Search form

Ruk 2

Maria Sisasɨmbo maserɨmɨndo

(Matyu 1:18-25)

1Ranɨ-sɨmboanɨ Romɨ-yafe adükarɨ bogorɨ Sisar Ogastas ai muŋguambo nindou ranɨhündambo ai ndürɨ semɨndɨmbo hoafɨ ra hoafɨyu masɨhendɨ. 2Kwirinius ai Siria-yafe bogorɨmbofi nüŋguambeyo muŋguambo nindou ranaheimbo ndürɨ semɨndɨmbo ra boatei tükümefeyo. 3Ranɨyei asu muŋguambo nindou ranai mamamɨ ahandɨhoarɨ ahandɨ ndürɨ semɨndɨmbohünda ahandɨ ŋgoafɨ hondü ranɨnambo hei marɨhündɨ.

4Ranɨyu asu Sosep ai-amboanɨ Gariri hɨfambe Nasaret ŋgoafɨhündɨ botɨfi haya adükarɨ bogorɨ Defitɨmbo sahorɨmɨndeimbɨ ŋgoafɨ Betrehem Sudia hɨfambe anaŋgo ranɨnambo mahu. Sapo ai Defitɨndɨ sɨrambeahɨnd-ani. 5Ranɨyo asu Maria ranahambo Sosepɨmbo semündümbo momo kümarɨhindɨ ranɨ-dɨbo ndürɨ semɨndɨmbo mahu. Ranɨyo asu Maria ranai warandühumbɨyo. 6Ranɨyo asu ai Betrehem ŋgoafɨhü nɨmbafeambe Maria ai ahandɨ nɨmorɨ wakemɨndɨmbo si ranai ndeara bɨdɨfɨranɨ tükümefeyo. 7Ai ahandɨ amoŋgo nɨmorɨ ra wakɨrɨmɨndɨ haya nɨmorɨ-yafe hoearɨnambo hɨmonderɨ mbura burmakauyei sesɨ hɨpɨrambe mafoarerɨ. Sapo nindou aporambo worɨ ranai nindou fondɨ muŋgu sɨmoŋgorɨmayeiambo wambo.

Sünambeahɨndɨ nendɨ ai sipsip hɨfandɨru-rundeimbɨmbo Sisas tükümefiyu hoafɨ sowandümo mahomo

8Ranɨ hɨfɨhü sipsip hɨfandɨru-rundeimbɨ ai ahamundɨ sipsip fufurundümo homo moanambühɨ hɨfandɨrundürühɨ mamɨ nɨmbɨ-memo. 9Adükarɨndɨ sünambeahɨndɨ nendɨ ranai ahamumbo-so tüküfihüyu asu Adükarɨndɨ hɨmboamupui-randeimbɨ si ranai ahamumbo boakɨmafoareapurɨ. Ranɨyomo asu ai ranɨ-moatükunɨ ranahambo yɨhɨmbo sɨsɨrɨmefundɨ. 10Ŋga asu sünambeahɨndɨ nendɨ ranai ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Se ranahambo yɨhɨmbondɨmboemo. Ro ndanɨmboahɨ nda sɨhamumbo aboedɨ hoafɨ sahamɨndɨmboanahɨ. Ranɨ-moatükunɨ hoafɨ rananɨmbo adükarɨ hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨ ndemɨndɨ muŋguambo nindou ranaheimbo tükündɨfemboe. 11Ndanɨ-sɨmboanɨ Defitɨndɨ ŋgoafɨ Betrehem ranɨhü nindou sapo sɨheimbo aboedambofe-ndürɨmbo-mayu ranahambo hondɨ ai wakɨmarɨmɨndo. Ai nindou God dɨbonɨmeindo Krais Adükarɨ ranani. 12Ŋga asu rananɨmbo se ahambo anɨhondümbo randu yahurai fɨfɨrɨndüwurɨ. Se hoeindüwuranɨ nɨmorɨ ranai hoearɨnambo hɨmondɨhefimbɨ burmakau-yei sesɨ hɨpɨrambe foerümbui,” mehupurɨ.

13Ranɨyo asu hoafɨ nɨŋgoambe sünambeahɨndɨ ami-yomondɨ nendɨ ranai tüküyafu sapo sünambeahɨndɨ nendɨ ŋgorü-mayu ranɨ-babɨdɨmbo nɨŋgomombo Godɨmbo aboed-ani yahomo hoafɨyomondühɨ yahomoya,

14“God nɨmoamo hamɨndɨ hondü anüŋgu ranahambo aboed-ani mbɨseiamboane.

