Search form

Ruk 23

Pairatɨmbo sowana Sisas sowaründümo mahɨfomo

(Matyu 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Son 18:28-38)

1Muŋguambo ranɨ boboagorɨ-memo ranai Sisasɨmbo sowaründümo Pairat sowanambo mahɨfomo. 2Ai ahambo papɨ-hoafɨrɨrurühɨ yahomoya, “Nindou nda sɨhefɨ nendambo hohoanɨmo mamɨkarɨmarandüra kɨkɨhɨmarɨhurɨmɨndefɨ. Ai hoafɨyuhɨ yahuya, ‘Yowanɨ Sisarɨmbo kakɨ saimbopoanɨ,’ yahu asu ahandɨ fimboya, ‘Krais, adükarɨ bogor-anahɨ,’ mehu,” mehomo.

3Pairat ai Sisasɨmbo düdurirühɨ yahuya, “Se ra Suda-yafe adükarɨ bogorɨyafɨ?” mehuamboyu. Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyuhɨ yahuya, “Sɨhafɨhoarɨ hoafayafɨsɨ,” mehu. 4Pairat ai Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ bogorɨyomo asu awai nendɨ afɨndɨ meŋgoro ranaheimbo hoafɨyuhɨ yahundürɨya, “Ro nindou nda moai nɨnɨ-moatükunɨ moaruwai rareanda hoafɨ hɨmborɨyahɨ,” mehu. 5Ai asükaiyei puküna hoafɨyeihɨ seiya, “Sisas ai hoahoaŋgu wakɨreandühɨ nindou yamundɨreandühɨ hohoanɨmo botɨmareandürɨ. Ai Gariri hɨfɨhü piyu haya sünümbo Sudia hɨfɨhü tükümefiyu,” masei.

Pairat ai Sisasɨmbo Herot sowana koamarɨheirü

6Pairat ai hoafɨ ra hɨmborɨyu haya düdüfihɨ yahuya, “Garirihündɨyu nindou nda?” mehu. 7Herot ai mamɨ profens hɨfɨ ra hɨfandɨmarandɨ ranɨ hoarehɨyu Sisas ai manüŋgu. Ranɨmboyu asu Pairat ai Sisasɨmbo Herot sowana koamarɨheirambo mahu sapo Herot ai ranɨ-sɨmboanɨ Serusaremɨhü mamaru wambo.

8Herot ai Sisas hoeiriranɨ mayowambo hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨmayu, nɨmboe sapo ai moanɨ hoafɨ yaŋgɨrɨ hɨmborɨyu hayambo asu hoeindɨhinɨ mehu. Ai sapo yare hohoanɨmoyuhü Sisas ai hepünɨfeimbɨ moatükunɨ randeanda hoeindɨhea yahuhayambo. 9Herot ai Sisasɨmbo düdu-düdumarürɨ, ŋga asu moai akɨdou-amboanɨ nɨnɨ hoafɨ hoafɨyu, ŋga wanɨ. 10Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu-rundeimbɨ akɨmɨ manɨŋgomo ranai tɨkaruhoumbo Sisasɨmbo papɨ-hoafɨmarurɨ. 11Herot ai ahandɨ ami babɨdɨ Sisasɨmbo tɨrɨfoefe hoafɨyomo mburumbo asu bogorɨ-yomondɨ hoearɨ aboedɨ safɨ yihuruwurɨ mburumbo asükai Pairat sowana koamarɨhawurɨ. 12Horombo ana, Pairat ai Herotɨ-dɨbo sɨmborɨ ŋgɨnɨndürɨmefanɨyosɨ, ŋga rasɨmboanɨ ai aboedɨ-aboedɨmefɨneandɨ.

Pairat ai Sisasɨmboya yɨfɨmbiyuwamboane mehu

(Matyu 27:15-26; Mak 15:6-15; Son 18:39; 19:16)

