Search form

Ruk 12

Farisi-yomondɨ yimbu yafambeimbɨ hohoanɨmo ranahambo hɨbadümbo

(Matyu 10:26-27)

1Nindou afɨndɨ tausen gugureandühɨyo asu sɨmborɨ tɨŋarɨ yipütapürɨmayei. Ranɨyu asu Sisas ai ahambo süŋgrurü-rundeimbɨmbo boatei hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se Farisi-yomondɨ fufudɨgoyo-randeimbɨ moatükunɨ yis ranahambo hɨbadümbo. Ro hoafayahɨ ranana ahamundɨ yimbu yafambeimbɨ hohoanɨmo ranahambo anahɨ hoafayahɨ. 2Nɨne-moatükunɨ muŋguambo hapondanambe gabudambe eŋgoro ranana asu süŋgunambo weindahɨ gabudɨwamɨ nɨmoamo yagodɨmboe. Asu nɨne-moatükunɨ muŋguambo dɨbo meŋgoro ranai weindahɨ fɨfɨnde fɨfɨndendamboe. 3Nɨne-moatükunɨ nɨmbɨ nɨmaroanɨ hoafɨmayei ra asu si peyowohü hɨmborɨndeimboyei. Asu nɨne-moatükunɨ se-dɨbo yipurɨ parɨhi hehi hoafɨ sɨmoasɨnambo wataporɨmbo-marɨhündɨ ra weindahɨ worɨ bogɨmondɨwamɨ nɨmboeimbo puküna hoafɨndeimboyei,” mehu.

Sɨhɨrɨ Godɨmbo yaŋgɨrɨ anɨmbo yɨhɨmbo-ndɨhurɨmboane

(Matyu 10:28-31)

4“Wandafɨ mamɨ, ro sɨheimbo hoafehandürɨ, nindou fi hoearɨ yaŋgɨrɨ hɨfokoaru arundɨ ranahambo se yɨhɨmboyopoanɨ, ŋga asu ŋgɨrɨ yifiafɨ ana hɨfokoandundɨ. 5Ŋga ro daboe yɨhɨmbombo ra sɨheimbo hoafɨndamboyahɨ. Godɨmbo se yɨhɨmbondei sapo ai anɨmbo hɨfokoefe mburɨmbo hai ŋgoafɨnambo koarɨhefe rambo ŋgɨnɨndeimbayu ranɨmbo-hünda. Anɨhondane, mamɨ ranahambo yaŋgɨrɨ anɨmbo yɨhɨmbondefomboane. 6Ndu akɨdou hondahüfeimbɨ ra yimbu toeanambo yaŋgɨr-ane pemɨyei sahümündi arɨhündɨ. Ŋga asu God ai ŋgɨrɨ mamamboanɨ mɨtanɨndamündu. 7Ŋga asu God ai nüŋgunümbɨ mbɨrɨnaŋɨyo sɨhafɨ mbɨroambe amaro fɨfɨreamboani. Ranɨmbo-anɨmbo se yɨhɨmbo-ndeimboyei, seana Godɨndɨ hɨmboahü ndu akɨdou ranaheimbo ŋgasündɨ-hindürɨmboanei,” mehu

Sɨhɨrɨ yɨhɨmbokoate Sisasɨndɨ ndürɨ weindahɨ hoafɨndefomboane

(Matyu 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8Sisas ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Ro sɨhamumbo hoafehapurɨ nindou düdi nindou hɨmboahü nüŋgumbo ro Sisasɨmbo anɨhondümbo-rɨhinɨmboanahɨ ehu ana, sɨmborɨ nindou ranahandɨ ndürɨ Nindou Hondü ro Godɨndɨ sünambeahɨndɨ nendɨ-yomondɨ hɨmboahü nindou ranana wandani mbɨsamboyahɨ. 9Ŋga asu nindou düdi nindou hɨmboahü nüŋgumbo wamboya moai ahambo anɨhondümbo-rɨhinɨ ehu ana, asu sɨmborɨ amboanɨ Godɨndɨ sünambeahɨndɨ nendɨ-yomondɨ hɨmboahü ai wandɨyupoanɨ mbɨsamboyahɨ. 10Nindou düdi ai Nindou Hondümbo moaruwai hoafayu ana, God ai amboawi mbüsümbui. Ŋga nindou düdi ai Yifiafɨ Aboedɨ ranahambo moaruwai hoafayu ana, God ai ŋgɨrɨ amboawi mbüsu, ŋga wanɨ. 11Ai sɨhamumbo rotu worɨnambo papɨ-hoafɨ hɨmborɨyomo-rundeimbɨ asu bogorɨ nindou-yomondɨ hɨmboahü ndowapundümo ŋgomondanɨ ro nüŋgunahurai asu nɨnɨ hoafɨ hoafɨmandefɨ mbɨsɨmo houmbo ranahambo afɨndɨ hohoanɨmondɨmboemo. 12Mamɨ ranɨ-sɨmboanɨ anɨmbo se nɨne hoafɨ hoafɨmbo ra Yifiafɨ Aboedɨ ranai sɨhamundɨ hohoanɨmoambe horɨnde dagapurɨmboe,” mehu.