Nɨmorehɨ nindowenihɨ hɨfɨ ndanɨhü anɨmboei ranaheimbo ŋgusüfo afurɨfimbɨ hohoanɨmo segodürɨmboane.

God ai aheimbo ŋgusüfo pareandürühɨ siyaofindürühani,”

mehomo.

Sipsip hɨfandɨru-rundeimbɨ nindou ranai homo Sisasɨmbo hoeimarüwurɨ

15Sünambeahɨndɨ nendɨ ranai ahamumbo sowahɨndɨ botɨyafu sünambe hafomondane, sipsip hɨfandɨru-rundeimbɨ nindou-memo ranai ahamundɨhoarɨ bogo hoafɨ fɨründümondühɨ yahomoya, “Awi sɨhɨrɨ Betrehem ŋgoafɨnambo ŋgefɨ sapo ranɨ-moatükunɨ tükümefeyo ra hoeindɨhu Adükarɨ ai hoafɨmemunɨ süŋgu,” mehomo. 16Ranɨyomo asu ai nɨmai ranɨnambo homo Maria Sosepɨmbo-so tüküyafu mburu nɨmorɨ burmakauyei sesɨ hɨpɨrambe mafoeru ra hoeimarüwurɨ. 17Sipsip hɨfandɨru-rundeimbɨ nindou-memo ranai ahafembo hoeirupɨrɨ mburu asu ai nɨne-hoafɨ nɨmorɨ ranahambo sünambeahɨndɨ nendɨ ai hoafɨmemo hoafɨ ra hoafɨmemopɨrɨ. 18Muŋguambo nindou ai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyei hehi hepünahi afɨndɨ hohoanɨmomayei. 19Ŋga asu Maria ai ranɨ hoafɨ muŋgu ra ŋgusüfoambe hohoanɨmoyo marandɨ. 20Ranɨyomo asu sipsip hɨfandɨru-rundeimbɨ nindou ranai hɨhɨrɨyafu homondühɨ Godɨmbo adükar-ani asu ndürɨmb-ani yahomo houmbo mahomo. Ai sapo ahamumbo sünambeahɨndɨ nendɨ hoafɨmemopurɨ ranɨ süŋgumbo ranɨ-moatükunɨ ranahambo hɨmborɨyomo hoeiru houmbo wambo.

Sisasɨmbo ndürɨ kamafoarɨhorɨ

217 Si ranai hoane ranɨ wagabe nɨmorɨ ranahambo hoearɨ kefetɨrɨhefihɨ ndürɨ Sisas kafoefimbo si ranai tükümefeyo. Sisas ra horombo hondandɨ furambe saŋgorɨkoate-yuambe ranɨ-sɨmboanɨ sünambeahɨndɨ nendɨ ai kamafoarir-ane.

Simion Ana ai Sisasɨmbo Godɨndɨ worambe hoeimarɨnerɨ

22Mosesɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo meŋgoro ranai hoafɨmayo süŋgu Maria Sosep ai aboedɨ tüküfe nɨmarɨmbomefe ranɨ si ai tükümefeyopɨrɨ. Ranɨ-yafe asu ai nɨmorɨ ra sowarɨndɨfe hena Adükarɨndɨ hɨmboahü hɨnɨŋgɨfimbo Serusarem ŋgoafɨna mahafe. 23Sapo ranɨ-moatükunɨ refembo-mayo ra Adükarɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmoambe yahurai sürü pare yaŋgorowohü yahoya, ‘Muŋguambo nindowenihɨ nɨmorɨ furɨ sɨmborɨhündɨ ranana Godɨndɨfihɨ yaŋgɨrɨ paiarɨmboane,’ meho. 24Asu ai hafe yimbu wupufombefeyo asu dɨbɨ weimbefeyo ranamboanɨ Godɨmbohünda hɨfokoarɨne masɨheneandɨ sapo Adükarɨndɨ ahɨnümbɨ ra-meho süŋgumbo.

