Search form

Ruk 14

Sisas ai nindou aŋgünümbɨ aboedɨmarirɨ

1Moanɨ nɨmarɨmbo sihɨ Sisas ai Farisi bogorɨndɨ worambe sesɨ sesɨmbo mahuwa nindou ai ahambo ndorüwurɨ hɨmboarɨ safühɨmarüwurɨ. 2Ranɨhü nindou mamɨ yirɨwarɨ fiyuweimbɨ mamaru. 3Ranɨyo Sisas ai Farisi nindou-yomo asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨ-yomo ahamumbo hoafɨyuhɨya, “Moanɨ nɨmarɨmbo sihɨ ra nindou aboedɨfemboyo asu yowanɨyo?” mehu. 4Ŋga asu ai moai ahandɨ hoafɨ sɨmborɨ hoafɨyomo. Ranɨyo asu Sisas ai nindou ra serümündü aboedɨrirɨ mbura koamarɨherü.

5Sisas ai ahamumbo hoafɨyupurühɨya, “Sɨhamundɨ nɨmorɨyo asu burmakauyo ai moanɨ nɨmarɨ sihɨ feamoŋgoambe pɨrayo ra nɨmai hümandɨhouyo asu wanɨmandɨyo?” mehu. 6Ranɨyomo asu moai ahambo sɨmborɨ hoafɨyomondo.

Se yowanɨ sɨhafɨ fimbo roana ndorɨhehe-andeimb-anahɨ yahopoanɨ

7-8Sisas ai hoeireapurane nindou sesɨ sesɨmbo hoafɨmayua tükümefundɨ ranai nɨmarɨfondɨ aboedɨ hamɨndɨwamɨ nɨmarɨmbo hohoanɨmo-memonda yare hoafɨyuhɨya, “Nindou ŋgorü ai sɨhambo nɨmorehɨ semɨndambe sesesɨmbo hoafɨnduanɨ ŋgafühɨ ra se nɨmarɨfondɨ aboedühɨ ndowandɨmboyafɨ, ŋga nindou ndorɨhoeimbɨ ahambo amboanɨ hoafɨyomondowohüpo. 9Nindou sɨhafanɨmbo yɨboboambo hoafɨmayupɨra mahafanɨ ranai düdü sɨhambo hoafɨndühɨya, ‘Nindou ndanahambo sɨhafɨ-mayo fondɨ ra sabado,’ mbüsümbui. Randɨfiyuwanɨ asu se amoanɨŋgɨndafɨ mbunda ŋgafɨ bɨdɨfɨranɨ fondɨwamɨ nɨmandɨmboyafɨ. 10Ŋga sɨhambo hoafɨndeianɨ ŋgafühɨ ra fondɨ sapo akɨdou yahurɨŋgoahurɨ safɨ-mayo ranɨwamɨ anɨmbo nɨmandɨfɨ. Rananɨmbo sɨhambo hoafɨmayunɨna mahafɨ ranai ŋgu hoeindeanɨnanɨ wanɨ hoafɨnduhüya, ‘Wandafɨ, fondɨ aboedühɨ ndanɨwamɨ sühüfɨ nɨmarɨfɨ,’ mbüsüwanɨ asu bɨdɨfɨrɨ amurɨ mafandɨhindɨ ranai sɨhambo nindou adükar-ani mbɨseihü ahɨnɨndeimboyei. 11Nindou dɨdɨyei ai ahei fi botarɨhindɨ ana, God ai hɨfɨnambo-ndearümbui. Asu nindou dɨdɨyei ahei fi hɨfɨnambo-arɨhindɨ ana, God ai aheimbo botɨndearümbui,” mehu.