Kakɨ afɨndeimbɨ nindoundɨ hɨhɨndɨ hohoanɨmo kafoefe hoafɨ

13Nindou afɨndɨ gugure meŋgoro ranambeahɨndɨ mamɨ ai hu Sisasɨmbo hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou yamundo-randeimbɨ, se wandɨ amoŋgoambo hoafɨndafanɨ ai apendɨ-mayo napo yɨhoehɨ ra yɨbobondɨhoa-mɨndembo,” mehuamboyu. 14Asu Sisas ai hoafɨyundowohü yahuya, “Dɨdɨ ai hoafɨmayuwamboyo ro sɨhafandɨ papɨ-hoafɨ hɨmborɨyohü yɨbobofembo rana?” 15Asükai hoafɨyundürühɨ yahuya, “Se ndondɨhi hɨbadɨhümbo, ŋga muŋguambo moatükunɨ semɨndɨmbo afɨndɨ hohoanɨmondɨmboemo. Ŋga se ŋgɨrɨ koadürü koadürümbo nɨŋgo napo ranɨfihɨ ndowandɨfɨ,” mehu.

16Sisas ai kafoefe hoafɨ ra wataporɨmbo-randühɨya, “Nindou napo afɨndeimbɨ mamɨ ranai hɨfɨ ranɨfihɨ nümbürɨ hɨfɨreandanɨ afɨndɨ safɨmayo. 17Nindou ranai aimbo nɨmarü hohoanɨmoyuhüya, ‘Ro nɨnɨ nünüŋgundɨheambo, ŋga nümbürambeahɨndɨ sesɨ ra kurɨfembo fondɨ wanayo,’ mehu. 18Ranɨyu asu hoafɨyuhɨya, ‘Awi ro nda süŋgundɨhea. Wandɨ sesɨ worɨ ra muŋgu bɨrɨboadɨhe mbundɨhambo mamɨ afɨndɨ worɨmbondɨhɨ mbundɨhambo wit asu amurɨ napo ra kundɨheamboyahɨ.’ 19Rananɨmbo wandɨfimbo hoafɨndahühɨya, ‘Hapoana afɨndɨ hɨmboanɨ aho ra sesɨmbo aboedɨ napo ra waŋgei-ane. Ŋga nɨmandefɨ sesɨ ra dagudifɨ hoe ndɨmɨndefɨ raraondɨhundühɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndefo,’ mehu. 20Ŋga asu God ai hoafɨyundühɨ yahuya, ‘Seana ŋgusüfokoate nindou-anafɨ! Hapo nɨmbɨkoanɨ anɨmbo se yɨfɨndamboyafɨ. Ŋga asu nindou dɨdɨ ai napo sɨhafɨ-mayo ndorandɨfɨ masɨhawandɨ ra mandemünda?’ mehu. 21Yahurai anɨmbo nindou dɨdɨyei napo afɨndeimbayei aheimbo tükündɨfemboe, ŋga aiana Godɨndɨ hɨmboahü napo-koate-anei,” mehu.

Ŋgusüfo pukɨyowohü afɨndɨ hohoanɨmoyo hoaŋgo hoafɨ

(Matyu 6:25-34)

