Search form

Ruk 9

Sisas ai ahambo süŋgrurü-rundeimbɨmbo koamarɨhepurɨ

(Matyu 10:5-15; Mak 6:7-13)

1Sisas ai ahambo süŋgrurü-rundeimbɨ 12 ranahamumbo mborai yahupurɨ hürühepurɨ haya moaruwai nendɨ asu muŋguambo aŋgünɨ aboedɨferambo ŋgɨnɨndɨ adükarɨ masagapurɨ. 2Ranɨyu God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranahambo wataporɨmboyo asu aŋgünɨ aboedɨfe-rambohünda koamarɨhepurɨ. 3Ai ahamumbo yare hoafɨyupurühɨ yahuya, “Sɨhamundɨ hoahoaŋgo ranambe se yowanɨ nɨmɨnɨmɨ, arü, sesɨ, kakɨ, asu hoearɨ yimbu-ane ra ndowandümboemo. 4Se nɨnɨ-worambeyo afareafundɨ ra moanɨ se ranɨ worambe yaŋgɨrɨ nɨmandɨmo mbundu botɨndafu ŋgomo. 5Nahi homondanɨ nindou ai sɨhamumbo worɨnɨfepurɨkoate-ndeianɨ ana, asu se ŋgoafɨ ra hɨnɨŋgɨndu houmbo ŋgomondühɨ yirɨfihɨndɨ hɨfɨ hasüfɨ ra kükiboadu houmbo ŋgomo ranaheimbo God ai moaruwaimbo-mbɨreandürɨ yaho refe nafuiyo-ndürɨmbohünda,” mehupurɨ. 6Ranɨyomo asu ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai ranɨhü hɨnɨŋgɨru houmbo homo muŋguambo ŋgoafɨ ranambe Godɨndɨ hoafɨ ra wataporɨmbo-rundühɨ nindou aŋgünɨmbo-yeimbɨmbo aboedɨrundürɨ marundɨ.

Herot ai afɨndɨ hohoanɨmomayu

(Matyu 14:1-12; Mak 6:14-16)

7Gariri-yafe adükarɨ bogorɨ Herot ai muŋguambo moatükunɨ tükümefeyo ranahambo hoafɨ ra hɨmborɨyu haya, afɨndɨ hohoanɨmomayu. Ai yare hohoanɨmomayu ra, nindou bɨdɨfɨrɨ ai rarɨhi hoafɨyeihɨ seiya, Son hundürüra-randeimbɨ ai yɨfɨhündɨ botɨmefiyu masei. 8Asu bɨdɨfɨrɨ ai seiya, “Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ Eraisa ai yɨhoefombo-so tükümefiyu.” Asu awi bɨdɨfɨrɨ ai seiya, “Nindou mamɨ Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ horombo hondü manüŋgu ranai yɨfɨhündɨ botɨmefiyu-ane,” maseiamboyu. 9Herot ai yare hoafɨyuhɨ yahuya, “Ro sapo Sonɨndɨ mbɨro ra kɨkɨmarɨhehinɨ. Asu nindou düdi nda ai yahurai ro hoafɨ nda hɨmborɨyaha tükümefiyu. Asu ahambo hoeifimbo samboanahɨ,” mehu.

Sisas ai 5,000 nindoumbo sesɨ masagadürɨ

(Matyu 14:13-21; Mak 6:30-44; Son 6:1-13)

10Kraisɨndɨ hoafɨ sowandümo homo-rundeimbɨ ai hɨhɨrɨyafu homo Sisasɨmbo-so tüküyafu muŋguambo moatükunɨ ai ramarundɨ ranahambo wataporɨmbo-marurɨ. Ranɨyu ai süŋgure sepurümündü haya Betsaida ŋgoafɨnambo ai yaŋgɨrɨ nɨmarɨmbo mahomo. 11Ŋga asu awai nendɨ afɨndɨ ranai Sisas nahanafɨyu mahu ranahambo türüfoarɨhi hehimbo-wambo, ai süŋgumarɨhorɨ hei. Ranɨyu asu ai aheimbo mborai-mboraifindürɨ hɨnɨŋgɨreandürɨ haya, God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranahambo wataporɨmbo-marandɨ. Asu nindou dɨdɨyei aŋgünümbɨ-mayei aheimbo aboedɨmareandürɨ.