25Ranɨ-sɨmboanɨ nindou mamɨ ahandɨ ndürɨ Simion ranai Serusarem ŋgoafɨ ranɨhü manüŋgu. Nindou ranai ana ai aboedɨ hamɨndɨyu haya Godɨmbo yaŋgɨrɨ hohoanɨmo parireimbɨ nindouyuhü Israer nindou ranai aboedambo-mbeahindɨ yahu haya hɨmboyumbüyu manüŋgu. Yifiafɨ Aboedɨ ranai ahandɨ fiambe nɨmaroweimbɨyu. 26Ranɨyo asu Yifiafɨ Aboedɨ ai Simionɨmbo hoafɨ weindahɨreandowohü yahoya, “Ŋgɨrɨ se nɨmai yɨfɨndafɨ, ŋga se nɨmbafɨ-nɨmbafɨmbo Adükarɨ ai Nindou koamarɨheirɨ ra hoeindɨworɨ hawambo anɨmbo ndamboyafɨ,” meho süŋgu. 27Yifiafɨ Aboedɨ ai Simionɨmbo hohoanɨmo botɨmareramboyu asu ai Godɨndɨ worɨna mahüfu. Sapo ahɨnümbɨ hohoanɨmo meŋgoro ranɨ-süŋgumbo ahambo refimboyafe hondafɨndɨ ai nɨmorɨ Sisas ranahambo sowarɨndɨfe Godɨndɨ worɨ ranambe mahüfe. 28Ranɨyo asu Simion ai nɨmorɨ ranahambo ahandɨ warambe wakɨrümündɨ Godɨmbo hɨhɨfɨrürühɨ hoafɨyuhɨ yahundoya,

29“Adükarɨ sapo horombo wambo se hoafɨmayafɨ ra-süŋgumbo

sɨhafɨ ratüpurɨya rɨhandeimbɨ nindou nda moanɨ rando hɨnɨŋgɨndowandɨra

ro ŋgusüfo afurɨndɨhe kündɨhe hehea yɨfɨndamboane.

30Ro wandɨ hɨmboarɨnambo se yɨhoefombo aboedambofe-munɨmboayafɨ ra hoeirɨheamboanahɨ.

31Ranɨ-moatükunɨ ra se sɨhafɨ nɨmorehɨ nindowenihɨ ranahei hɨmboahü dɨdɨboadorandɨfɨ masɨhoefane.

32Ranɨ-moatükunɨ ranana weindahɨfembo si-ane,

ŋga sɨhafɨ hohoanɨmo süŋgu ranɨ-moatükunɨ ranai anɨmbo

Suda-yafe ndɨfo mayei ranaheimbo si dagadürɨmboe.

Asu nɨmorehɨ nindowenihɨ sɨhafɨ Israerɨhündɨ-mayei

ranaheimbo ndürɨ adükarümbɨ nɨŋgo hohoanɨmo ra tükündɨfendürɨmboe,” mehu.

33Ranɨ-yafe asu nɨmorɨndɨ hondafɨndɨ ranai nɨne-moatükunɨ hoafɨ Simion ai wataporɨmbo-marandɨ ranɨmbo hɨmborɨyafe hena hepünɨmefɨneandɨ. 34-35Ranɨyu asu Simion ai aheimbo aboedɨ-aboedɨreandürühɨ Maria nɨmorɨndɨ hondɨ-mayo ranahambo hoafɨyundowohü yahuya, “Nɨmorɨ ndanana God ai ahandɨhoarɨ dɨbonɨmayuani Israerɨhündɨ bɨdɨfɨrɨ ahambo anɨhondümbofekoate-ayei ranai moaruwaimbo-ndahimboyei asu anɨhondümbo-arɨhorɨ ai aboedambondahimboyei. Ai Godɨndɨ yifirɨ nafuindümbui asu nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ranai ahandɨ hoafɨ hɨmborɨkoate-ndeihɨ, asu ahei nɨne hohoanɨmo dɨbo ahei ŋgusüfoambe mamarondürɨ ra weindahɨndɨhimboyei. Rananɨmbo asu sɨhambo-amboa afɨndɨ hohoanɨmo ranai pisao nahurai sɨhambo ŋgusüfo ra nandeamboe,” mehu.

36-37Ranɨhü nɨmorehɨ kai mamɨ ahandɨ ndürɨ Ana Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyo-randeimbɨyo manɨŋgo. Ai Fanuerɨndɨ nɨmorɨyo haya asu Asandɨ sɨrambeahɨndɨ-mayo. Nɨmorehɨ ranai 7 hɨmbanɨyo nindowenihühɨmefeyo ŋga asu haponda 84 hɨmbanɨmbo boagɨrɨyomboane. Ai moai Godɨndɨ worɨ ranahambo hɨnɨŋgɨre tifoendɨ, ŋga ai moanɨ nɨmbɨ nɨmbɨsi aho ra Godɨmbo hohoanɨmoyowohɨ wembopo dɨdɨbafɨfe marandane. 38Moanɨ ranɨ-sɨmboanɨ hamɨndɨ ranambe nɨmorehɨ ranai akɨmɨ tüküfe nɨŋgo Godɨmbo hɨfɨhɨmarɨrɨ. Asu ai nindou dɨdɨyei sapo Serusarem ŋgoafɨ God ai aboedambo-fembo-mayu ranahambo hɨmbomayei ranaheimbo nɨmorɨ-mayu ranahambo wataporɨmbo-randürühɨ hoafɨmendürɨ.