22Sisas ai ahambo süŋgrurü-rundeimbɨmbo hoafɨyuhɨ yahuya, “Ro sɨhamumbo hoafehapurɨ nda, Se nɨnɨ sesɨ madagudifɨ mbɨsɨmo asu nɨnɨ hoearɨ yɨhoefɨ fi gabudɨmandɨhu mbɨsɨmo houmbo afɨndɨ hohoanɨmondɨmboemo. 23Yaŋgɨrɨ nɨŋgo ranane adükarɨ hamɨndayo, ŋga sesɨ ana moanane asükai fi-ane adükarɨ hamɨndayo, ŋga hoearɨ ana moanane. 24Asu awi se ndu nɨmoamo ahahabodei ranaheimbo hoeirundürɨ. Ndu ranai ana moai nɨnɨ-moatükunɨ hoarɨ hɨfɨkarɨhi, sesɨ yimuŋgurɨhümündi hei worambe sɨhehi raraorɨhündɨ, ŋga aheimbo ana God ai sesɨ ra sagadürɨ arandɨ. Ŋga seana ndu ranaheimbo ŋgasündɨhi-ndürɨmboanei. 25Se ranɨ-moatükunɨmbo afɨndɨ hohoanɨmoayafɨ ranai ŋgɨrɨ fandɨhenɨnanɨ akɨdou gedühɨ safɨ yaŋgɨrɨ nɨmbafɨ. 26Asu se akɨdou moatükunɨ yahurai ra ndofe hɨfandɨyokoate-ayafɨ ra asu nüŋgundo adükarɨ moatükunɨ ra hɨbadɨmandanda?

27Nüŋgure hayamboyo wohɨ ahurɨyei arɨhündɨ ra hoeiru, aiana moai ahei fimbohünda hoearɨ kakɨyei asu ratüpurɨyei rɨhündɨ. Ŋga ro sɨhamumbo hoafehapurɨ horombo adükarɨ bogorɨ Soromon ai napo afɨndeimbɨyu, ŋga ahandɨ yihuru aboedɨ yihurumaramündu ra wohɨ ahurɨ ranai Soromonɨndɨ yihuru ra ŋgasündeamboane. 28God ai wohɨ hapondanɨ yaŋgɨrɨ amaro ra hɨfɨhü hoearɨ yihurure hɨnɨŋgɨreandühani, ŋga asu sümbo ana haiambe pifemboane. Se akɨdou anɨhondümbofe-koate-yomondeimbɨ God ai sɨhamumbo amboa hoearɨ yihurundeapurɨmbui. 29Se nɨnɨ sesɨmboyo mbɨsei asu nɨnɨ sɨmɨndɨramboyo mbɨsei hehi ranahambo afɨndɨ hohoanɨmondei ŋgeimboyei, ŋga yowanɨ. 30Godɨmbo anɨhondümbofe-koate-yeimbɨ ana muŋgu moatükunɨ ra semɨndɨmboane hohoanɨmoayei, ŋga Ape God ai fɨfɨreamboani se semɨndɨmbo afɨndɨ hohoanɨmoayei ra. 31Ŋga God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranahambo kokondundanɨ anɨmbo ranɨ amboanɨ dagapurümbui,” mehu.

Aboedɨ napo gugurɨfe hohoanɨmo

(Matyu 6:19-21)

32“Sipsip afɨndɨfurɨ ra se yowanɨ yɨhɨmbo-ndeimboyei, ŋga ndühɨ sühüsi, sɨhei Ape ai sɨheimbo amboanɨ ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranambe hɨfandɨyondürɨmbo yifirayu. 33Se sɨhamundɨ napo ra kakɨfihɨ koandɨhou mbundu asu napo-koate-yeimbɨ ranaheimbo kakɨ ra dabudürɨ. Se kakɨ foefe hɨpɨrɨ yahurai ndowandümo nɨmai moaruwaiyo rakoate-yoweimbɨ asu rananɨmbo aboedɨ napo sünambe gugurɨndundɨ. Ŋgɨrɨ sünambe ana fandɨhoayo, ŋgɨrɨ hümbuhünɨ nindou ndahümündi asu süsɨmbümɨ ai dagüdi. 34Sɨhei ŋgusüfo ana sapo nahi sɨhei napo yaŋgorɨhɨ anɨmbo kündarümbui.”

Nafɨndɨhümɨndi nɨmandimbo hɨbadɨhündɨ

(Matyu 24:45-51)