Se takɨnɨ ndowandɨmboyafɨ

12Sisasɨmbo nindou hoafɨmayundoa mahu ranahambo hoafɨyundühɨ yahuya, “Hüfɨnɨmboyo asu nɨmbambeyo sesesɨmbo ra, se yowanɨ sɨhafɨ ŋgunindɨ, fikɨmɨnɨndɨ, boagɨrɨ, sɨhafɨ napo afɨndeimbɨ wandafɨ aheimbo yaŋgɨrɨ mborai yahopoanɨ. Asu sɨmborɨ amboanɨ ŋgorüsɨmboanɨ hoafɨndeianɨ ŋgafanɨ sesɨ ndahünɨnɨmboyei. 13Ranamboasɨ, ŋga se sesesɨ-ndafühɨ ra napo-koate-yeimbɨ, fi moaruwaiyeimbɨ, tɨŋarɨ moaruwaiyeimbɨ asu hɨmboatɨharɨyeimbɨ aheimbo anɨmbo mborai mbɨsafɨ. 14Rananɨmbo God ai sɨhambo aboedɨ-aboedɨndea-nɨnɨmbui, nɨmboe sapo aiana napo-koate-wambo asu ŋgɨrɨ sɨmborɨ nɨnɨ ndehindɨ. Ŋga aboedɨ nindou ai yɨfɨhündɨ botɨyahindɨ sɨmboanɨ God ai takɨnɨ daganɨnɨmbui.”

Sisas ai nɨmorehɨ semɨndɨ sɨmboanɨ sesesɨmbo kafoefe hoafɨ hoafɨmayu

(Matyu 22:1-10)

15Mamɨ sɨmboanɨ nindou mamɨ sesɨ fondɨwamɨ Sisas-dɨbo nɨmarümbo God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranambe nɨmareimbo seses-ayei hoafɨ ra hɨmborɨyu haya hoafɨyundühɨ yahuya, “Nindou ranai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmbeyei-amboane,” mehuamboyu. 16Sisas ai hoafɨyundowohü yahuya, “Nindou mamɨ ai afɨndɨ sesesɨmbo hohoanɨmoyu haya nindou afɨndɨmboya ‘Mborai’ mehupurɨ. 17Mamɨ muŋguambo sesɨ sɨndɨ nafɨramɨndoanɨ ahandɨ ratüpurɨyu randeimbɨmbo hoafɨyundowohü yahuya, ‘Nindou ro hoafɨmehapurɨ ranahamumbo sowana hafɨ hoafɨyafɨpurühɨ anɨmboya, ‘Mborai, muŋguambo sesɨ sɨndɨ nafɨramɨndɨmboane’ mbɨsafɨ.

18Ŋga asu muŋguambo nindou ranai moeimbo ŋgɨrɨ dɨdefɨ mehomo. Ŋga ŋgorü ai boatei hoafɨndühɨya, ‘Ro hɨfɨ pemɨya heheambo wamboanahɨ ŋga hoeindɨhea samboanahɨ asu ro ŋgɨrɨ dɨdɨhɨ,’ mehu. 19Ranɨkɨmɨ ŋgorü ai hoafɨnduhüya, ‘Roana burmakau 10 ratüpurɨmbohünda pemɨya heheambo wamboanahɨ ŋga randɨhe hoeindɨhea samboanahɨ, ŋga asu ro ŋgɨrɨ dɨdɨhɨ,’ mehu. 20Asu bɨdɨfɨranambo nindou-mayu ranai hoafɨyuhɨ yahuya, ‘Ro ana hapondanɨ yaŋgɨrɨ nɨmorehühɨ-yahe heheambo wambo ŋgɨrɨ dɨdɨhɨ,’ mehu.

21Ranɨyo asu ahandɨ ratüpurɨyu-randeimbɨ ai hɨhɨrɨfi hüfu ahandɨ bogorɨmbo nindou ai yɨboaruko-memo ranahambo hoafɨmayundo. Ranɨyu asu bogorɨ ai ŋgusüfoambe moaruwaiyuhü hoafɨyuhɨya, ‘Nɨmehünou asükai ŋgafɨ muŋguambo adükarɨ nafɨhü asu muŋguambo akɨdou nafɨhü, napo-koate-yeimbɨ, fi moaruwaiyeimbɨ, yitɨŋarɨ moaruwaiyeimbɨ asu hɨmboatɨharɨ ra fufondandɨfɨndürɨ dügüfɨ,’ mehu 22Süŋgunambo ratüpurɨyu-randeimbɨ ai hoafɨyundowohü yahuya, ‘Bogorɨ, ro ramarɨheandɨ se hoafɨmayafɨ süŋgu, ŋga awi fondɨ anɨŋgo,’ mehuamboyu. 23Ahandɨ bogorɨ ai hoafɨyundowohü yahuya, ‘Ŋgafɨ tükündafo hawa akɨdou nafɨ asu nɨmambe nafɨ ŋgafühɨ hoeindowandürühɨ ana hüti hoafɨndafanɨ mbüsühüsiamboane. Rananɨmbo wandɨ fondɨ ra sɨmoŋgorɨ-mbeyowamboane. 24Ro nindou weaŋgurühɨ hoafɨmehapurɨ ra ŋgɨrɨ dɨdai-amboanɨ wandɨ-mayo sesɨ ra apɨndeandɨ,’ mehu,” Sisas ramehu.