12Hüfɨhamɨndɨ hürɨmɨndoambe, süŋgrurü-rundeimbɨ 12 ai ahambo-so tüküyafu hoafɨyomondowohü yahomoya, “Se nindou ndanaheimbo koarɨhawandüranɨ mbɨhei. Rananɨmbo asu ai hei adükarɨ ŋgoafɨhüyo asu hɨmboranɨyo ranɨhü apofondɨyo asu sesɨyo ra kokombɨrɨ-hündamboane. Ndanɨhü ana nindou nɨmarɨkoate-yohane,” mehomo. 13Ranɨyu asu Sisas ai ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Seanɨmbo sesɨ ra aheimbo ndabudürü,” mehuamboemo. Asu ahambo yaru hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Roana hondahüfeimbɨ bret-anemo asu kinɨ akɨdou yimbu-anafanɨ ranɨ yaŋgɨr-ane sɨhehumboayefɨ. Asu muŋguambo nindou ranaheimbo se homo sesɨ pemɨyomo safɨmboyafɨ hohoanɨmoayafa?” mehomo. 14Nindowenihɨ ranɨhü mamarɨmo ra 5,000-yomo. Sisas ai ahambo süŋgrurü-rundeimbɨ ahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou ranaheimbo hoafɨndɨmondüranɨ anɨmbo ai 50, 50-ndahi mbɨmari-amboane,” mehupurɨ. 15Ranɨyomo ahambo süŋgrurü-rundeimbɨ-memo ai hɨmborɨyomo houmbo nindou ranaheimbo ranɨ-süŋgumarundüra mamarei. 16Ranɨyu Sisas ai hondahüfeimbɨ bretɨyomo asu kinɨ yimbumefanɨ ra semündü haya, sünambe hɨmboyu hafuhü sesɨ ranahambo-hünda Godɨmbo hɨhɨfɨrürɨ mbura, bret kinɨ hɨfɨtɨre ahambo süŋgrurü-rundeimbɨmbo nindou-mayei ranaheimbo yimbufe-ndürɨmbohünda masagapurɨ. 17Nindou ranai sesɨ ra sahüsi muŋgu parɨhindühɨyei, asu Sisasɨndɨ süŋgrurü-rundeimbɨ ai sesɨ bɨdɨfɨrɨ bɨdɨfɨrɨ korɨmayo ra 12 wambürɨ tüküru madüburafundɨ.

Pita ai Sisasɨmboya nindou ndanana God dɨbonɨmayu Kraisani mehu

(Matyu 16:13-19; Mak 8:27-29)

18Mamɨmbo Sisas ai ahand-amboanɨ Godɨmbo dɨdɨbafɨyuhü nɨmaruwane, asu ahambo süŋgrurü-rundeimbɨ ai, ai-babɨdɨmbo mamarɨmo. Ranɨyu ahamumbo düdufipurühɨ yahuya, “Nindou ai wamboya ai düdi seia?” mehu. 19Asu sɨmborɨ ahambo hoafɨyomondühɨ yahomoya, “Bɨdɨfɨrɨ ai Son sapo nindou hundürüra-randeimbɨ-mayu-ani sei. Bɨdɨfɨrɨ ai sɨhambo seiya ai Eraisa-ani maseiamboyei, asu bɨdɨfɨrɨ ai Godɨndɨ hoafɨ hoafɨyu-randeimbɨ horombo hondü manüŋgu ranai yɨfɨhündɨ botɨmefiyu-ani masei,” mehomondo. 20Ranɨyu asu ai ahamumbo sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Asu se ra wambo nüŋguru hohoanɨmoyomo ro dɨdɨyaha?” mehuamboemo. Asu Pita ai ahambo sɨmborɨ hoafɨyundühɨ yahuya, “Seana Krais-anafɨ nindou God ai dɨbonɨyunɨnɨ hɨnɨŋgɨ-mareanɨnɨ nindou aboedambo-fendürɨmbohünda,” mehundo.