35“Se hoearɨ yihuru-rɨhümündi amarei nou nɨne-moatükunɨ tüküfemboayo ranahambo hɨbadühündühɨ sɨhei ram ra yimundɨhinda simbeyowamboane. 36Se ratüpurɨyei rɨhündeimbɨ nahuraindeihɨ asu ahei bogorɨmbo nindou ai nɨmorehɨ semɨndɨmbo si ra hu mbura asu hɨhɨrɨfi huanɨ nou hɨbadɨhorɨ. Ai süfu yipurɨ fihɨ pɨrako-pɨrakondandanɨ nɨmai yipurɨ sübüdɨhehindɨ. 37Asu ahei bogorɨ nindou ranai hu hɨmboyuwanɨ yapombofekoate yaŋgɨrɨ nɨmarei ahambo hɨfandarɨhorɨ ana, ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndei. Ro sɨheimbo anɨhondümboanahɨ hoafehandürɨ bogorɨ nindou ranai ahandɨ warɨhoandarümbɨ ŋgɨsɨharɨ hoearɨ ra yimündɨhai mbunda hoafɨndündüranɨ sesɨ fondɨkɨmɨ nɨmandeianɨ düdɨ sesɨ dagadürümbui. 38Ratüpurɨyei-rɨhündeimbɨ ranai nɨmbɨ mbusümomboyo asu si hoafɨmboyo hɨfandɨhümbo nɨmareianɨ ahei bogorɨ nindou ranai hu hoeiareandürɨ ana, ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndeimboyei. 39Se fɨfɨndɨhindɨ sapo worɨ aharambürɨ ranai nɨnɨ-sɨmboanɨyo hümbuhünɨ nindou tüküfemboayu ra fɨfɨrareandɨ ana, tükündafu hümbuhünɨ-ndɨmboemo mbüsɨ haya günde nɨmandümbui. 40Ranɨmboane se-amboanɨ hɨbadɨhümbo, ŋga Nindou Hondü ranai tüküfembo ra mɨtanɨ-rɨhümündi hehi hɨdɨbo-hɨdɨboyeiambe anɨmbo kudümbui,” mehu.

Nindou ratüpurɨyafanɨ-rɨnandeimbɨ aboedɨ asu moaruwai ranahafandɨ kafoefe hoafɨ

(Matyu 24:45-51)

41Pita yahuya, “Adükarɨ hoafayafɨ nda yɨhoefɨmbo yaŋgɨrɨyafɨ asu muŋguambo nindoumboyafɨ?,” mehuamboyu. 42Sɨmborɨ Adükarɨ ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou düdi ai aboedɨ ndore anɨhondümbo fɨfɨreandeimbɨyu haya aboedɨ ratüpurɨyu randeimbeyua? Nindou ranahambo ahandɨ bogorɨ nindou-mayu ranai anɨhondümbo-rirɨ hayambo wambo worambe sesɨnapo eŋgoro ra hɨfandɨyohü ratüpurɨyomo rundeimbɨ nindou ai sesɨ semɨndɨ sɨmboanɨ segupurɨ rambohünda kaboadirɨ hɨnɨŋgɨndirümbui. 43Nindou ranahandɨ bogorɨ nindou ranai worambe tüküfi hoeiriranɨ ratüpurayu ana, moanɨ afɨndɨ hamɨndɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ-mbiyuwamboane. 44Ro sɨhamumbo anɨhondümboanahɨ hoafehapurɨ, bogorɨ nindou ranai nindou ranahambo ahandɨ muŋguambo moatükunɨ ranahambo hɨfandɨmbo bogorɨmbondirü hɨnɨŋgɨndirümbui. 45Ŋga asu nindou ranai yare hohoanɨmoyuhüya, ‘Awi, wandɨ bogorɨ nindou ranai ŋgɨrɨ nɨmehünou hɨhɨrɨndüfi düdu,’ yahu haya bodɨmondɨ ratüpurɨyei rɨhündeimbɨ nɨmorehɨ nindowenihɨ ranaheimbo bubuhaiyu sesɨ sesü bia ndümündü haya hɨhɨndɨ hohoanɨmondümbui. 46Ŋga asu bogorɨ nindou ranahambo ahandɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ ranai mamɨ sɨmboanɨ ŋgɨrɨ tükündɨfiyu mbüsɨ haya hɨdɨbo-hɨdɨboyuambe anɨmbo tükündüfimbui. Rananɨmbo bogorɨ nindou ranai bubundürɨ mbunda koandɨheiranɨ ŋgu nindou bɨdɨfɨrɨ hɨmborɨkoate-yei rɨhündeimbɨ babɨdɨmbo nüŋgumbui.

47Ratüpurɨ-yurandeimbɨ ranai ahandɨ bogorɨ nindou ai refembo yifirayu ra fɨfɨreandɨ, ŋga ai refekoate-yu, asu bogorɨ nindou ai yifirayu süŋgufekoate-ayu ana, bogorɨ nindou ranai afɨndɨmbo bubundürümbui. 48Ŋga asu ratüpurɨyu-randeimbɨ ranai ahandɨ bogorɨ nindou yifirayu ra fɨfɨrɨfekoate-yu haya ndofe ratüpurɨkoate-ayu ana, asu yimbumamɨmbo safɨ bubumboani. Sapo nindou dɨdɨyei afɨndɨ hamɨndɨ masahümündi ana, asu sɨmborɨ afɨndɨ hamɨndɨ mbɨsehindamboane. Asu nindou ranahei warɨhü afɨndɨ hamɨndɨ asɨhehindɨ ana, asu sɨmborɨ afɨndɨ masɨhehindɨ ra ŋgasündeandeimbɨ segodürɨmbo hohoanɨmombeye-amboane.”