13Pairat ai Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ bogorɨ asu Sudayei bogorɨ muŋguambo nindou amurɨ ranɨyei aheimbo gugurɨmareandürɨ. 14Ai hoafɨyundürühɨ yahuya, “Nindou wambo sowana sahorɨmɨndei masɨnei ndanahambo hoafɨyeihɨ seiya, ‘Moaruwai hohoanɨmoyu randeimbani’ masei. Ro ahambo sɨhei hɨmboarühɨ düdumarɨhinɨ, ŋga ro moai se ahambo papɨ-hoafɨmarɨhorɨ ra nɨnɨ-moatükunɨ moaruwai rareanda hoafɨ hɨmborɨyahɨ. 15Asu Herot ai hoeiriranɨ nɨnɨ-moatükunɨ moai rareandɨ, ŋga ranɨmboyu hɨhɨrirɨ sɨhefɨmbo sowana koamarɨheirambo masünu. Ŋga asu ai nɨnɨ-moatükunɨ moaruwai rareandai anɨmbo ranɨmbo yɨfɨmanda? 16-17Ro ahambo tɨŋɨrɨfo ndahando mbundɨhambo anɨmbo asu moanɨ aboedɨ koandɨhehina ŋgumbui,” mehu

18Muŋguambo nindou ranai fandɨhi puküna hoafɨyeihɨ seiya, “Nindou nda ndahorɨmɨndei ŋgei hɨfokoandɨhorɨ. Ŋga rananɨmbo Barabasɨmbo aboedambo-fimboani!” masei. 19Barabas ra ai adükarɨ ŋgoafɨhü gafman babɨdɨ yifiarɨyu nindou hɨfokoare hayambo karabusɨmefiyu-ani.

20Pairat ai Sisasɨmbo hɨnɨŋgɨfiyuwanɨ aboedambo homboani mehu ranɨyu asu awai nendɨ afɨndɨ ranaheimbo asükai hoafɨmeyundürɨ. 21Ai asükai puküna hoafɨ karɨhehindühɨ seiya, “Nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ pandɨwurɨ! Nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ pandɨwurɨ,” raranɨmayei.

22Ai asükaiyu ŋgɨmɨmbo düdureandürühɨ yahuya, “Nɨne-moatükunɨ ramareandɨ? Ahambo hɨfokoefimbo asei ra ro hoeirɨhina moai nɨnɨ moatükunɨ akɨdou-amboanɨ rareandanɨ hoafɨ hɨmborɨyahɨ. Ŋga moanɨ akɨdou yaŋgɨrɨ tɨŋɨrɨfo ndahando mbundɨha aboedambo koandɨhehina mbɨhu,” mehu. 23Ŋga ai moanɨ hoafɨ puküna karɨhehindühɨ hütihoafɨyeihɨ seiya, “Sisas ai yɨfɨmbiyu-wamboane, yɨfɨmbiyu-wamboane,” mayei. Ai hoafɨmayei habodei ra moanɨ Pairatɨndɨ hoafɨ ŋgasünde hayambo ahei nɨmoamo hamɨndɨmayondürɨ. 24Ranɨyu asu Pairat ai Sisasɨmbo ahei hohoanɨmo süŋgumareandɨ. 25Ranɨyu nindou mamɨ Barabas gafman babɨdɨmbo yifiarɨyu nindou hɨfokoare hayambo karabusambe mamaru ahambo aboedambo koamarɨherü. Ranɨyu asu ai Suda nɨne refembo yifirɨmayei süŋgu Sisasɨmbo ami-yomondɨ warɨhümarirɨ.

Sisasɨmbo nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ tɨkoründümo pamarüwurɨ

(Matyu 27:32-44; Mak 15:21-32; Son 19:17-27)

26Sisasɨmbo sowaründümo homondane Saimon Sairinihündɨ ai nafɨnɨ masüfu ŋgoafɨnambo hɨfombo yahuhayambo. Ranɨyomo asu Sisasɨndɨ nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ ra sowandɨfɨ hawa Sisasɨndɨ süŋgu hüfɨ yahomo houmbo hüti-hütimarurɨ. 27Asu awai nendɨ afɨndɨ ranai Sisasɨndɨ süŋgu hüsihɨ, nɨmorehɨ bɨdɨfɨrɨ ranambeahɨ mahüsi ranai Sisasɨmbo hohoanɨmoyeihɨ aranɨnambo sahorɨmɨndei mahüsi. 28Ŋga asu Sisas ai hɨhɨrɨfi hoafɨyundürühɨ yahuya, “Serusaremɨhündɨ nɨmorehɨ se yowanɨ wambo aranɨnambo-yondɨrɨpoanɨ. Ŋga sɨhei fimbo asu sɨhei nɨmoakɨdɨboumbo anɨmbo aranɨnambo-ndɨhündürɨ. 29Awi mamɨ si tükündɨfemboe ranɨ-sɨmboanɨ nindou ranai hoafɨndeihɨya, ‘Nɨmorehɨ nɨmorɨ wakemɨndɨkoate-ayei asu nɨmorɨ tɨtɨhükoate-ayei se hɨhɨfɨ-hɨhɨfɨndei. Sapo aheimbo tɨŋɨrɨfo ra ŋgɨrɨ tükündɨfeyo,’ mbɨseimboyei 30Ranɨ-sɨmboanɨ anɨmbo

nindou ai nɨmoei wafumbo hoafɨndeihɨya,

‘Wamɨnɨ pɨyafɨmunɨ,’ mbɨsei.

