɨmboe. 26Rananɨmbo asu ai ŋgo moaruwai nendɨ 7 bɨdɨfɨrambo fihɨndamɨndɨndürɨ ŋgo ai mamɨ ranɨ worambe nɨmandeimboyei. Moaruwai nendɨ süŋgu tükümehindɨ ranai moaruwai hamɨndɨ-ndeimboyei. Muŋguambo ai nindou-mayu ranahandɨ fiambe gugurɨndahi nɨmandianɨ anɨmbo nindou ranai horombo mamaru nahurai nɨmarɨkoate moanɨ moaruwai hamɨndɨ hondü nɨmandümbui,” mehu.

Nɨnɨ nindou ai anɨhondümbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmandei

27Ranɨyo asu Sisas ai ranɨ hoafɨ ra yare hoafɨyuambe nɨmorehɨ mamɨ ai nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ meŋgoro ranɨ mbusümo botɨfe Sisasɨmbo hoafɨyowohü yahoya, “Nɨmorehɨ ndanai sɨhambo wakɨramɨndɨnɨnɨ mbura tɨtɨhümaranɨnɨ ranai ana hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbeyo-wamboane,” mehoamboyu. 28Asu Sisas ai sɨmborɨ ahambo hoafɨyundühɨ yahuya, “Nindou dɨdɨyei ai Godɨndɨ hoafɨ hɨmborɨyei mburɨhü ranɨ-süŋguarɨhindɨ aianɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbeyei-amboane,” mehu.

Nindou bɨdɨfɨrɨ ai Sisasɨmbo hepünɨfeimbɨ moatükunɨ refembo düdumehindo

(Matyu 12:38-42; Mak 8:12)

29Nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ranai türehowohü ahambo akɨmɨ kakɨmarɨhomɨndei heiamboyu aheimbo hoafɨyundürühɨ yahuya, “Nindou hapondanambe anɨmboei ndanai ana awi nindou moaruwai hamɨnd-anei. Ai ana hepünɨfeimbɨ moatükunɨ hoeifemboanei hohoanɨmoayei sapo wamboya ai anɨhondü Godɨndɨ ratüpurɨyo ratüpurayu yaho fɨfɨrɨfembohünda. Ŋga asu aiana ŋgɨrɨ nɨnɨ-moatükunɨyo tükefeyo ranahambo hoeindɨhindɨ, ŋga wanɨ. Aiana sapo nindou Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ ahandɨ ndürü Sonambo nɨne-moatükunɨ tükümefeyondo ranɨ-moatükunɨ yaŋgɨrɨ anɨmbo hoeindɨhimboyei. 30Mare yahuraiyo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ nindou Sona ai Ninife ŋgoafɨhü nindou amarei ranaheimbo yahurai-ane yaho nafuiyo-ndürɨmbohünda tükümefeyo. Mare yahurai-anɨmbo Nindou Hondü ndanai-amboanɨ tükündüfimbui God ai nindou hapondanambe amarei ranaheimbo nafuiyo-ndürɨmbohünda. 31God ai nindoumbo yɨbobofendürɨmboayu ranɨ si tüküfeyoambe anɨmbo bogorɨ adükarɨ nɨmorehɨ hɨfɨ warɨ kadüdanɨpoedɨ ai tükündɨfe nindou hapondanambe anɨmboei ranaheimbo nɨnɨ-moatükunɨ ai moaruwai ramarɨhindɨ ranɨmbo papɨ-hoafɨndandürɨmboe. Ranɨ-moatükunɨ refemboayo ra nɨmboe sapo ai adükarɨ bogorɨ Soromonɨndɨ ndofe fɨfɨrɨfe hoafɨ hɨmborɨmbo-hündambo ahandɨ hɨfɨ bɨdɨfɨranɨ aŋgunɨpoedɨ hɨnɨŋgɨre haya masɨno. Ŋga ro sɨheimbo hoafehandürɨ nindou sɨhei mbusümo anüŋgu aiana Soromonɨmbo ŋgasündirümboani. 32God ai nindoumbo yɨbobofe-mboayu ranɨ si tüküfeyoambe ana Ninife ŋgoafɨhündɨ nindou ranai botɨndahi nɨmboeimbo sɨheimbo papɨ-hoafɨndühürɨmboyei. Ai refemboayei ra nɨmboe sapo Sona ai hoafɨ wataporɨmbo-maranda hɨmborɨyei mburɨhü moaruwai hohoanɨmo ahei ra hɨnɨŋgɨmarɨhindɨ ranɨmbo-hünda. Ŋga asu ro sɨheimbo hoafehandürɨ sɨhei mbusümo nindou mamɨ anüŋgu aiana Sonambo ŋgasündirümboani,” mehu.