Sisas ai nindou yikürübüfe-ndürɨmboyu makusu

(Matyu 10:34-36)

49“Ro makosahɨ nda hɨfɨ ndanɨhü hai püpifemboyahɨ makosahɨ asu hai ranai yimbeyowa sahehea yifiar-ayahɨ. 50Nindou hoeambe hundürayei nou ro asübusɨ afɨndeimbɨ hundürü-ndamboyahɨ, ŋga hundürü ra awi moai hundürüyahɨ ranɨmboanahɨ ŋgusüfo sɨhayahɨ. 51Se randɨhi hohoanɨmondeihɨya, ‘Ai ana yifiarɨ yifiarɨ hɨfɨ ndanɨhü eŋgoro ra kɨkɨfembo makusu-ane,’ mbɨseimboyei, ŋga wanɨ. Ro moai yifiarɨ yifiarɨ ranahambo kɨkɨfembo kosahɨ, ŋga nindou yikürübüfe-ndürɨmboyahɨ makosahɨ. 52Hapondanɨ peyo haya aho ra nindou mamɨ ai ahandɨ fikɨmɨnɨndɨ hondahüfeimbeimbayu ana, yɨbobondahimboyei. Rananɨmbo yimbumbündafe asu ŋgorü ŋgɨmeimbɨndei hehi sɨmborɨ sɨmborɨndeimboyei. 53Rananɨmbo yɨbobondahi mbundɨhü, nindowenihɨ nɨmorɨ ai afɨndambo asu afɨndɨ ai nɨmorɨmbo hürütürɨ-ndamboyafanɨ. Asu nɨmorehɨ ai ahandɨ nɨmorehɨ nɨmorɨ-dɨbo sɨmborɨ hürütürɨndafe asu yamoŋgoamɨndoho ai sɨmborɨ hürütürɨndafe rarandeimboyei,” mehu.

Muŋguambo nindou nɨne-moatükunɨ tükefeyo ranahandɨ nɨmɨndɨ moai fɨfɨrɨhindɨ

(Matyu 16:2-3)

54Sisas ai nindou afɨndɨ ranaheimbo hoafɨyundürühɨ yahuya, “Se hoeirɨhindanɨ hüfɨhamɨndɨ hanuwanɨpoedɨ hoenɨmbaŋɨ sɨfowanɨ hoeirɨhindühɨ hoendɨmboe seianɨ asu hoeyo arandɨ. 55Asükai se hoeirɨhindanɨ ŋgɨrɨsafɨnɨpoedɨ werɨ sɨfowanɨ yahɨmondɨmboe seianɨ asu yahɨmoyo arandɨ. 56Seana yimbu yafambeyeimb-anei, sapo se fɨfɨrɨhimboanei nɨne moatükunɨ hɨfɨnɨ asu sünambe tükefeyo ra. Asu nɨmboe nɨne-moatükunɨ hapondanɨ God ai ratüpurɨmayuwa tükefeyo ra fɨfɨrɨfekoate-ayeia?” mehu.

Düdi sɨhambo hoafɨmayunɨnɨ dɨbo hoafɨ dɨdɨboadondowandɨ

(Matyu 5:25-26)

57“Nɨmboe sɨhafɨhoarɨ yɨbobofekoate-ayafɨ nɨne-moatükunɨyo aboedayo ranahamboa? 58Asu nindou ŋgorü ai sɨhambo papɨ-hoafɨyonɨnɨmbo mbüsü haya yɨbobore-randeimbɨ sowana hoafɨ hɨmborɨmbo ndemündünɨnɨ ŋguanɨ ana, se nɨmai ŋgafɨ nafɨnɨ aboedɨ-aboedɨ-ndafɨneandɨ. Asu se refekoate-ayafandɨ ana sɨhambo papɨ-hoafɨ ranɨnɨ-randeimbɨ nindou ranai hoafɨ hɨmborɨyu randeimbɨndɨ warɨhündeanɨna, prisman ai karabusambe hɨnɨŋgɨndeanɨnɨmbui. 59Ro anɨhondümboanahɨ sɨhambo hoafehanɨnɨ, se rando nɨmandɨfɨmbo kakɨ pemɨndafɨ mehomo sɨmogodühɨ pemayafɨ anɨmbo tükündafoamboyafɨ,” mehu.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index