Search form

Mak 2

Sisas ai nindou yirɨwarɨ moaruwaimbü aboedɨmarirɨ

(Matyu 9:1-8; Ruk 5:12-16)

1Yahunümbɨ si ho hayamboyoane Sisas ai asükai Kaperneam ŋgoafɨnambo hɨhɨrɨfi mahu. Ranɨyo ai hu worambe amaru hoafɨ ra mahoaŋgo. 2Nindou afɨndɨ ranai fandambo worɨ ranai tühüforeandühɨ moai yipurɨkɨmɨ amboanɨ fondɨ akɨdou nɨŋgo. Ranɨyo Sisas ai aheimbo Godɨndɨ hoafɨ yamundeandürühɨ mamaru. 3Yimbu-yimbu nindou ai nindou yirɨwarɨ moaruwaimbü ra fondɨwamɨ foarüwurɨ mburu sowaründümo mahɨfomo. 4Nindou ranahambo Sisas sowanambo semündü hɨfombo nindou afɨndɨwambo nafɨ gümareandamboyo hafomo worɨwamɨ Sisas nüŋgu sɨmogodühɨ hɨfɨnambo tɨtɨrundeimbɨ worɨ ranambe waŋgeyaŋɨrɨhou mburumbo fondɨ kameihü masafoarüwurɨ. 5Ranɨyu Sisas ai nindou ranahamundɨ anɨhondümbofe ra hoeireanda mayoa, nindou yirɨwarɨ moaruwaimbü ranahambo hoafɨyundowohü yahuya, “Nindou hoarɨfɨ, sɨhafɨ moaruwai hohoanɨmo ranana amboawi sambo-anahɨ,” mehu. 6Asu ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu rundeimbɨ bɨdɨfɨrɨ ranühɨ mamarɨmo ranai ahamundɨhoarɨ ŋgusüfoambe raru hohoanɨmoyomondohü yahomoya, 7“Nɨmboe nindou ndanai hoafɨ yahurai hoafayua? Ai Godɨyupoanɨ yahurai hoafayu. God mamɨ yaŋgɨrɨ anɨmbo moaruwai hohoanɨmo ra amboawi mbüsümbui,” mehomo-ndamboyu. 8Sisas ai nɨmehünou ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundu rundeimbɨ-yomondɨ hohoanɨmo ra fɨfɨreandɨ. Ranɨyu ai hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nɨmboe se ndanɨ moatükunɨ nda raru hohoanɨmoemoa? 9Nɨne hoafɨyo nindou yirɨwarɨ moaruwai ndanahambo hoafɨmbo hɨnɨŋgɨrouayoa? Ro hoafɨyahühɨ sahɨya, ‘Sɨhafɨ moaruwai hohoanɨmo ranahambo amboawi,’ asahɨyo asu ‘Botɨyafo sɨhafɨ fondɨ sowandɨfɨ hawa hafɨ,’ asahɨyo. Ŋga yimbu ra hoafɨmbo ro ŋgɨnɨndeimb-anahɨ. Asu yimbu hoafɨ ra hoafɨmbo nahanɨyo hɨnɨŋgɨrouayo asu nahanɨyo tɨŋümbayo? Yɨbobo ro hoafɨndahanɨ anɨhondümbo tükündɨfemboe. 10Ŋga ro sɨhamumbo ranɨ-moatükunɨ ra fɨfɨrɨndundɨ asahɨ, Nindou Hondü ai hɨfɨ ndanühɨ moaruwai hohoanɨmo amboawi yahombo ŋgɨnɨndeimbani,” mehu. Ranɨyo asu Sisas ai nindou yirɨwarɨ moaruwaimbü mayu ranahambo hoafɨyundowohü yahuya, 11“Ro sɨhambo hoafayahanɨnɨ, botɨyafo sɨhafɨ fondɨ sowandɨfɨ hawa worɨnambo hafɨ,” mehundo-wamboyu. 12Nindou afɨndɨ meŋgoro ranahei hɨmboahü yirɨwarɨ moaruwaimbü mayu ranai nɨmehünou botɨfi ahandɨ fondɨ semündü haya mahu. Ranɨyo nindou afɨndɨ meŋgoro ranai hepünahindühɨ Godɨmbo aboedani sei hoafɨyeihɨ, “Moai horombo ro ndahurai moatükunɨ hoeirɨhundɨ,” masei.