Asu asükai hɨfɨ wafumboya,

‘Gabudɨfoarɨwamunɨ,’ mbɨseimboyei! Hosea 10:8

31Hapondanɨ ro nɨmɨ yaŋgɨrɨ nahurai-anahɨ, ŋga wambo rawarɨhindɨrɨ. Ŋga süŋgunambo moaruwai tükündefeyoanɨ se nɨmɨ yaparɨ nahurai-ayei sɨheimbo nüŋgumandɨfendüra?” mehu.

32Nindou yimbu moaruwai hohoanɨmoyafandeimbɨ amboanɨ Sisas dɨbombo sowapündümo mahɨfomo ahafanɨmbo hɨfokoefepɨrɨmbohünda. 33Ai hei nɨmoei wafu mbɨrɨhapɨrɨ sɨsamɨ sei arɨhündɨ ranɨhü Sisas asu hümbuhünɨyafanɨ-rɨnandeimbɨ nindou yimbu ahamumbo tɨkorüpundɨmo pamarupurɨ ra Sisas ai mbusümoyuwane asu ŋgorü ai warɨhondünɨyu asu ŋgorü ai kadüdanɨyu yafɨne pamarupɨrɨ. 34Sisas ai hoafɨyuhɨya, “Ape, amboawi mbɨsafɨ nɨmboe ai moai fɨfɨrundɨ nɨne-moatükunɨ rawarundɨ ranahambo,” mehu. Asu ami ai satu piraimemo dɨdai Sisasɨndɨ-mayo hoearɨ ra mandemündü yahomo houmbo.

35Nindou afɨndɨ ranai nɨboadei hɨmboanambo hɨfandɨhündɨ, ŋga boboagorɨ nindou ai Sisasɨmbo tɨrɨfoarüwurɨ hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Nindou bɨdɨfɨrambo aboedambo-reandürɨ marandɨ. Se Godɨndɨ nɨmorɨ Krais-ayafɨ ana, yaro sɨhafɨhoarɨ aboedamboyafo,” mehomo. 36Asu ami amboanɨ tɨrɨfoarɨwurühɨ homo hühütimbü moatükunɨ wain hoe finiga masabudo. 37Ai hoafɨyomondowohü yahomondoya, “Se Suda-yafe bogorayafɨ ana, yaro sɨhafɨhoarɨ aboedamboyafosɨ!” mehomo. 38Nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ nɨmoamo ndaru sürü pamarundɨ: NDA SUDAYAFE ADÜKARƗ BOGORANI.

39Nindou hümbuhünɨyafanɨ-rɨnandeimbɨ nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ fihɨ mapenɨmbafanɨ ŋgorü ranai Sisasɨmbo tɨrɨfoarirühɨ puküna hoafɨyuhɨ yahuya “Se ra Kraisɨyafɨ? Ranayafɨ ana, yaro sɨhafɨhoarɨ aboedamboyafosɨ asu yɨhoehɨmbo amboanɨ aboedambo-rowamunɨ,” mehu. 40Ŋga asu ŋgorü hümbuhünɨyu-randeimbɨ gorügoanɨnɨ mapenüŋgu ranai afoai yahu hoafɨyundowohü yahundoya, “Se Godɨmbo yɨhɨmboyafai? Ŋga se tɨŋɨrɨfo asowandɨfɨ nahuraiane ai-amboanɨ asemündu. 41Sɨhɨrɨ tɨŋɨrɨfo asahoamɨndehɨ ranana sapo nɨnɨ-moatükunɨ sɨhɨrɨ ramarɨhoandɨ ranɨ-süŋgumboane. Ŋga nindou ndanana moai nɨnɨ-moatükunɨ moaruwai rareandɨ.” 42Asu ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Sisas, se sɨhafɨ ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandambe tüküyafo amarɨfɨ ana, se wambo hohoanɨmondafɨndɨrɨ,” mehu. 43Sisas ai hoafɨyundowohü yahuya, “Ro anɨhondümboanahɨ haponda hoafehanɨnɨ se ro-dɨbo ŋgoafɨ aboedɨ ranɨhü nɨmandɨmboyafɨ,” mehu.