Sisas ai yɨfɨnda mbundɨha yɨfɨhündɨ botɨndaheamboyahɨ yahu wataporɨmbomarandɨ

(Matyu 16:20-28; Mak 8:30; 9:1)

21Ranɨyu asu Sisas ai ranɨ hoafɨ ranahamboya, “Se nindou ŋgorümbo yowanɨ hoafɨndɨmboemo,” mehupurɨ. 22Asükaiyu ahamumbo yare hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou Hondü ai ana asübusümbɨ tɨŋɨrɨfo afɨndɨ ndemündühɨ anɨmbo ahambo bogorɨ nindou-anemo Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimb-anemo asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu rundeimb-anemo ranai yɨboaruko-ndurɨmboemo. Ai ahambo hɨfokoandüwuranɨ yɨfɨndümbuisɨ, ŋga asu ai ŋgɨmɨ sindu mbunda süŋguna yɨfɨhündɨ botɨndɨfimbui,” mehu.

23Ai muŋguambo aheimbo hoafɨyundürühɨ yahuya, “Nindou dɨdɨyei ai wandɨ süŋgu hombo hohoanɨmondeihɨ ana, asu ai ahei hohoanɨmo ra hɨfɨnambo-ndɨhi hehi nɨmɨ keimbɨ karɨhendeimbɨfihɨ yɨfɨmbo noundahi hehi muŋguambo si aho ra wambo süŋgumbɨrɨhi-ndɨramboane. 24Nindou düdi ai ahandɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgo hohoanɨmo ra ahandɨhoarɨ hɨfandarandɨ ana, ai awarɨ-ndɨhoemboe. Ŋga asu nindou düdi wambohünda ahandɨ yaŋgɨrɨ nɨŋgo hohoanɨmo ranahambo moanane ehu ana, ra gedühɨ nɨŋgomboe. 25Nindou mamɨ ai ratüpurɨ-yuhümbo muŋguambo moatükunɨ napo hɨfɨ ndanɨhündambo ra gugurareandɨ ana, asu ahandɨhoarɨ awarɨndɨhembui, ŋga nüŋgunde ahambo mafandɨhera? 26Nindou düdi ai, roanahɨ asu wandɨ yamundɨfe hoafɨ ranane ranahambo amoanɨŋgayu ana, asu ro-amboanɨ nindou ranahambo Ape, ro, asu sünambeahɨndɨ nendɨ babɨdɨ yɨhoefɨ ŋgɨnɨndɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ kapeihü kosahambe amoanɨŋgɨ-ndɨhünɨmboyahɨ. 27Ro sɨheimbo anɨhondümboanahɨ nda hoafayahandürɨ, nindou bɨdɨfɨrɨ dɨdɨyei ndanɨhü anɨboadei ranai ana yɨfɨkoate yaŋgɨrɨ nɨmboei-ambe God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ra hoeindɨhimboyei,” mehundürɨ.

Sisasɨndɨ fi ranɨpoanambo fiyoweimbɨ tükümefeyo

(Matyu 17:1-14; Mak 9:2-13)