Sisas ai Rifaimbo mborai wandɨ süŋgu mehu

(Matyu 9:9-13; Ruk 5:27-32)

13Sisas ai asükai hɨhɨrɨfi haya Gariri kurɨhoe hɨmborɨ kɨmɨ hüfuane nindou afɨndɨ meŋgoro ranai ahandɨ süŋgu tümare hoamboyu asu Godɨndɨ hoafɨ yamundɨmareandürɨ. 14Ai huhündamboyu Rifai Arfiusɨndɨ nɨmorɨ ai ahandɨ takis kakɨ semɨndɨ worambe mamaruwa hoeimarirɨ. Ranɨyu Sisas ai hoafɨyundowohü yahuya, “Mborai wandɨ süŋgu,” mehundo-wamboyu Rifai ai botɨfi haya Sisasɨndɨ süŋgu mahu. 15Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo Rifaindɨ worambe takis kakɨ sowandümo rundeimbɨ nindou-yomo asu moaruwai hohoanɨmoyomo rundeimbɨyomo ai-babɨdɨmbo nɨmarɨmo masowasümo. Nindou yahurai ranai muŋguambo si Sisasɨmbo süŋgururü marundɨ. 16Farisihündɨ ahɨnümbɨ hohoanɨmo yamundurundeimbɨ ranai hoeirundane Sisas ai takis kakɨ sowandümo rundeimbɨ asu moaruwai hohoanɨmoyomo rundeimbɨ nindou babɨdɨmbo sesɨ masesu. Ranɨyomo ahambo süŋgururü-rundeimbɨmbo düdurüpurühɨ yahomoya, “Nɨmboe Sisas ai takis kakɨ sowandümo rundeimbɨ asu moaruwai hohoanɨmoyomo rundeimbɨ nindou babɨdɨmbo nɨmarümbo sesɨ sesü maranda?” mehomo. 17Sisas ai ranɨ hoafɨ ra hɨmborɨyu haya ahɨnümbɨ hohoanɨmo fɨfɨrundeimbɨ ranahamumbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou aŋgünɨ-koate ana moai dokta sowanambo hei rɨhündɨ, ŋga aŋgüneimbɨ anei hei arɨhündɨ. Mamɨ yahuraiane ro makosahɨ nda mbumundɨ nindou anefɨ seimbɨ nindou ranaheimbo mborai yahombo-yahɨpoanɨ, ŋga nindou moaruwai hohoanɨmoyei rɨhündeimbɨ seirɨhündeimbɨ ranaheimbo mborai yahomboyahɨ,” mehu.

Sisas ai sesɨ wehɨsaombo hoafɨ yamundɨmareandɨ

(Matyu 9:14-17; Ruk 5:33-39)

18Sonɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ asu Farisi-yomondɨ süŋgurundeimbɨ ai mamɨmbo sesɨ wehɨmemo. Ranɨyo asu nindou bɨdɨfɨrɨ ai homo Sisasɨmbo düdurüwurühɨ yahomoya, “Nɨmboe Sonɨmbo süŋgururü-rundeimbɨ asu Farisi-yomondɨ süŋgurundeimbɨ ai sesɨ wehɨsaoyomo arundɨ, ŋga asu sɨhafɨ süŋgurunɨnɨ rundeimbɨ ana moai sesɨ wehɨyomo rundɨ?” mehomo-ndamboyu. 19Asu Sisas ai yare hoafɨyupurühɨ yahuya, “Nindou mamɨ nɨmorehɨ semɨndɨmbo sihɨ ai babɨdɨmbo nüŋguambe ra sesɨ wehɨmandeiyo? Nindou nɨmorehɨ semɨndɨmbomayu ranai ai-babɨdɨmbo nüŋguambe ana ŋgɨrɨ sesɨ wehɨndei. 20Ŋga süŋgunambo nindou ranahambo ndowaründümo ŋgomondanɨ ai-babɨdɨmbo nɨŋgokoate-ayuambe anɨmbo sesɨ wehɨndeimboyei. 21Nindou mamɨ aiamboanɨ moai hoearɨ goesürɨ sɨmborɨ semündü haya wamɨndafɨ ŋgɨsɨharɨ hoearɨ fihɨ pare kakɨyu randɨ. Rawareandɨ ana, boboe-ndandanɨ asu hoearɨ goesürɨ sɨmborɨ ranai akɨdou yaŋgɨrɨ yagodɨ mbunda ŋgɨsɨharɨ hoearɨ ra hɨrɨndeamboe. Hoearɨ goesürɨ sɨmborɨ rananai wamɨndafɨ ra hɨrɨndeandanɨ asu ambe afɨndɨ nɨŋgomboe. 22Asu nindou ŋgorü ai sɨmborɨ wain hoe ra wamɨndafɨ wain hoe nɨnɨhondɨ hoearɨ hɨpɨrɨ ranambe ŋgɨrɨ kandeandɨ. Rawareandɨ ana, hɨpɨrɨ ranai borɨndɨfeihü wain hoe ranai keboemboe. Ŋga sɨmborɨ wain hoe ana hɨpɨrɨ sɨmborɨ ambe femboane,” mehu.

Moanɨ nɨmarɨmbo sihɨ ratüpurɨkoatembo hoafɨ

(Matyu 12:1-8; Ruk 6:1-5)

23Mamɨ ŋgoafɨmbo nɨmarɨmbo sihɨ Sisas ai ahambo süŋgururü-rundeimbɨ babɨdɨmbo wit nümbürɨ mbusümo mahomo. Ranɨyo ahambo süŋgururü-rundeimbɨ ai wit ahurɨ bɨdɨfɨrɨ hürɨmaründümo. 24Asu Farisihündɨ ai Sisasɨmbo düdurüwurühɨ yahomoya, “Nɨmboe sɨhambo süŋgurunɨnɨ rundeimbɨ ai moanɨ nɨmarɨmbo sihɨ ahɨnümbɨ ra rawarunda?” mehomondamboyu. 25Asu Sisas ai sɨmborɨ hoafɨyupurühɨ yahuya, “Awi se Defit ai ahandɨ wandafɨ mamɨ babɨdɨmbo sesɨkoate wembomboyomondühɨ ramareandɨ ra hoeirundai wanɨyo? 26Sapo Abaiatar ai Godɨmbo sesɨ sɨhairandei-mbɨmbofi nɨmaruambe Defit ai Godɨndɨ ser worambe kefuai hüfu bret Godɨmbo masɨhoundɨ ra masesu. Bret ranana Godɨmbo sesɨ sɨhou-rundeimbɨ yaŋgɨrane sowasümo arundɨ. Ŋga Defit ai sesühɨ ahandɨ wandafɨ mamɨmbo bɨdɨfɨrɨ masagapurɨ ra moai fɨfɨrundɨyo?” 27-28Sisas ai asükai Farisimbo hoafɨyupurühɨ yahuya, “Moanɨ nɨmarɨmbo si ranahambo fehefemboyopoanɨ God ai nindou nafɨmarandɨ. Ŋga moanɨ nɨmarɨmbo si ranai nindoumbo mbɨfarɨheirambo yahuhayamboyu nafɨmarandɨ,” mehu.

Godɨndɨ Hoafɨ

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index