Sisas ai yɨfɨmayu

(Matyu 27:45-56; Mak 15:33-41; Son 19:28-30)

44Sapo hüfɨhamɨndɨkoate-yowohü wambo nɨmbɨ ranai hüfünɨmbo peyo haya gabudɨfoare hombo nɨmbambe tükümefeyo. 45Refeyoambe asu hoearɨ Godɨndɨ worambe kümarundɨ ranai mbusümondühɨ yimbu bumareandɨ. 46Sisas ai pukünambo hamɨndɨ hoafɨ karɨhoeihü “Ape, wandɨ yifiafɨ sɨhafɨ warɨharɨheandɨ,” yahu mburambo asu yɨfɨmayu.

47Asu ami-yomondɨ bogorɨ manüŋgu ranai nɨne-moatükunɨ tükümefeyo ra hoeireanda mayoa asu Godɨmbo aboed-ani yahu hoafɨyuhɨya, “Anɨhondü-ane, nindou ndanana moai nɨnɨ-moatükunɨ moaruwai yare randɨ,” mehu. 48Nindou afɨndɨ wakɨre meŋgoro ranai hoeirɨhinda mayowamboyei afɨndɨ hohoanɨmoyeihɨ ahei ŋgusüfohü purükɨ-purükɨ kameihɨ ŋgoafɨna mahei. 49Ŋga Sisasɨndɨ fikɨmɨnɨndɨyei asu nɨmorehɨ Garirihündɨ ahambo süŋgumarɨhorɨ ranai foarɨhehi nɨboadeimbo hɨmboanambo wamarɨhorɨ.

Sisasɨmbo hoŋguambe masɨhehorɨ

(Matyu 27:57-61; Mak 15:42-47; Son 19:38-42)

50-51Nindou mamɨ anɨhondümbo-reandeimbɨ aboedɨ hamɨndɨ manüŋgu ahandɨ ndürɨ Sosep, aiana Suda-yafe kansɨr ambeahɨndɨyu. Ŋga asu ai moai yifirɨyu bɨdɨfɨrɨ boboagorɨ-yomondɨ hohoanɨmo Sisasɨmbo ramarundɨ ranahambo. Aiana Suda-yafe ŋgoafɨ Arimateahündɨyu hayamboyu asu God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ra tüküfemboayo ranahambo hɨfanda marandɨ. 52Sosep ai Sisasɨndɨ yɨfɨnɨmoko ra dɨbonapɨfembohünda Pairatɨmbo düdufimbo mahafu. 53Asu Sosep ai Sisasɨndɨ fi-nɨmoko ra nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨ fihɨndɨ foarɨmündɨ sɨherü henüŋgu kɨfohɨ hoearɨnambo parirɨ ŋgamondɨfoarirɨ mbura sowaründümo homo nɨmoei adükarɨ nɨmaroweimbɨ hoŋgu nahurai wowondɨmaru hɨfomo ranambe masɨhawurɨ. Asu hoŋgu ranambe ra moai horombo yɨfɨ sɨhoemo rundɨ. 54Ai ndeara sümbo Godɨmbo hohoanɨmoyowohü moanɨ ŋgoafɨmbo nɨmarɨmboane sei hehimbo muŋguambo moatükunɨ napɨrɨhindane ranɨ-moatükunɨ ra tükümefeyo.

55Nɨmorehɨ Garirihündɨ Sisas babɨdɨmbo mahüsi-mayei ranai Sosep babɨdɨmbo Sisasɨndɨ yɨfɨnɨmoko sɨhefimbo hoŋguanambo mahei sapo nüŋgurüwurɨmboemo asɨhawurɨ ra hoeifimbo. 56Ranɨyei asu nɨmorehɨ ranai worɨna hei aboedɨ fɨsɨŋarümbü moatükunɨ mbɨmbɨrai asu marasen ndondomarɨhindɨ. Asu Mosesɨndɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo hoafɨmayo süŋgu moanɨ nɨmarɨmbo si ra mamarei.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index