Nindou-yafe hohoanɨmoambe si nahurai

(Matyu 5:15; 6:22-23)

33Sisas ai yare hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou dɨdɨ ai moai ram hai ra yimundɨhi mburɨhü wambürɨ hoarehɨ dɨbonapɨrühi rɨhündɨ, ŋga wanɨ. Aiana moanɨ sapo yimundɨhi mbundɨhümbo nɨmoamo fondɨwamɨ nindɨhindanɨ anɨmbo si ranai boakɨboadeandanɨ nindou dɨdɨyei worambe fandahindühɨ hoeindɨhimboyei. 34Sɨhei hɨmboarɨ ra sɨhei hohoanɨmo ranahandɨ ram hai nahurai-anendürɨ. Asu sɨhei hɨmboarɨ ra aboedayondürɨ ana, sɨhei hohoanɨmoambe si ranai boakɨboadeandürɨmboe. Ŋga asu sɨhei hɨmboarɨ ranai moaruwaiayo ana, sɨhei hohoanɨmoambe nɨmbɨ bündearümboe. 35Ranɨmbohündambo anɨmbo se hɨbadɨhümbo, ŋga asu sɨhei hohoanɨmoambe si amaro ranai nɨmbɨndeamboe. 36Asu muŋguambo hohoanɨmoambe sɨhei fiambe ranai si yaŋgɨrɨ boakɨfoareandühɨ gorügoanɨnɨ nɨmbɨ nɨmarɨkoate-ayondürɨ ana sɨheimbo si ranai boakɨboade-andürɨmboe ram hai si boakafoareandɨ nou,” mehu.

Sisas ai Farisi nindouyomo asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨ bogorɨyomo ahamumbo papɨ-hoafɨmarapurɨ

37Sisas ai wataporɨmbora mbura asu Farisi nindou mamɨ ai hoafɨyundühɨ yahundoya, “Dügüfɨ dagoade-ndɨhoamboane,” mehundo. Ranɨyu asu Sisas ai hüfu farɨfi sesɨ fondɨhü mamaru. 38Ranɨyo asu Farisi nindou ranai Sisas warɨ popaikoate nɨmarü sesɨ ra masesuwa hepünɨmefiyu. 39Adükarɨ ai hoafɨyundühɨ yahuya, “Farisi nindou seana hoe sɨmɨndɨ hɨpɨrɨ asu sesɨ foefe sesɨ hɨpɨrɨ ra moanambüh-ane ndoru popoaiarɨhoemo. Ŋga sɨhamundɨ wagabeyahɨ ana hümbuhünɨ hohoanɨmo asu muŋguambo moaruwai hohoanɨmoane amaropurɨ. 40Seana hɨhɨndɨ hohoanɨmo-yomondeimb-anemo nɨmboe sapo God weindanɨ nafɨmarandɨ ai wagabe-amboanɨ nafɨmarandɨ. 41Nɨne hohoanɨmo aboedɨ sɨhamundɨ ŋgusüfoambe amaropurɨ ranambo nindou dɨdɨyei nɨne napo mbonɨmbo-arɨhümündi ranaheimbo fandɨhaundürɨ. Rawarundɨ anɨmbo asu sɨhamundɨ muŋguambo moatükunɨ ra aboedɨ yaŋgɨrɨndɨmboe.

42Farisi se hɨpoanɨmboembou-anemo! Nɨmboe sapo seana muŋguambo akɨdɨbou sesambefembo moatükunɨ wambɨfɨ nahurai ranane se yimuŋgurundümo mburu asu 10 ranahandɨ ŋgorü bɨdɨfɨrɨ ra Godɨmbo yɨboboru asɨhoemo. Ŋga seana mbumundɨ hohoanɨmo asu Godɨmbo ŋgusüfo pefembo hohoanɨmo ranahambo hɨnɨŋgɨrumboanemo. Se ranɨ hohoanɨmo ra afɨndɨ hohoanɨmo-ndɨmondühɨ asu se ŋgorü ahɨnümbɨ ra hɨnɨŋgɨfe poanɨ.

43Farisi, se hɨpoanɨmboembou-anemo! Ŋga seana Suda-yafe rotu worɨ ranambe bogorɨmbofe nɨmarɨmboanemo hohoanɨmoemo. Asu nindou ai sɨhamumbo nindou afɨndɨ hɨmboahü hɨhɨfɨ-mbɨrɨhümuna yahomo houmboanemo.