28Sisas ai ranɨ hoafɨ ra hoafɨyu haya, 8 si howane, ai Pita, Son asu Sems ahamumbo sepurɨmündü haya hɨfɨ wafunambo Godɨmbo dɨdɨbafɨfembo mahafu. 29Ai Godɨmbo dɨdɨbafɨyuhü nüŋguane asu ahandɨ ŋgusümboarɨ ra ranɨpoanambo fiyowohüyo asu ahandɨ hoearɨ ra kɨfohɨ hamɨndɨyowohü si nahurai tükümefeyo. 30Ranɨyo asu ranɨ-sɨmboanɨ Moses, Eraisa ai Sisas-dɨbo wataporɨyafandühɨ manɨmbafanɨ. 31Nindou yimbu ranai hɨmboamupuimbo-randeimbɨ kapeihü tüküyafɨne henamboyafanɨ asu Sisas ai Godɨndɨ ratüpurɨ moendɨfihɨ Serusarem ŋgoafɨhü yɨfɨmbo-mayu ranahambo ai-babɨdɨ wataporɨmemo. 32Pita ai ahandɨ ŋgunindɨ yimbu Son asu Sems ai ahamumbo yapombo hɨmbomarapura mapomo. Asu hɨmboarɨ bɨrɨhoemo hoeirundane, Sisasɨndɨ hɨmboamupuimbo-randeimbɨ si ranambe nindou yimbu ranai-amboanɨ yahurai ai-dɨbo manɨmbafanɨ. 33Moses Eraisa ai ndeara hombo safanɨ henambo-yafandane, Pita ai Sisasɨmbo hoafɨyundühɨ yahuya, “Adükarɨ, aboed-ane ndanɨhü amarefɨsɨ, ŋga sɨhɨrɨ dago ŋgɨmɨ hündɨhupurɨmboane, sɨhambo ŋgorü, Mosesɨmbo ŋgorü asu Eraisambo ŋgorü.” Pita ai yare hoafɨmayu ra ai ndore fɨfɨre hayamboyupoanɨ hoafɨmayu.

34Ai ranɨ hoafɨ ranahambo yare hoafɨyuambe mburüŋgai ranai pɨyo gabudɨ-mafoareapura, asu ai yɨhɨmbomemo. 35Ranɨyo asu hoafɨ ranai mburüŋgai-ambeahɨndɨ tüküfihɨ yahoya, “Wandɨ Nɨmor-ani nda, ro ahambo dɨbonɨmayahando-ani. Se ahandɨ hoafɨ hɨmborɨndɨmo,” meho. 36Ranɨ hoafɨ ra ho kɨkamɨndoambe Sisas ai yaŋgɨrɨ ranɨhü manüŋgu. Pita, Son, Sems ai ranɨ-sɨmboanɨ nɨnɨ-moatükunɨ hoeimarundɨ ranahambo nindou ŋgorümbo moai nɨnɨ hoafɨ hoafɨyomo.

Sisas ai nɨmorɨ moaruwai nendɨ fiambe nɨmarɨndoweimbɨ aboedɨmarirɨ

(Matyu 17:14-21; Mak 9:14-29)

37Ŋgorü sina hɨfɨ wafu ra hɨnɨŋgɨru houmbo hanɨmondanɨ, nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ ranai Sisasɨmbo nafɨnɨ hoeimarɨhorɨ. 38Nindou mamɨ, nɨmorehɨ nindowenihɨ afɨndɨ-mayei ranambeahɨndɨ ai Sisasɨmbo puküna hoafɨ karɨhoehü yahuya, “Nindou yamundo-randeimbɨ karɨhasɨ. Se sühüfɨ nɨmorɨ wandɨ hoeirɨworɨ, ŋga wandɨ mamɨ ndearani nda. 39Moaruwai nendɨ ai nɨmorɨ ranahambo kɨkɨhɨ-safɨrɨmɨndühane asu ai hepünüfi heiyu arandɨ. Moaruwai nendɨ ranai ahambo yabadɨrɨ wakɨrerɨhane asu yahamo kasiau wutüpuiarɨyu arandɨ. Ai ahandɨ fi ranahambo muŋgunambo moaruwaimbo-rerɨhane asu ahambo nɨmai hɨnɨŋgɨfi hombo sɨsamɨndarandɨ. 40Ro sɨhambo süŋgurunɨnɨ-rundeimbɨ ranahamumbo hüti-hütimarɨhapurɨ moaruwai nendɨ ranahambo raguanambofembo, ŋga ai ŋgɨrɨ raguanambondundɨ,” mehundo.

41Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyundühɨ yahuya, “Nindou nda se ana anɨhondümbofe hohoanɨmokoate-yeihanei, asu sɨhei nɨŋgo hohoanɨmo ra moai ndorɨhoayo. Nüŋgunɨmbɨmbo awi ro se-babɨdɨmbo nɨmboambo sɨhei nɨmborɨ ra mandahamɨndɨha? Nɨmorɨ sɨhafɨ ra ndühɨ sowarɨndɨfɨ sühüfɨ,” mehu 42Nɨmorɨ ranai süfuane moaruwai nendɨ ranai serɨmɨndɨ hɨfɨhü purapoaporerɨ sɨherɨ haya yabadɨmarɨrɨ. Ŋga asu Sisas ai moaruwai nendɨ ranahambo ŋgɨnɨndɨ hoafɨyundo haya nɨmorɨ ranahambo aboedɨrirɨ mbura ahandɨ afɨndambo hɨhɨrirɨ maserügudo. 43Ranɨyei asu muŋguambo nindou-mayei ranai Godɨndɨ ŋgɨnɨndɨ adükarɨ ranahambo mahepünehindɨ.

Sisas ai asükaiyu yɨfɨndamboyahɨ yahu wataporɨmbo-marandɨ

(Matyu 17:22-23; Mak 9:30-32)

Muŋguambo nindou ranai Sisas ramareandɨ ranahambo afɨndɨ hohoanɨmoyeihɨ nɨmboeiambe, ai ahambo süŋgrurü-rundeimbɨmbo hoafɨyupurühɨ yahuya, 44“Ro nɨne-moatükunɨ sɨhamumbo haponda hoafehapurɨ ndanahambo mɨtanɨndündümboemo. Ŋgɨrɨ amɨtata Nindou Hondü ndanahambo nindouyei warɨwamɨ hɨnɨŋgɨndɨhorɨ,” mehu. 45Ŋga asu ahambo süŋgrurü-rundeimbɨ ai ranɨ hoafɨ ranahandɨ nɨmɨndɨ ra moai fɨfɨrundɨ. Ranɨ hoafɨ ra ahamumbo dɨbo meŋgoro wambo ai moai ndoru türüfoarundɨ. Ŋga asu ai Sisasɨmbo düdufembo ra yɨhɨmbomemo.

Nindou düdi adükarayu

(Matyu 18:1-5; Mak 9:33-37)

46Sisasɨmbo süŋgrurü-rundeimbɨ ai nindou düdi adükarayu yahomo houmbo sɨmborɨ hoafɨmemo. 47Sisas ai fɨfɨreandɨ nɨne hohoanɨmo ahamundɨ ŋgusüfoambe amaro ranɨmbo. Ranɨyu asu ai nɨmorɨ akɨdou serümündü ahandɨ ŋgɨrɨsafɨnɨ pamarirɨ. 48Ranɨyu ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Nindou düdi ai nɨmorɨ akɨdou ndanahambo wambohünda hohoanɨmoayundo ana, wambo amboanɨ hohoanɨmoyu-ndɨrühani. Nindou düdi ai wambo hohoanɨmoayundɨrɨ ana, asu nindou sapo wambo koamarɨhendɨra makosahɨ ahambo amboanɨ hohoanɨmoyu-ndohani. Nindou düdi ai sɨhamundɨ mbusümo akɨdou hamɨndayu ai-ani moanɨ adükarɨ hamɨndɨ hondayu,” mehu.

Nindou düdi sɨhefɨmbo moaruwaimbo-fekoate-ayu aiana sɨhefɨ ŋgunind-ani

(Mak 9:38-40)

49Ranɨyu asu Son ai sɨmborɨ hoafɨyuhɨ yahuya, “Adükarɨ, ro hoeirɨhundanɨ nindou mamɨ ai sɨhafɨ ndürɨnambo moaruwai nendɨ raguanambomareanda, ro ahambo ranɨ-moatükunɨ raguanambofembo yowanɨ masahundo. Ro ahambo ramarɨhurɨ ra nɨmboe sapo ai moai sɨhambo süŋgureanɨnɨ ro rawehundɨ nou,” mehu. 50Sisas ai Sonɨmbo hoafɨyundühɨ yahuya, “Se yowanɨ ahambo yowanɨ yahondopoanɨ, sapo nindou düdi ai sɨmborɨ sɨhamumbo hoafɨyopurɨkoate-ayu ranai ana nindou “sɨhamundani,” mehupurɨ.

