Search form

Ruk 15

Sisas ai sipsip mamɨ mafarɨhoayo kafoefe hoafɨ hoafɨmayu

(Matyu 18:12-14)

1Takis kakɨ sowandümo-rundeimbɨ-yomo asu nindou ai ranahamumbo moaruwai-anemo asei ranɨyomo ai muŋguambo sɨnɨmo Sisasɨndɨ hoafɨ hɨmborɨ-memo. 2Ranɨyomo Farisi asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ ai momorɨ hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Hoeiru, nindou ndanai moaruwai hohoanɨmoyomondeimbɨ sepurɨmündü hɨnɨŋgɨreapurɨ mbura asu nɨmarü aibabɨdɨ sesɨ sowasümo arundɨ,” mehomo

3-4Ranɨyu Sisas ai ranɨ kafoefe hoafɨ ra hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou mamɨ ai ahandɨ 100 sipsip moaŋgui fandandeimbɨ-hündɨ asu mamɨ ai afarɨhoayo ra nüŋgumandüfia? Ai amurɨ 99 ranaheimbo rande hɨnɨŋgɨndeiranɨ wafuwamɨ wohɨ dagüdi wakɨndɨhindanɨ anɨmbo asu ŋgorü mafarɨhoayo ranahambo kokonda wakɨndeambui. 5-6Nindou ranai sipsip mafarɨhoayo-mayo ra kokora hoeiareandɨ ana nindou ranai ahandɨ sipsip ranahambo afɨndɨ hamɨndɨ hɨhɨfɨ hɨhɨfɨndühɨ warambuhɨwamɨ nande ndemündü haya ŋgoafɨna ŋgumbui. Rananɨmbo ahandɨ ŋgunindɨ asu worɨyimbu-rɨneandeimbɨ ranaheimbo hoafɨyuhɨya, ‘Se robabɨdɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndei, ŋga ro wandɨ sipsip mafarɨhoayo ra asükai hoeirɨheamboanahɨ,’ mehu. 7Ro hoafehandürɨ, mare yahurai-anɨmbo nindou düdi ai moaruwai hohoanɨmo hɨnɨŋgɨre haya aboedɨ hohoanɨmoayu ana, sünambe afɨndɨ hamɨndɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ anɨmbo tükündɨfemboe. Ŋga asu nindou 99 aboedɨ hohoanɨmoyeimbɨ aheimbo ana ŋgɨrɨ yahurai hamɨndɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ tükündɨfeyo,” mehu.

Kakɨ mafarɨhoayo kafoefe hoafɨ

8“Nɨmorehɨ mamɨ ai 10 kakɨ ambeimbɨ sepurɨmɨndoane asu mamɨ pɨmayu. Rananɨmbo asu ram yimunde mbunda yɨhoarɨndo wakɨndeandühɨ kokonda hoeindeamboe. 9Ai kokora hoeireandühɨ ahandɨ ŋgunindɨ asu worɨyimbu-rɨneandeimbɨ ranaheimbo hoafɨyowohü yahoya, ‘Se robabɨdɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndei, ŋga ro wandɨ kakɨ mafarɨhoayo ra hoeirɨheamboanahɨ,’ meho. 10Mare yahurai anɨmbo, nindou moaruwai hohoanɨmoyumbü ai moaruwai hohoanɨmo hɨnɨŋgɨre haya aboedɨ hohoanɨmoayu ana, Godɨndɨ sünambeahɨndɨ nendɨ ai hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ-ndɨmboemo,” mehu.

Nindowenihɨ nɨmorɨ ŋgoafɨ hɨnɨŋgɨre aŋgunɨ mahu kafoefe hoafɨ

11Ranɨyu Sisas ai hoafɨyuhɨya, “Nindou mamɨ ai nindowenihɨ nɨmorɨ yimbumarapɨrɨ. 12Asu akɨdɨ nɨmorɨ ai afɨndambo hoafɨyuhɨya, ‘Napo sapo wambombuimbɨ-mayo ra ndawandɨrɨ,’ mehu. Ranɨyo asu afɨndɨ ai napo ra nɨmorɨ yimbumbo yɨbobomareapɨrɨ.

13Ranɨyu asu moai amɨtata akɨdɨ ai ahandɨ napo ra sagadürɨ mbura ranɨfihɨndɨ kakɨ ra semündü mbura aŋgunɨ ŋgorü hɨfɨna mahu. Ranühɨ ahandɨ muŋguambo kakɨ mamɨkare mbirɨmafoareandɨ. 14Ahandɨ muŋguambo kakɨ ra mbirɨfoare hayamboyuane asu ranɨ hɨfɨhü sesɨ wanɨyowohü asu nɨmorɨ ranai worambe nɨnɨ kɨkefoefekoate-yuhü wembombomayu. 15Ranɨyu ai hu nindou mamɨ ŋgoafɨ aharɨhündɨ ahandɨ ratüpurɨyu randeimbɨmbo-mefiyuwa asu nümbürɨna koamarɨheira moatei ginɨrɨnambo moaŋguimbo mahu. 16Asu nɨmorɨ ranahambo nindou ŋgorü ai-amboanɨ moai sesɨ sagado ranɨyo wembomboyuhü nɨmɨ hɨsɨ hɨpɨrɨ moatei masahüsi ra sesɨmbo hohoanɨmomayu.