Nindou düdi ai Sisasɨmbo süŋgufembondühɨ ana ndonde hohoanɨmondu hoeindeandühɨ anɨmbo

(Matyu 10:37-38)

25-26Nindou afɨndɨ ranai ahandɨ süŋgu tümareandamboyu asu aheimbo hɨhɨrɨfi hoafɨyundürühɨ yahuya, “Nindou düdi ai wambo süŋgureandɨrühɨ asu ahandɨ hondafɨndɨ, nɨmorehɨ, nɨmorɨ, akohoandɨ rehɨmamɨ aheimbo asu ahandɨhoarɨmbo amboa afɨndɨ hohoanɨmoyuhü wambo akɨdou-yaŋgɨrɨ hohoanɨmoayu ana, nindou ranai wandɨ süŋgureandeimbɨ-yupoanɨ. 27Nindou düdi ai wandɨ süŋgunambo ahambo tɨŋɨrɨfo afɨndɨ tükefeyo ranahambo moanane yahu ŋgɨnɨndɨ nɨŋgokoate-ayu ana, ai wandɨ süŋgureandeimbɨ-yupoanɨ.

28Sapo se afɨndɨ hoandarɨ worɨmbombo hohoanɨmoayafɨ ra weaŋgurühɨ nɨmandɨfɨ hohoanɨmondafɨ nüŋgunümbɨ kakɨnambo worɨ nda moendɨmandɨhinɨ mbɨsafɨ hohoanɨmondafɨ hoeindowandühɨ anɨmbo randowandɨ. 29Asu refekoate-ayafɨ ana, se kambohoanɨ yaŋgɨrɨ fondo hɨnɨŋgɨndo hawa asu moendɨfekoate-ndafanɨ bodɨmondɨ ai sɨhambo tɨrɨfoefe hoafɨ-ndahünɨnɨmboyei. 30Ai randɨhi hoafɨndeihɨya, ‘Nindou nda worɨmbo-marandɨyosɨ, ŋga moai moendɨreandɨ,’ mbɨseimboyei.

31Adükarɨ bogorɨ nindou ŋgorü ai adükarɨ bogorɨ ŋgorü-dɨbo yifiarɨmbo hohoanɨmoayu ana, ai nɨmandü hohoanɨmondu hoeindeandühɨ anɨmbo rambüfiyuwamboane. Ai nɨmandü hohoanɨmondu hoeindeandühɨ anɨmbo 10,000 ami ra 20,000 ranahambo waŋgeimandɨyo. 32Asu ŋgɨrɨnduhü ana, bogorɨ ŋgorü ai aŋgunɨyuambe anɨmbo nindou ŋgorü koandɨheiranɨ nɨmai hu hoafɨyuwanɨ asu aboedɨ-aboedɨ-mbeyafɨne-andamboane. 33Mamɨ rahuraiane se muŋguambo moatükunɨ ranahambo ambe yahokoate-ayafɨ ana, ŋgɨrɨ se wandɨ süŋgurowandɨrɨ-randeimbɨ tükündafoandɨ,” mehu.

Sisasɨmbo anɨhondümbo-fimbɨ nindou ana sor namɨ nahurai-ane

(Matyu 5:13; Mak 9:50)

34Namɨ ana aboed-ane, ŋga namɨ ra budesowanɨ aparɨkoate-ndoanɨ ŋgɨrɨ ahandɨ aparɨ ra koadürü koadüründɨfe hɨnɨŋgɨndɨfeyo, ŋga wanɨ. 35Namɨ moaruwai yahurai ana ŋgɨrɨ nümbürambeahɨndɨ sesɨ ranahambo fandɨhendanɨ aboedɨ tükündɨfeyo. Asu ŋgɨrɨ hɨhamoe awai bɨtapɨndɨhu nümbürambe dɨgehundɨ, ŋga wanɨ. Ŋga nindou ai moanɨ pindɨhimboyei. Se dɨdɨyei hɨmboambeimbayei ana, ndondɨhi hɨmborɨndei.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index