Sosep ai ahandɨ amborɨ babɨdɨmbo Nasaretɨnambo hɨhɨrɨyahi mahei

39Sosep Maria ai sapo nɨne-moatükunɨ ratüpurɨ Adükarɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo süŋgumbo refembo ratüpurɨmayo ra rarɨne mburɨna, asu ai ahafe ŋgoafɨ Nasaret Gariri hɨfambe anaŋgo ranɨnambo hɨhɨrɨyafɨne mahafe. 40Nɨmorɨ ranai adükarɨyuhü ŋgɨnɨmarɨhoayu. Ranɨyu asu ai ndore fɨfɨre haya God ai ahambo ŋgusüfoambe aboedɨ-aboedɨmarirɨ.

Sisas hoarɨfɨ ranai yamundu-rundeimbɨ nindou babɨdɨ Godɨndɨ worambe mamaru

41Muŋguambo hɨmbanɨ ra Sisasɨndɨ hondafɨndɨ ai Serusaremɨnambo adükarɨ si ahandɨ ndürɨ Pasofa tüküfe arandɨ ranɨ hoeifembo hafe marɨnandɨ. 42Asu Sisas ai 12 hɨmbanɨmbo nüŋgu hayamboyuane, sapo ranɨ moatükunɨ si koadürü refemarandɨ süŋgumbo ai hoeifembo mahafe. 43Adükarɨ si ranai hümaramɨndo-wamboyafe asu ai ŋgoafɨna hɨhɨrɨyafɨne hafe, ŋga Sisas hoarɨfɨ-mayu ranai Serusarem ŋgoafɨhü nɨmaru. Ŋga asu ahandɨ hondafɨndɨ ai nɨmarɨmbo-mayu ra moai fɨfɨrɨneandɨ. 44Ai ndanananɨya nindou amurɨ bɨdɨfɨrɨ ranɨ-babɨdɨmbo mbahumbai safe hena asu ai ranɨ si peyo haya maho ra nafɨ süŋgu hafehü ŋgunindambürɨ asu mamɨsɨrɨ-mayei ranahei mbusümo kokomarɨnɨrɨ hafe. 45Ai ahambo hoeifikoate-yafehü asu ai hɨhɨrɨyafɨne hena Serusaremɨnambo hüfihɨ kokomarɨnɨrɨ hüfe. 46Yimbu si ranai howane, ŋgɨmɨ sinambo hondafɨndɨ ai Godɨndɨ worambe Suda-yomondɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ babɨdɨmbo mamaruwa hoeimarɨnerɨ. Ai ranɨhü nɨmarümbo ahamundɨ hoafɨ hɨhɨmborɨyu asu düdufe hoafɨ düdufipurɨ randühɨ mamaru. 47Ranɨ nindou muŋguambo dɨdemo ai ahandɨ hoafɨ hɨmborɨmemo ranai ahandɨ fɨfɨrɨfeyo asu sɨmborɨ hoafɨmayu ranahambo hepünümefundɨ. 48Ahandɨ hondafɨndɨ ai ahambo hoeirɨnerühɨ hepünüyafɨne mburɨna hondɨ ai hoafɨyondowohü yahoya, “Nɨmorɨ nda se nɨmboe yɨhoehɨmbo ra-süŋgumarowanda? Sɨhafɨ ape-dɨbo ro sɨhambo afɨndɨ hohoanɨmoyehühɨ kokomarɨhoanɨnɨ,” meho. 49Nɨmorɨ ranai sɨmborɨ hoafɨyuhɨ yahuya, “Nɨmboe se wambo kokomarɨnandɨra? Ro wandɨ Apendɨ worambeahɨ nɨmboamboanahɨ ra se moai fɨfɨrɨneandɨyo?” mehu. 50Ŋga yimbu ai moai nɨmorɨndɨ hoafɨ nɨmɨndɨ ra ndorɨne fɨfɨrɨneandɨ.

51Ranɨyo asu Sisas ai ahandɨ hondafɨndɨ babɨdɨmbo Nasaret ŋgoafɨnambo hɨhɨrɨyahi mahei. Asu ai ahafe hoafɨ hɨmborɨyu marandɨ. Ahandɨ hondɨ Maria ai muŋgu moatükunɨ ra ŋgusüfoambe hohoanɨmoyo kɨkɨhɨmareandɨ. 52Sisas ai ahandɨ fi ra adükarɨyuhü asu ahandɨ fɨfɨrɨfe hohoanɨmo ranai adükarɨ tüküfihɨ God-aiyu asu nindou-ayei ahambo hoeirɨhora mayoa aboed-ani masahündo.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index