17Asu süŋgunambo ndore hohoanɨmoyuwa mayowamboyu, ‘Wandɨ apendɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨ aiana sesɨ afɨndɨ mbasɨhoemo. Ŋga ndanɨhü anɨmboahɨ nda ro wembombo yɨfɨmbo yaŋgɨr-ayahɨ. 18Ambe-hoaŋgo, ŋga ndühɨ hɨnɨŋgɨndɨhe hehea ŋga apembo hoafɨndahandowohü anɨmboya, “Ape, ro sɨhambo asu Godɨmbo moaruwai hohoanɨmo-yahapɨrɨmboanahɨ. 19Hapondanɨ ana ro nindou aboedɨyahɨpoanɨ, ŋga ŋgɨrɨ se wambo wandɨ nɨmorɨ mbɨsafɨndɨrɨ. Ŋga moanɨ se rando hɨnɨŋgɨndowandɨra sɨhafɨ ratüpurɨya rɨhandeimbɨ nahurai tükündaheamboane,” mbɨsamboyahɨ,’ mehu. 20Ranɨyu asu nɨmorɨ ranai ranɨhü hɨnɨŋgɨre haya ahandɨ afɨndɨ sowana ndamefiyu. Ai aŋgunɨ ŋgahɨ sünuambe afɨndɨ ai hoeirirühɨ ahandɨ nɨmorɨ ranahambo hɨpoambomarirɨ. Ranɨyu asu afɨndɨ ai pɨpɨyu hüfu warɨ kafoarirɨ haya wakɨkɨhɨ-marürɨ.

21Nɨmorɨ ai hoafɨyuhɨya, ‘Ape, ro moaruwai hohoanɨmo-yamboanahɨ sɨhambo asu Godɨmbo amboanɨ. Ŋga hapondanɨ ana ro nindou aboedɨyahɨpoanɨ, ŋga ŋgɨrɨ se wambo wandɨ nɨmorɨ mbɨsafɨndɨrɨ,’ mehuamboyu. 22Asu afɨndɨ ai ahandɨ ratüpurɨyomo-rundeimbɨmbo hoafɨyuhɨ yahuya, ‘Nɨmehünou hoearɨ aboedɨ sowandümo sɨfomo yihuruwurɨ. Asu warambeahɨndɨ moatükunɨ kɨkɨfoarüwurɨ, yirɨ hoearɨ güdündo. 23Asu burmakau nɨmorɨ safeimbɨ manɨŋgo ra hɨfokoandu mandu houmbo anɨmbo dagudifɨhümbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ-ndefomboane. 24Wandɨ nɨmorɨ nda yɨfɨmbomayuyosɨ, ŋga asu yaŋgɨrɨ haponda anüŋgu! Ai mafarɨhoayuyosɨ, ŋga haponda hoeiarɨhurɨ,’ mehu. Ranɨyo ai sesesɨ-yomondühɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmemo.

25Asu amoŋgo nɨmorɨ ai nümbürambe nüŋgu mbura worɨkɨmɨ huane gita hoafɨyowohü heirümemo ra hɨmborɨmayu. 26Ranɨyo asu ratüpurɨyu-randeimbɨ mamɨmbo düdurirühɨ yahuya, ‘Nɨnɨmboe ndana?’ mehuamboyo. 27Asu ratüpurɨyu-randeimbɨ ai hoafɨyundowohüya, ‘Sɨhafɨ amond-ai aboedɨ tükümefiyu, ŋga ranɨmboyo ape ai burmakau nɨmorɨ mamɨ safeimbɨ hɨfokoare mande hayambo sahusifühɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfayefɨ,’ mehu. 28Ranɨyo asu amoŋgo ai ŋgɨnɨndɨrürühɨ moai sesesɨ-mayei ranambo hu, ŋga wanɨ. Ranɨyo afɨndɨ ai hu sesesɨ ranambe hombo hütihüti-marürɨ. 29Asu amoŋgo nɨmorɨ ai afɨndambo yare hoafɨyundowohüya, ‘Ro sɨhambo afɨndɨ hɨmbanɨ moanɨ ratüpurɨya rɨhandeimbɨ nahurai hoafɨ hɨmborɨyahühɨ farɨheheanɨnɨ marɨhandɨ. Ŋga se moai wambo wandɨ wandafɨ babɨdɨmbo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨyohü sesesɨmbohünda meme nɨmorɨ amboanɨ sawandɨ. 30Ŋga sɨhafɨ nɨmorɨ ranana, sɨhafɨ-mayo kakɨ ra nɨmorehɨ wosɨhoaforɨ hohoanɨmoyei rɨhündeimbɨyei-fihɨ moendɨre haya tükümefiyu-ane asu ahambo burmakau nɨmorɨ safeimbɨ ra hɨfokoaro mamandowando,’ mehu.

31Asu afɨndɨ ai hoafɨyundowohü yahuya, ‘Nɨmoakɨdou, se ro-dɨbo manɨmbafanesɨ, ŋga muŋguambo moatükunɨ wandɨ-mayo ra sɨhafane. 32Sɨhɨrɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ-ndefomboane nɨmboe sapo sɨhafɨ amond-ai yɨfɨmbo-mbuimbɨyusɨ, ŋga asu haponda yaŋgɨrɨ tüküfi anüŋgu. Asu ai mafarɨhoayuyosɨ, ŋga haponda hoeiarɨhurɨ,’ mehu,” Sisas mehu.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index