44Se hɨpoanɨmboembou-anemo! Se hoeifekoateimbɨ yɨf-ambe nahurai-anemo. Nindou yɨf-ambe ranahambo fɨfɨrɨfekoate ranɨwamɨ hei hehi asu ranɨnambo moaruwai tükümehindɨ. Yahurai-ane sɨhamundɨ moaruwai hohoanɨmo wagabe ragu amaropurɨ ranai nindou-yafe hohoanɨmo moaruwaimbo-ndeandürɨmboe,” mehu.

45Nindou mamɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨreandeimbɨ ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Yamundo-randeimbɨ, se ranɨ hoafɨ Farisimbo hoafayafɨ ranana yɨhoefombo kameihɨ moaruwaimbo-rowamunühanafɨ,” mehuamboyu. 46Asu Sisas ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨ, Se hɨpoanɨmboembou-anemo. Seana nindou bɨdɨfɨrɨyei daboahamɨndɨwamɨ nɨmboreimbɨ mbɨsahümündi yahomo houmbo hüputüpuründümo nandundühanemo. Asu seana ŋgɨrɨ akɨdou-amboanɨ warɨ pandundɨ nɨmboreimbɨ moatükunɨ aheiwamɨ manandundɨ ranahambo farɨhefendürɨ hefe semɨndɨmbo, ŋga wanɨ.

47Se hɨpoanɨmboembou-anemo! Ŋga seana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo rundeimbɨ sɨhamundɨ amoao mamɨ hɨfokoa-marupurɨ ranahamundɨ yɨfambe yihururu arundɨ. 48Seana nafuiyomo-ndühanemo, sapo sɨhamundɨ amoao Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨmbo hɨfokoamarüpurɨ ranahambo aboed-ane yahombo. Nɨmboe sapo ai ahamumbo hɨfokoamarüpurɨ, ŋga se ahamundɨ yɨfambe yihururu arundɨ. 49Asu aboedɨ ndorɨhoayoweimbɨ hohoanɨmo Godɨndɨ-mayo ranai hoafɨyowohü yahoya, ‘Ro Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ asu hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ ra koandɨhe-heapuranɨ bɨdɨfɨrɨ hɨfokoandupurɨ-mboemo, asu bɨdɨfɨrambo moaruwaimbo-ndüpurɨmboemo,’ meho 50Muŋguambo nindou hapondanambe ai hütiyomo Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyomo-rundeimbɨ hɨfɨkoamarüpurɨ. Horombo God ai hɨfɨ nda nafɨrandambe peyo haya sɨnɨmbo hapondadɨdɨ nɨmorehɨ nindowenihɨ burayei aheimbo yagodɨmboe, ŋga ranɨ süŋgumbo anɨmbo tɨŋɨrɨfo ndahümündimboyei. 51Ai nindou hɨfokoako-marüpurɨ Aber nüŋguwamɨ pɨyo haya sɨnɨ Sekaraia nüŋguwamɨ kɨkɨre hɨnɨŋgɨmareandɨ. Ŋga asu ranahambo Godɨmbo sesɨ sɨhefe fondɨkɨmɨ Godɨndɨ worambeyo kefoaru marundɨ. Muŋguambo moaruwai hohoanɨmo ranahandɨ hüti ra nindou hapondanambe burayei aheimbo ranɨ süŋgumbo anɨmbo tɨŋɨrɨfo ndahümündimboyei.

52Ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨ, se hɨpoanɨmboembou-anemo. Ŋga seana fɨfɨrɨfe aboedɨ semɨndɨmbo-mayo ranahambo yipurɨ papɨru hɨnɨŋgɨrundühanemo. Ŋga seana sɨhamundɨhoarɨ kefoundühɨyomo-poanɨ, ŋga asu bɨdɨfɨrɨ ai kefoefe fɨfɨrɨfe semɨndɨmbo seianɨ-ane asu se nafɨ gürarundürɨ,” mehu. 53Sisas ai worɨ nɨmarümbɨ ra hɨnɨŋgɨre hayambo hu-ane ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨyomo asu Farisiyomo ai ahambo moaruwaimbo-rüwurühɨ düdu-düdumarurɨ. 54Ai ahambo refi hoeifiyuwanɨ asu aboedɨ sɨmborɨ hoafɨkoate-nduanɨ ahambo papɨ-hoafɨndɨhurɨ yahomo houmboemo ramarüwurɨ.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index