Samariahündɨ ai Sisasɨmbo ahei ŋgoafɨna hombo yowanɨ masei

51Sisas ai God sowana hafombo si ranai ndeara akɨmɨ tüküfeyoambe, ai Serusarem ŋgoafɨnambo hombo hohoanɨmomayu. 52Ranɨyu ai muŋguambo moatükunɨ ahambo yimuŋgurɨfembo nindou bɨdɨfɨrɨ horombo koamarɨhepura homo Samaria ŋgoafɨhü tükümefundɨ. 53Ŋga asu nindou ranɨ ŋgoafɨhü ranai moai Sisasɨmbo mborai sahündo ai Serusaremɨnambo mahuwambo wambo. 54Sisasɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ nindou, Sems, Son ai ranɨ ŋgoafɨhündɨ ramehindɨ ranɨmbo hoeirɨne hena hoafɨyafandühɨ safanɨya, “Adükarɨ, ro sünambeahɨndɨ hai ranahambo hoafɨndehanɨ kosɨ nindou ranaheimbo moaruwaimbofendürɨmbo ra se yifirɨndafanɨ ana, randɨhoa?” masafandamboyu. 55Ranɨyu asu Sisas ai ahafanɨmbo hɨhɨrɨfi ŋgɨnɨndɨ hoafɨmayupɨrɨ. 56Ranɨyomo asu ai ranɨhünda ŋgorü ŋgoafɨna mahomo.

Sisasɨmbo süŋgufe hohoanɨmo

(Matyu 8:19-22)

57Ai homondühɨyomo nafɨnɨ nindou mamɨ ai Sisasɨmbo yare hoafɨyuhɨ yahuya, “Se nɨnɨnɨyo ahafɨ ra roana moanɨ sɨhambo yaŋgɨrɨ süŋgundɨhanɨnɨ-mboyahɨ,” mehuamboyu. 58Asu Sisas ai ahambo hoafɨyuhɨ yahuya, “Nɨmambeahɨndɨ yaforɨ ana ahandɨ hɨfɨ ambe ra mbanɨŋgo ai ho aporambo, asu ndu ai ŋgerümb-anei, ŋga Nindou Hondü aiana fondɨkoate-ani ai ho ahandɨ mbɨro bɨdagorɨfe aporambo ra,” mehu. 59Nindou ŋgorü-mayu ranahambo Sisas ai hoafɨyundühɨ yahuya, “Se wambo süŋgundandɨrɨ,” mehundo. Ŋga asu ai ahambo yare hoafɨyundühɨ yahuya, “Adükarɨ, awi ro ŋga wandɨ apembo hɨfɨ-kandɨhinɨ heheambo asu süŋguna ŋgamboyahɨ,” mehu. 60Ŋga asu Sisas ai ahambo yare hoafɨyundühɨ yahuya, “Nindou yɨfɨyeimbɨ ai aheihoarɨ yɨfɨnɨmoko ra hɨfɨ kambɨrɨhi-ndamboane, ŋga seana ŋgafɨ God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranahambo anɨmbo wataporɨmbo-ndandɨ,” mehu. 61Nindou ŋgorü ai hoafɨyuhɨ yahuya, “Adükarɨ, ro sɨhambo süŋgundɨhanɨnɨ-mboyahɨ, ŋga awi ro ŋga wandɨ fikɨmɨnɨndɨ-mayei ranaheimbo asürü ahɨnɨndɨhearü mbundɨhambo anɨmbo süŋgundɨhea-nɨnɨmboyahɨ,” mehu. 62Sisas ai ahambo hoafɨyundühɨ yahuya, “Nindou mamɨ ai nɨmɨ hɨtandühɨ daboadanɨ kefuai hɨmboayu ana, God ŋgɨnɨndɨ hɨfandarandɨ ranahambo ŋgɨrɨ ratüpurɨndu,” mehundo.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index